2020.gada 14. jūlijs

Anvars, Oskars, Ritvars

18. novembrī tiks pasniegti Jēkabpils pilsētas domes Atzinības raksti (SARAKSTS)

18. novembrī tiks pasniegti Jēkabpils pilsētas domes Atzinības raksti (SARAKSTS)

Svinīgajā sarīkojumā 18.novembrī, Krustpils kultūras namā, ar Jēkabpils pilsētas domes Atzinības rakstiem sveiksim: SIA “LC būve” noliktavas pārzini Irinu Mūrnieci
– par ilggadēju, augsti profesionālu darbu SIA “LC Būve”,

Pirmsskolas izglītības iestādes “Kāpēcītis” sporta skolotāju Zani Lauvu
– par radošu darbību bērnu fiziskajā audzināšanā,

SIA “Stiprs un vesels” valdes locekli, fitnesa treneri Aleksandru Andronovu
– par veselīga dzīvesveida popularizēšanu un sasniegumiem jauniešu fiziskajā audzināšanā,

Valsts Policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas inspektoru kapteini Renātu Umjarovu
– par priekšzīmīgu, augsti profesionālu darbu drošības un kārtības nodrošināšanā Jēkabpilī,

SIA “Jēkabpils autobusu parks” autobusa vadītāju Valēriju Stolbunovu
– par kvalitatīvu pasažieru pārvadojumu pakalpojuma sniegšanu, augstu darba kultūru,

Biedrības “RODACY” valdes locekli Sofiju Podžuku
– par ilggadēju aktīvu darbību biedrībā “RODACY”, poļu tautas kultūras kopšanu Jēkabpilī,

SIA “JK Namu pārvalde” inženierkomunikāciju tehniķi Anatoliju Osipovu
– par augsti profesionālu darbu ēku inženierkomunikāciju apsaimniekošanā,

SIA “JK Namu pārvalde” sētnieku, apkopēju Antonu Patmalnieku
– par augsti kvalitatīvu, pašaizliedzīgu darbu,

SIA “Ošukalns” kokvedēja automašīnas vadītāju Genādiju Januškeviču
– par ilggadēju un augsti profesionālu darbu SIA “Ošukalns” mežizstrādes nozarē,

SIA “Ošukalns” juriskonsultu Inesi Rancāni-Beinaroviču
– par augsti profesionālu darbu un SIA “Ošukalns” izaaugsmes veicināšanu,

Pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaigznīte” pirmsskolas speciālās izglītības skolotāju Feodosiju Bitenieku
– par radošu un augsti profesionālu pedagoģisko darbu,

Jēkabpils 3.vidusskolas sākumskolas skolotāju Inetu Cirponi
– par ilggadēju darbu Jēkabpils 3.vidusskolā un augsti profesionālu darbību izglītībā,

Jēkabpils 3.vidusskolas sākumskolas skolotāju Viju Rozentāli
– par ilggadēju darbu Jēkabpils 3.vidusskolā un augsti profesionālu darbību izglītībā,

Jēkabpils pamatskolas vispārējās pamatizglītības skolotāju Ļubovu Gorpiņiču
– par augsti profesionālu izglītības un audzināšanas darbu,

Jēkabpils pamatskolas apkopēju Elitu Utināni
– par ilggadēju augsti kvalitatīvu darbu Jēkabpils pamatskolā,

SIA “Jēkabpils ūdens” Attīstības un investīciju nodaļas vadītāju, komunālinženieri Liliju Berģi
– par ilggadēju augsti profesionālu darbu SIA “Jēkabpils ūdens”,

Jēkabpils pilsētas ielu komitejas darbinieci Birutu Sudrabu
– par sabiedrisko aktivitāti un ilggadēju darbu Jēkabpils pilsētas 18.ielu komitejā,

Deju studijas “Inter” dibinātāju, vadītāju – horiogrāfu Jevgeniju Butorinu
– par ilggadēju darbu mūsdienu deju studijā “Inter” un audzēkņu sasniegumiem,

Jēkabpils reģionālās slimnīcas ārstu otolaringologu Jurģi Urtānu
– par augstu profesionalitāti iedzīvotāju veselības aprūpē,

Jēkabpils 2.vidusskolas vispārējās pamatizglītības skolotāju Irinu Karabovsku
– par radošu un profesionālu izglītības un audzināšanas darbu,

Jēkabpils 2.vidusskolas saimniecības vadītāju Igoru Veļičko
– par pašaizliedzīgu un augsti kvalitatīvu darbu Jēkabpils 2.vidusskolā,

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils sporta centra sporta speciālisti Daci Valteri
 – par veselīga dzīvesveida popularizēšu un iedzīvotāju iesaistīšanu sporta aktivitātēs,

Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas klavierspēles skolotāju Ivetu Serkovu
– par izcilu koncertmeistares darbu un radošu mūzikas pedagoģiju,

Pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš” aukli Daigu Vilmani
– par ilggadēju un augsti profesionālu darbu pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš”,

Biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” Sociālās rehabilitācijas Dienas centra “Kopā būt” vadītāju Ritmu Komarovu
– par sabiedrisko aktivitāti un Sociālās rehabilitācijas Dienas centra “Kopā būt” kvalitatīvas darbības nodrošināšanu,

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas bibliotekāri Anitu Baltgaili
– par ilggadēju, apzinīgu pedagoģisko darbu Jēkabpils Agrobiznesa koledžā,

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Zemgales reģionālā centra Jēkabpils brigāžu atbalsta operatīvā medicīniskā centra nodrošinājuma speciālistu, vecāko vadītāju Reini Škuteli
– par ilggadēju pašaizliedzīgu darbu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā,

SIA “Jēkabpils PMK” būvstrādnieku Eduardu Valantu
– par augsti profesionālu un kvalitatīvu darbu būvniecībā,

SIA “Jēkabpils PMK” iepirkumu speciālisti Olgu Meldrāju
– par augsti profesionālu darbu un SIA “Jēkabpils PMK” izaugsmes veicināšanu.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Apbalvojumu piešķiršanas komisija

Atstājiet komentāru