2020.gada 17. februāris

Donats, Konstance

Jēkabpils domes sēdē pozīcijas un opozīcijas deputāti “saķeras” jautājumā “Par amatu sarakstiem”

Jēkabpils domes sēdē pozīcijas un opozīcijas deputāti “saķeras” jautājumā “Par amatu sarakstiem”

Jēkabpils domes sēdē 19.septembrī tika skatīts lēmuma projekts Nr. 437 “Par amatu sarakstiem”. Lēmums paredz Jēkabpils vēstures muzejā svītrot vienu krājumu glabātāja amata vienību un mākslas eksperta 0,5 amata vienību un izveidot vēl vienu amata vienību – eksponāta uzraugs un vienu jaunu  amata vienību speciālists darbam ar apmeklētājiem – muzejpedagogs. Tāpat arī  pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš” palielinājies bērnu skaits un attiecīgi arī darba apjoms virtuves darbiniekiem, tāpēc tika lemts par virtuves darbinieka amata vienības palielināšanu par 0,25 likmi. Ar šo lēmumu pašvaldība amata vienību veselības veicināšanas koordinators pārceļ no Sociālā dienesta uz Izglītības pārvaldi.  

Pirms lēmuma pieņemšanas deputātu vidū izvērtās diskusija. Līga Kļaviņa (LZS) sacīja, ka notikusi politiska izrēķināšanās ar Agitu Pleiko, samazinot viņas amata vietu un atbrīvojot no darba un ar šo lēmumu Izglītības pārvaldē tiek izveidots amats ar tādiem pašiem pienākumiem – projekta vadītājs, kā bija Agitai. Līga Kļaviņa norādīja, ka iepriekš Izglītības pārvaldē projektu vadītājs nebija vajadzīgs, tagad tāds tiek pieņemts darbā un tas “izskatās ārkārtīgi neglīti. Izpilddirektoram būtu jāsaprot, ja cilvēks gribētu tiesāties, tad tam būtu reālas sekas”

Jēkabpils domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola (bezpartejiskā) atbildot, norādīja, ka “šis veselības veicināšanas speciālists pašvaldībā strādā jau vairākus gadus, bet strādā sociālā dienestā, ņemot vērā darba specifiku un to, ka darbs saistīts ar Izglītības jomu šis speciālists tiek vienkārši pārcelts uz Izglītības pārvaldi. Jauna amata vieta netiek veidota. Ja mēs runājam par Agitu Pleiko, tad arī no viņas puses, aiznesot Izglītības pārvaldes, tātad iestādes dokumentus, nebija korekta rīcība, jebkurā gadījumā pretenzijas var izteikt abas un puses un savas tiesības un intereses var aizstāvēt ikviens un šo jautājumu te nevajadzētu cilāt.”

Līga Kļaviņa norādīja: “Es respektēju jūsu viedokli, Ozolas kundze, bet es vēršu uzmanību, ka tikko mēs runājām, ka katrs labs speciālists ir zelta vērts un jo īpaši cilvēks, kas projektu vadībā un realizācijā ir pierādījis sevi kā kompetentu un spējīgu, šobrīd pašvaldībai nebija vajadzīgs, jo netika piedāvāts absolūti nekas šim cilvēkam, lai gan mums šajā pašā brīdī vēl aizvien ir vakances. No tā zināmus secinājumus var izdarīt. Tomēr arī te politiskā piederība, līdzīgi, kā valstī, tiek vērtēta augstāk nekā profesionālā kompetence.”

Diskusijā iesaistījās deputāts Raivis Ragainis(LZP) uzsverot, ka: “Neskatoties uz to, kā tur bija, kā nebija, likums noteic, ja tika likvidēta šāds amats, šajā vietā vismaz gadu netiek atjaunots.”

Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors Guntars Gogulis precizēja, ka šajā brīdī netiek nekas atjaunots, amats tiek pārcelts.

Raivis Ragainis viņam nepiekrita, sakot: “Kā uz to paskatās. Šajā gadījumā cilvēkam ir brīvas rokas vērsties un uzsākt tiesvedību par to, ka likvidēja vienu amatu un tāds pats tagad tiek izveidots. Tas nekas, ka amats tiek pārcelts, konkrētajā gadījumā Izglītības pārvaldē šis amats tiek radīts no jauna.”

Guntars Gogulis solīja, ka “juridiskais dienests vēlreiz izvērtēs jautājumus, ko akcentēja deputāti.”

Deputāts Aigars Nitišs (LZP) vēlējās zināt, “vai nevarēja palikt kā līdz šim un cilvēks turpināt darbu sociālajā pārvaldē?”

Kristīne Ozola skaidroja, ka tas nebija iespējams, jo “šī darba specifika neattiecas uz sociālo dienestu, konkrētais speciālists nodarbojas ar veselības veicināšanas izglītojošām programmām. Tāpat arī ņēmām vērā to, ka sociālajā dienestā darba apstākļi šim speciālistam bija diezgan sarežģīti, strādājot vienā mazā kabinetā ar citu speciālistu, kur tiek nodrošināti palīglīdzekļi un visu laiku ir cilvēku plūsma un kustība. Tāpēc radām iespēju, izrunājoties ar iestāžu vadītājiem, pārcelt. Gribu akcentēt uzmanību uz to, ka amata nosaukums nav projektu vadītājs, bet gan veselības veicināšanas koordinators. Lūdzu nejauciet dažādas lietas.”

Raivis Ragainis iebilda, ka “amata nosaukums var mainīties un tam nav būtiskas nozīmes. Jautājums, kas ir ielikts iekšā amatu aprakstā. Te ir propjektu koordinators. Pie šī varianta, tad vajadzēja likvidēt vienu, atstājot projekta koordinatoru un rīkot konkursu abiem amata pretendentiem, tad viss būtu likumiskā kārtībā.” 

Turpinot diskusiju, Aigars Nitišs sacīja: “Saprotu, ka te ir aiz ausīm pievilkti argumenti: veselības koordinators, viens kabinets... īstenība ir cita. Agitas vadībā Erasmus projekts tika apstiprināts. Vienā no iepriekšējām sēdēm es Līča kungam jautāju, ja tev nav projektu vadītāja, kurš vadīs attiecīgo projektu? Viņš atbildēja – es pats. Pagājis īss moments un mēs liekam iekšā projektu vadītāju zem nosaukuma veselības veicināšanas koordinators. Izskatās slikti.”

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Juris Līcis, piedaloties domes sēdē, sacīja, ka “Erasmus projekts paliks manā vadībā, tas netiks nodots nevienam. Es esmu projekta vadītājs, Sarmīte Safronova ir projekta koordinators.”

Līga Kļaviņa neatlaidās un lūdza Kristīni Ozolu precizēt, kādus dokumentus Aigita Pleiko ir aiznesusi no Izglītības pārvaldes. 

Kristīne Ozola atbildēja: “Pie manis vērsās Izglītības pārvaldes vadītājs Juris Līcis un norādīja, ka Agitas Pleiko prombūtnes laikā nav atrodami dokumenti. Šis strīds ir atrisinājies, darbiniekam vienojoties ar Izglītības pārvaldes vadītāju. Tā kā viss ir kārtībā.”

Aigars Nitišs ar šādu atbildi nebija mierā, norādot, ka: ”tas bija publisks apgalvojums, apvainojums. Varbūt uz nākamo sēdi Kristīne var sagatavot konkrētu pamatojumu saviem apgalvojumiem?”

Kristīne Ozola atbildēja: “ Ja konkrēts cilvēks vērsīsies ar iesniegumu, tad konkrētam cilvēkam tiks sniegta atbilde. Šajā gadījumā šis jautājums neattiecas uz Jums personīgi.”

Aigars Nitišs iebilda: “Agita Pleiko startēja no Zaļās partijas saraksta. Es uztraucos par saviem cilvēkiem, kas bija sarakstā. Ja notiek tādi apgalvojumi, es gribētu precizēt. Vai man uzrakstīt pieprasījumu?”

Kristīne Ozola: “Ja partija konkrēti vērsīsies ar iesniegumu, attiecīgi to vērtēsim un sniegsim atbildi”

Pēc domes sēdes Jēkabpils Radio1.lv Izglītības pārvaldes vadītājam Jurim Līcim lūdzu komentēt, kādus dokumentus no Izglītības pārvaldes ir aiznesusi Agita Pleiko.

Juris Līcis skaidroja, ka “Agitai Pleiko slimoja un viņai bija darba nespējas lapa, viņas prombūtnē mēs netikām klāt dokumentiem, kas bija viņas darba datorā, jo kā izrādījās tie un arī epasts bija slēgts ar paroli. Mums nebija pieejami arī Erasmus projekta dokumenti, kas atradās viņas datorā. Kad Agita atgriezās, jautājums tika atrisināts un mums ir pieeja pie visiem dokumentiem. Viss ir kārtībā.” 

Lūdzām Juri Līci vēlreiz precizēt vai fiziski papīrformātā no  Izglītības pārvaldes tika aiznesti kādi dokumenti vai datubāzes?

Juris Līcis: “Nē nē. Mēs vienkārši, viņas slimības laikā, netikām pie informācijas, kas bija Agitas Pleiko datorā.” 

Deputātiem balsojot, lēmums tika pieņemts ar  balsu vairākumu. “Par” balsoja deputāti: Aivars Kraps (GKML), Kristīne Ozola (Bezpartejiskā), Māris Dimants (JRP), Andrejs Gavrilovs (Saskaņa), Broņislavs Ivanovskis (Saskaņa), Signe Bērziņa (Bezpartejiskā), “pret” balsoja Līga Kļaviņa (LZS), Raivis Ragainis (LZP), Aigars Nitišs(LZP) un Mārtiņš Svilis (LRA). Sēdē nepiedalījās deputāti – Leonīds Salcevičs (JRP), Aleksandrs Deinis (JRP) un Nikolajs Anuškevičs (LP).

Foto: jekabpils.lv

Komentāri (0-2/2)

 • A
  22.09.2019 21:29
  Viesis:
  Ja runājam par Pleiko, tad šī persona nevienā darba vietā nevar noturēties. Tas jau ir labi sen -pat no rajona padomes laikiem. Interesanti-cik darba vietu viņai ir bijis?
  Agita NVO Resursu centrā strādāja gadus vai vairāk un aizgāja uz domi pēc domes lūguma kā ļoti profesionāls darbinieks, Es nezinu nevienu, kur;s būtu uzrakstījis tik daudz projektu, ko atbalstīja finansētāji.
  Un kā būtu "jāturas" pie darba domē, ja štata vietu likvidē?
  Līcis grib izpatikt domei un laiza rokas un ausis deputātiem: es pats, es pats. Vai vecim ir izpratne par šo darbu un pieredze? Pieredze, ja nu ne kā Agitai, tad vismaz minimāla. Cik zinu, tad nē. Bet pensija tālu un jālokās kā zutim
 • Viesis
  21.09.2019 09:44
  Ja runājam par Pleiko, tad šī persona nevienā darba vietā nevar noturēties. Tas jau ir labi sen -pat no rajona padomes laikiem. Interesanti-cik darba vietu viņai ir bijis?

Atstājiet komentāru