2020.gada 26. maijs

Eduards, Edvards, Varis

Daži jautājumi un atbildes par Jēkabpils domes deputātiem (PAPILDINĀTS)

Daži jautājumi un atbildes par Jēkabpils domes deputātiem (PAPILDINĀTS)

(Pievienots Raivja Ragaiņa viedoklis)

Jēkabpils dome jūlijā devusies atvaļinājumā un, kā jau ziņots, no 4.jūlija līdz augusta sākumam nenotiek domes, kā arī komiteju sēdes. Kopš pašvaldībā mainījās vara un priekšsēdētāja grožus pārņēma Aivars Kraps (GKML), domes un komiteju sēdēs daudzos jautājumos izteikti novērojams politisks balsojums, kad lielā daļā jautājumu pozīcijas deputāti balso “par” lēmuma projektu, bet opozīcijas – “pret”. Jau ziņots, ka pēc varas maiņas Jēkabpils domē opozīcijā nonāca Raivja Ragaiņa (LZP) komanda – deputāti Aigars Nitišs (LZP), Mārtiņš Svilis (LRA), Līga Kļaviņa (LZS) un Andrejs Gavrilovs (Saskaņa). Pozīcijā nostiprinājās Aivara Krapa (GKML) komanda – Kristīne Ozola (bezpartejiskā deputate); Leonīds Salcevičs (JRP), Māris Dimants (JRP), Aleksandrs Deinis (JRP), Nikolajs Anuškevičs (LP), Broņislavs Ivanovskis (Saskaņa). 

Savukārt šobrīd bezpartejiskā deputāte Signe Bērziņa nav sevi pozicionējusi kā piederošu opozīcijai vai pozīcijai, lai gan bija kopā ar daļu no deputātiem parakstījusies par Raivja Ragaiņa atstādināšanu, taču pie domes galda sēdvietu izvēlējās un vairāk turas kopā ar šībrīža opozīciju, bet balsojumos izteikti lielā daudzumā lēmumu projektu atturas, tādējādi it kā balsojums ir, bet patiesībā deputāte ar savu nostāju pašvaldības darbā neiesaistās, stāv malā.


Signe Bērziņa: Balsojumā atturos, jo nav pietiekamas informācijas


Radio1.lv jautāja Signei Bērziņai, kāpēc viņa tik ļoti daudzos lēmumu projektos neizvēlas balsot par vai pret, bet gan ieņem neitrālu pozīciju - atturoties. Tāpat arī, lai gūtu skaidrību par deputātes nostāju,  lūdzām sniegt atbildi, kuru no komandām domē atbalsta – pozīciju vai opozīciju. 

“Neesmu konkrēti par vai pret kaut ko, es atturos balsojumā, jo man nav pietiekamas informācijas par konkrēto jautājumu. Strādāju pirmo sasaukumu un nevaru spriest, kā bija iepriekš, vai tas bija labi vai slikti. Piemēram, atturējos jautājumā par triju departamentu izveidi piecu vietā, jo nav informācijas kā ritēja pašvaldības darbs, kad bija pieci departamenti un vai izveidojot trīs kaut kas mainīsies uz labo pusi. Es neesmu nedz pozīcijas, nedz opozīcijas pusē, esmu neitrāla un balsojumā par lēmuma projektiem balstos uz savām zināšanām par konkrēto jautājumu,” sacīja Signe Bērziņa.

Jautāta vai informācijas par sēdēs izskatāmajiem lēmumu projektiem ir nepietiekami, jo domes vadība tādu nesniedz, Signe Bērziņa atbildēja noraidoši, piebilstot, ka uz visiem saviem jautājumiem saņemot izsmeļošas atbildes, bet ne vienmēr tos uzdodot, lai “kādu lieku reizi netraucētu”.

Andrejs Gavrilovs: Apdomāju savu turpmāko nostāju

4.jūlija domes sēdē, Radio1.lv novēroja, ja līdz šim balsojumos, kur pozīcija izteikti balsoja “par”, bet pozīcija “pret”, opozīcijas deputāts Andrejs Gavrilovs balsoja saskaņā ar opozīcijas nostāju, tad šajā reizē visi viņa balsojumi sakrita ar pozīcijas nostāju un, par spīti tam, ka opozīcija balsoja “pret” lēmuma projekta pieņemšanu, Andrejs Gavrilovs balsoja “par”. 

Radio1.lv deputātam jautāja vai viņš ir mainījis savu nostāju un no opozīcijas pievienojies pozīcijai, kuras komandā ir otrs no partijas “Saskaņa” ievēlētais deputāts Broņislavs Ivanovskis. Andrejs Gavrilovs sacīja, ka pagaidām pozīcijai nav pievienojies, bet pēdējā sēdē balsojis saskaņā ar savu izpratni, kā būtu labāk.

“Piemēram, jautājumā par departamentu izveidi un kadru samazināšanu pašvaldībā, es atbalstu domes priekšsēdētāja redzējumu. Ja iepriekš Ragainis sacīja, ka pašvaldība optimālāk strādā, ja ir pieci departamenti, es atbalstīju viņa nostāju. Ja Krapam ir cits redzējums, ka nepieciešami trīs – atbalstu viņa izvēli. Ja runā par to, kurā pusē es esmu, tad pagaidām varu teikt, ka esmu neitrāls, vērošu deputātu darbu, domāšu vai palikt pašreizējās opozīcijas komandā arī turpmāk, vai kaut ko mainīt – pievienojoties pozīcijai. Man svarīgi strādāt vēlētāju labā un atbilstoši tam izvēlēšos savu turpmāko nostāju darbam pašvaldībā,” sacīja Andrejs Gavrilovs.


Līga Kļaviņa: Paldies Dievam, man nav vaļējs lūzums un gultas režīms


Jēkabpils domes 4.jūlija sēdes informatīvajā daļā domes priekšsdetājs Aivars Kraps sacīja, ka Raivja Ragaiņa ierosinājums netikšot skatīts, jo saņemts novēloti. Vēlāk taujāts par kādu iesniegumu bijusi runa un kāpēc nav skatīts, Aivars Kraps sacīja, ka Raivis Ragainis rosina papildināt atlīdzības nolikumu ar punktu, ka deputāts drīkst pildīt pienākumus bez atlīdzības noteikšanas. Aivars Kraps skaidroja, ka tas ļautu Raivim Ragainim un Līgai Kļaviņai, atsakoties no deputāta algas, saņemt bezdarbnieka pabalstu, kas šajā gadījumā līdz zināmam laikam būtu ievērojami lielāks nekā samaksa par deputāta darbu. Aivars Kraps arī atgādināja, kad līdzīgā situācijā pirms diviem gadiem bijis viņš un deputāts Leonīds Salcevičs, tad toreizējā domes vadība viņiem ieteikusi nolikt deputātu mandātus, ja grib saņemt bezdarbnieka pabalstu. Jautāts vai šī iemesla dēļ principā šāds jautājums netiks skatīts par tiesībām deputātam izvēlēties saņemt atalgojumu vai bezdarbnieka pabalstu, Aivars Kraps sacīja, ka noteikti tiks iekļauts kādā no Finanšu komitejas un pēc tam domes sēdes darba kārtībām, taču viņa skatījumā, ja šādu lēmumu pieņem, tad lēmumam jāstājas spēkā no nākamā sasaukuma, lai nesanākot tā, ka šī sasaukuma deputāti lemjot sev par labu. Aivars Kraps sacīja, ka startējot pašvaldības vēlēšanās ir jāizvēlas strādāt vēlētāju labā ar tiem noteikumiem, kādi ir konkrētajā situācijā, kā to darījis viņš un Leonīds Salcevičs, nevis jāmeklē risinājumi, kā saņemt lielāku naudu.

Runājot par finansu jautājumiem, Aivars Kraps pieskārās arī deputātu ētikas jautājumam. Maijā un jūnijā ilgstoši domes un komiteju sēdēs nepiedalījās Līga Kļaviņa (LZS). Aivars Kraps sacīja, ka pirms katras sēdes saņemot no deputātes īsziņu, kurā tiekot informēts, ka Līgai Kļaviņai ir veselības problēmas un neierašanās iemesls ir darba nespējas lapa. Aivars Kraps sacīja, ka viņam neesot pamata apšaubīt šo informāciju, taču neizprotams esot cits fakts, ka deputāte, kas veselības problēmu dēļ nevar piedalīties domes un komiteju sēdēs, tajā pašā laikā aktīvi piedaloties dažādos citos publiskajos pasākumos, piemēram, pilsētas svētkos piedalījusies domē svinīgās pieņemšanas pie mēra pasākumā un citos svētku sarīkojumos.

“Ja cilvēks ir slims, tad viņš rūpējas par savu veselību un neapmeklē publiskus pasākumus. Ja Līga Kļaviņa būtu domes darbiniece, par šādu rīcību es prasītu paskaidrojumu. Šajā gadījumā tas ir ētikas un viņas sirdsapziņas jautājums, “ sacīja Aivars Kraps.

Viņš pieļāva, ka, iespējams, tas ir vairāk finansu jautājums, esot uz slimības lapas Līga Kļaviņa saņemot samaksu, kas tiek aprēķināta no tā amata atalgojuma, kas viņai bija esot domes priekšsēdētāja vietnieces krēslā. Aivars Kraps piebilda, ka likums noteic, ja deputāts trīs reizes neattaisnojošu iemeslu dēļ neapmeklē domes sēdes viņš zaudē savu mandātu. Līga Kļaviņa neesot kavējusi neattaisnoti, katru reizi informējot, kāpēc neieradīsies, taču atklāts esot jautājums, kāpēc veselības stāvoklis neļauj pildīt deputāta pienākumus, bet ļauj piedalīties pilsētas un Jēkabpils domes publiskajos pasākumos.

Radio1.lv sazinājās ar deputāti Līgu Kļaviņu, lūdzot komentēt situāciju, kāpēc maijā un jūnijā nav piedalījusies domes sēdēs, bet tajā pašā laikā apmeklējusi publiskus pasākumus.

“Pat nezinu, ko atbildēt. Jā, šobrīd man ir “slimības lapa”, bet neko sīkāk par savu veselības stāvokli nevēlos komentēt, jo tas ir sensitīvs jautājums. Es aicinu visus pret sensitīviem jautājumiem izturēties ar cieņu,” sacīja Līga Kļaviņa.

Viņa piebilda, ka “paldies, Dievam, man nav vaļējs lūzums un gultas režīms”, tāpēc var apmeklēt vienu vai otru pasākumu, kas nav pretrunā ar ārstēšanos. Līga Kļaviņa arī izteica izbrīnu par šāda jautājuma aktualizēšanos un aicināja būt citam pret citu iecietīgiem.

Raivis Ragainis: Aivars Kraps maldina iedzīvotājus

Ar Radio1.lv sazinājās Jēkabpils domes deputāts Raivis Ragainis (LZP), lai izteiktu viedokli pēc šī raksta  “Daži jautājumi un atbildes par Jēkabpils domes deputātiem” - publicēšanas portālā Radio1.lv. Publicējam viņa viedokli.

Raivis Ragainis: “Aivars Kraps ir melis. Viņi nenāca šī sasaukuma sākumā ar līdzīgu priekšlikumu. Ja tas tā būtu bijis, mēs šo jautājumu izskatītu un lēmumu pieņemtu. Man atšķirībā no viņiem nav nedz uzņēmumu vai biedrību, kas liegtu iespēju izvēlēties starp deputāta algu vai bezdarbieka pabalstu, es vienmēr esmu godīgi strādājis par algu, maksājot nodokļus un uzskatu, ka esmu nopelnījis tiesības izvēlēties. Pirms rosināt šādu lēmumu, es konsultējos vairākās valsts iestādēs, kas sacīja, ka likums paredz izvēles iespēju, ja ir domes lēmums. Kraps un Salcevičs principā neļauj pieņemt šādu lēmumu un Krapa teiktais publikācijā ir iedzīvotāju maldināšana un gļēva rīcība. Pēc pašvaldību vēlēšanām gan Kraps, gan Salcevičs arī ilgstoši bija uz “biļetena”, iespējams, arī naudas dēļ, kas tiek izmaksāta par darbanespēju.”

Komentāri (0-7/7)

 • Valdis
  27.07.2019 15:07
  Nekādas politiskās kultūras, visi viens otru aplej ar dubļiem un viss. Labāk viss bars būtu reizi nedēļā izgājuši paskatīties, ka cilvēki dzīvo, kā tantiņa pie kases skaita pēdējos centus, lai nopirktu pārtiku, nevis brauktu savos lepnos automobīļos un kārtotu savas privātās lietas. Ir noteikti arī deputāti, kas strādā no sirds, bet vairums izskatās, ka tirgojas un balso, ka izdevīgāk un tik būvē savas lepnās mājas.
 • Jurists
  25.07.2019 20:55
  Domes pr.amats ir vēlēts. Ja neievēl tad -tutū. Nekādi bezdarbnieki nepienākas.
 • Dina
  25.07.2019 19:44
  Slimot jau var. Bet nevar valkāties pa pasākumiem. Tad jau var iet arī uz darbu.
 • Viesis
  25.07.2019 19:41
  Raivītim naudiņas aptrūkās. Tā jau ir kad jāuztur gan ģimene, gan ...... Abām nepietiek.
 • Dagnis
  25.07.2019 18:35
  Nu smieklīgi lasīt to attaisnošanos it sevišķi no bijušā mēra, viņš tiešām ieņēma šo amatu????
 • viedoklis
  25.07.2019 10:54
  Kļaviņa uz rautiem un izklaidēm ašā dāma, Bet, kad jāstrādā tad tēlo aizvainoto. Lai noliek mandātu un laiž savā vietā cilvēku ,kuram rūpēs deputāta darbs.
  Bērziņas jaunkundze nenobriedis, zaļš tīnis. Te nu ir mūsu zelta jaunatne. Kad jābrēc par vecajiem ,kuriem smiltis birstot,tad mutes lielas,bet kad sevi jāpierāda darbā ,tad riepiņa čuššs.Ne savā laikā ne vietā.
  Gavrilovs vēl nevar saprast ,kuram pieslieties,pie kura būs izdevīgāk biznesu bīdīt. Ne jau vēlētāji viņu interesē.
 • Juris
  24.07.2019 16:36
  Man patīk uzstādījums - būt iecietīgam pret strutojošu augoni.

Atstājiet komentāru