2020.gada 31. maijs

Alīda, Jūsma

Aivars Kraps: Pašvaldības darbiniekiem ekskursijās jābrauc par saviem līdzekļiem

Aivars Kraps: Pašvaldības darbiniekiem ekskursijās jābrauc par saviem līdzekļiem

Plašākā sabiedrībā aktualizējies Jēkabpils domes deputātes, iepriekš – domes priekšsēdētāja vietnieces, Līgas Kļaviņas (LZS) Ķīnas brauciens. Jau ziņots, ka aprīļa nogalē Jēkabpils domē mainījās vara, līdzšinējais mērs Raivis Ragainis (LZP) tika atstādināts no amata, bet priekšsēdētāja vietniece Līga Kļaviņa no amata atkāpās pati, par domes priekšsēdētāju kļuva Aivars Kraps (GKML). Par viņa vietnieci ievēlēja deputāti Kristīni Ozolu (Bezpartejiska), savukārt otrs vietnieka amats tika likvidēts. Kopš varas maiņas pašvaldībā, domes sēdēs tikpat kā nav piedalījusies deputāte Līga Kļaviņa. Sākotnēji bija informācija, ka viņa devusies pieredzes apmaiņas braucienā uz Ķīnu, pēc tam, ka sēdēs nepiedalās veselības stāvokļa dēļ. Vienā no maija domes sēdēm tika aktualizēts jautājums par Līgas Kļaviņas komandējumu uz Ķīnu, opozīcija uzsvēra, ka iebildumu par šo komandējumu nevajadzētru būt, jo lielāko daļu izdevumu sedz Ķīnas puse, savukārt Aivars Kraps uzsvēra, ka biļetes braucienam apmaksā Jēkabpils pilsētas pašvaldība. Komandējuma dienas naudu – 29 eiro dienā - šim braucienam Aivars Kraps, stājoties amatā, atcēla.  Jāpiebilst, ka lēmums par braukšanu uz Ķīnu bija pieņemts vēl tad, kad priekšsēdētāja amatu ieņēma Raivis Ragainis. Savukārt iespēja braukt uz tālo valsti radās, piedaloties Latvijas Universitātes Konfūcija institūta rīkotajā Latvijas izglītības darbinieku delegācijas vizītē. Kā zināms, arī Jēkabpils Valsts ģimnāzijā pērn tika pasniegta ķīniešu valoda, kuras apguvi īsteno Ķīnas Konfūcija institūtu galvenā pārvalde sadarbībā ar Latvijas Universitāti.

Par Līgas Kļaviņas komandējumu uz Ķīnu pagājušajā nedēļā sižetu bija izveidojusi arī viena no Latvijas televīzijām. Radio1.lv sarunā ar Aivaru Krapu, lūdza viņu komentēt šo situāciju, plašāk skaidrojot, kādos komandējumos pašvaldības darbiniekiem par nodokļu maksātāju naudu būtu jādodas un no kādiem jāatsakās.

“Uzskatu, ka pašvaldības darbiniekiem ir lietderīgi doties divu veidu komandējumos. Viens aspekts – sadarbība ar pašvaldības sadraudzības pilsētām un to apmeklēšana, piedaloties dažādos pasākumos, ja nenotiek šī savstarpējā sadarbība un pieredzes apmaiņa, tad nav jēgas slēgt līgumus  ar sadraudzības pilsētām. Otrs aspekts – saistīts ar dažādu interešu grupu saietiem un sadarbību, jo īpaši īstenojot pārrobežu projektus. Komandējums uz Ķīnu būtu lietderīgs, ja tur tiktu dibināti kontakti ar Ķīnas uzņēmējiem, kas varētu nākt un veidot biznesu Jēkabpils pašvaldības teritorijā. Šajā komandējumā nekā tāda nebija. Turklāt uz Ķīnu devās cilvēks, kuram nebija dotas pilnvaras pārstāvēt Jēkabpils pilsētas pašvaldību un pilsētu un, kuram arī nav tiesību dibināt šadus kontaktus pašvaldības vārdā. Ekskursijas par pašvaldības naudu es neatbalstu, jo ekskursijās jābrauc par saviem līdzekļiem,” sacīja Aivars Kraps.

Viņš piebilda, ja Līga Kļaviņa būtu atteikusies no brauciena, tad daļu no pašvaldības iztērētās naudas, kas ir ap 800 eiro par biļetēm, varētu atgūt. Tāpat arī pašvaldība nav saņēmusi pilnvērtīgu atskaiti par šo komandējumu, kas jāiesniedz piecu dienu laikā pēc komandējuma. Ja tiek braukts komandējumā uz sadraudzības pilsētām, piemēram, Igaunijā, Polijā vai Vācijā un tās ir kā pieklājības vizītes, tad atskaitēs tas arī tiekot norādīts, šis bijis cita veida brauciens un atskaites esot jāiesniedz. Pagaidām pašvaldībā saņemta atskaite tikai par finanšu izlietojumu, bet ne brauciena saturu. Aivars Kraps sacīja, ka strādājot pašvaldībā, neatceras citu līdzīgu komandējumu, kura galamērķis būtu tik tāla un eksotiska valsts kā Ķīna. Turklāt no šī brauciena neesot arī nekādu ieguvumu pašvaldībai. Līga Kļaviņa pēc atgriešanās no Ķīnas vienā no sēdēm īsumā informējusi par savu braucienu un pasniegusi Aivaram Krapam pašvaldībai atvesto dāvanu – suvenīru. Aivars Kraps sacīja, ka Līga Kļaviņa maijā esot devusies arī vēl vienā citā komandējumā uz Spāniju, kopā ar citiem Zemgales novadu pašvaldību vadītājiem. Aivars Kraps atkārtoti uzsvēra, ja deputāts dodas šādos braucienos, tas var pārstāvēt tikai savu viedokli, jo nav pilnvarots runāt vai dibināt kontaktus pašvaldības vārdā. Aivars Kraps sacīja, ka, viņaprāt, Līgai Kļaviņai, pēc atkāpšanās no amata vairs nebija tiesību pārstāvēt pašvaldību šajā braucienā, taču katram deputātam ir pašam jāpieņem lēmums doties vai nedoties šādos komandējumos un par to lietderību jāatbild saviem vēlētājiem.

Radio1.lv sazinājās ar Līgu Kļaviņu un lūdza komentēt sava komandējuma lietderību uz Ķīnu. Viņa sacīja, ka šāds jautājums viņai ticis uzdots arī no citu mediju puses un viņa esot sagatavojusi vienotu rakstisku atbildi visiem, ko arī iesūtīja Radio1.lv redqakcijai.

Līgas Kļaviņas komentātārs: “Vēlos uzsvērt, ka brauciens uz Ķīnu nebija ne atvaļinājums, ne arī kaut kas pasakaini dārgs, par ko būtu maksājuši nodokļu maksātāji un jēkabpilieši. Tādēļ vispirms par to, kas vispār tas bija par pasākumu: jau aprīļa pirmajās dienās Jēkabpils dome saņēma man adresētu oficiālu ielūguma vēstuli no Dienvidķīnas pedagoģiskās universitātes – ar aicinājumu piedalīties Latvijas Universitātes Konfūcija institūta un Ķīnas Konfūcija institūta galvenās pārvaldes „Hanbaņ” rīkotajā Latvijas izglītības darbinieku delegācijas vizītē Guandžou pilsētā Ķīnā no 25. maija līdz 6. jūnijam.

Un šis brauciens nebija kāds speciāli Līgai Kļaviņai no Jēkabpils domāts izklaides pasākums. Latvijas delegācijā šajā izglītības speciālistu un ekspertu braucienā bija Valsts izglītības attīstības aģentūras, Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Daugavpils Universitātes un vairāku pašvaldību pārstāvji. Tāpēc apgalvot, ka es būtu speciāli “noorganizējusi” sev komandējumu ir ne tikai nekorekti, bet arī nepatiesi. Tā bija valsts delegācija starptautiskam simpozijam, kas veltīts Latvijas un Ķīnas izglītības darbinieku sadarbībai.

Līdz ar to Jēkabpils domē 5. aprīlī tika pieņemts lēmums akceptēt šo personālo ielūgumu, un izdots rīkojums par manu dalību delegācijas sastāvā un komandējumu.

Ņemot vērā publiskajā telpā sacelto ažiotāžu un, es esmu pārliecināta, apzināti veidoto negatīvo informatīvo fonu par šo braucienu, es vairāk visā šajā mākslīgi izveidotajā “skandālā” saskatu vienkāršu vēlmi sakult putas, lai parādītu, cik ļoti nelietderīgi tērēta pilsētas nauda iepriekšējās vadības laikā. Protams, tie, kas grib sadzirdēt tikai par “nodokļu maksātāju naudas izšķiešanu”, tie to arī sadzirdēs – neatkarīgi no patiesajiem faktiem un argumentētiem skaidrojumiem. Viņiem laikam pat nav vērts iedziļināties visā bagātīgajā faktoloģiskajā un mūsu kopīgajai pieredzei svarīgajā materiālā, kas tika iegūts Ķīnas vizītes laikā.

Pārējiem, kas ir gatavi ieklausīties un nepakļauties šim apzināti veidotajam “kompromātu karam”, varu pastāstīt sīkāk: es personīgi uzskatu, ka Jēkabpilij – pretēji šī skandāla veidotāju domām – ir jābūt lepnai, ka tieši mūsu pilsēta bija pārstāvēta šajā ļoti respektablajā izglītības ekspertu Latvijas delegācijā. Vizītes laikā notika daudzas tikšanās ar Guangdongas provinces izglītības departamenta pārstāvjiem, augstskolām, koledžām, studentiem un mācībspēkiem, tai skaitā ķīniešu valodas skolotājiem, kuri nākamajā mācību gadā strādās Latvijā, tostarp Jēkabpilī. Komandējuma mērķis kopumā bija iepazīt Ķīnas izglītības un kultūras sistēmu, kā arī veidot sadarbības pamatus ar Ķīnas skolām un universitātēm, kas ari tika pilnībā sasniegts, par ko atgriežoties no komandējuma, 10. jūnijā tika iesniegta arī oficiāla un sīka komandējuma atskaite, informējot Domes vadību, ka saskaņā ar plānoto programmu komandējuma mērķis ir izpildīts par visiem 100 procentiem. Viens neliels praktisks piemērs – mūsu kopīgās sadarbības ar ķīniešu pusi ietvaros jau septembrī visiem jēkabpiliešiem Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā būs iespēja sākt iepazīt Ķīnas izglītības un kultūras sistēmu, kā arī vēsturi kopā ar jauno ķīniešu valodas skolotāju Vu Žeži (Wu Zhezhe), kura ieradīsies Jēkabpilī.

Es absolūti piekrītu, ka jebkuram pašvaldības deputāta vai darbinieka komandējumam, jebkurai vīzītei ārvalstīs vai tepat, piemēram, Jaunjelgavas novadā, ja tas notiek par nodokļu maksātāju, tātad – pilsētnieku, naudu, ir jātiek izvērtētam no lietderības un esošo vai potenciālo ieguvumu skatupunkta. Un, manuprāt, tieši šis konkrētais komandējums nu nekādi nav ierindojams nevajadzīgo un personiskām interesēm pakļauto skaitā. Tieši otrādi – vizītes laikā ir godam pārstāvēta Jēkabpils pilsēta, iegūti kontakti turpmākajai sadarbībai, kā ari labās prakses piemēri izglītības jomā, turklāt tieši Jēkabpils ir bijusi tā pilsēta, kuras pārstāvji iekļauti valsts delegācijas sastāvā.

Bet – kā jau minēju iepriekš – ažiotāža, kas sacelta ap šo konkrēto braucienu un dalību valsts līmeņa izglītības ekspertu delegācijā, ir tikai putu kulšana un organizēta akcija, lai grautu gan manu, gan iepriekšējās domes vadības prestižu. Es uzskatu, ka tas ir neētisks politisks paņēmiens. Un man nudien negribētos ticēt, ka šādus paņēmienus varētu izmantot, piemēram, esošā domes vadība un tās atbalstītāji...”

Komentāri (0-10/14)

 • krišjānis
  30.07.2019 11:56
  Var jau saprast priekšnieku, kuram pielipusi atgadījuma spēļu zālē iesauka - krutākais mīzējs- tas izskanēja arī Latvijas mēdijos. Nu ATRIEBJAS kam vien var ...Šoreiz pa ķērienam ir deputāte L.Kļaviņas k-dze! Iiedomājaties tik - kāds ņem un atsūta PERSONĪGU ielūgumu L.Kļaviņas kundzei doties LATVIJAS mēroga IZGLĪTĪBAS darbinieku delegācijas sastāvā uz Ķīnu! Pirms tam taču bija Jēkabpils pilsētas IZGLĪTĪBAS nodaļas vadītāja.
  Ja "mīzējam"(sorry!) un citiem svarīgiem domes gurķiem jāsamierinās ar braukalēšanu - neviens vēl personīgi neaicina! - pa ZEMĀKA ranga valstelēm ... To vecim ar pautiem (da jebkādiem!) ir ŠAUSMĪGI pārdzīvot ... Izsaku līdzjūtību lielajās ciešanās!
 • nodokļu maksātājs
  29.07.2019 16:32
  Ja Jūs - Tre esat tik bagāta lai uzsauktu Kļaviņai ekskursiju + komandējuma naudu, tad OK.
  Es gan NĒ. Un domāju ka 99 % man piekrīt. Man katrs eiro ir grūti jānopelna .
 • Tre
  29.07.2019 12:24
  Mēra kungs, Jūs šaujat pār strīpu, un tas jau kļūst uzkrītoši. Noniecināt jebko, ko darījusi iepriekšējā domes vadība - turklāt ar tik bezgala vāju argumentāciju (kura pieņemama tikai šaurām pierēm, kam argumentācija nav vajadzīga), iznīdēt, noliegt pat iepriekš pieņemtos lēmumus, atcelt tos, apšaubīt - tas izskatās nevis pēc budžeta taupīšanas, bet mērķtiecīgas un plānotas cilvēku noniecināšanas un ieriebšanas stratēģijas. Atriebība par to, ka mēs visi vienmēr zināsim, kas esat jūs pats, un kāda Jums "slava"? Tukša vieta, salīdzinot ar Kļaviņu, patiesībā. Ceļat savu vērtību, noniecinot citu cilvēku darbu un lēmumus? Ārkārtīgi nožēlojama stratēģija.
 • Anna
  28.07.2019 07:02
  Tik smieklīgi lasīt... pa visām vīlēm Krapam lien ārā "Klaviņai te dzīves nebūs". Komandējuma naudu neizmaksās, uz kāda pamata? Rīkojums par viņas komandējumu ir? Ir. Kad pats uz "sadraudzības" dzerstiņiem braukā, tas redz, pilsētai ārkārtīgi svarīgi... Soliņi - o jā, tam naudu žēlot nedrīkst. Būs kur apsēsties aliņu izdzert.Viena Kļaviņas aviobiļete - viss, bankrots. Un pirms publicēt muļķības, ka par to biļeti varēja naudu atgūt, to atceļot, vajadzētu vismaz noskaidrot, vai tas vispār ir iespējams... Neizmantotas biļetes visbiežāk var uzkarināt uz nagliņas, nevis atcelt un dabūt atpakal naudu.
 • Tūrisms
  24.07.2019 16:33
  Viesis, no kurienes jums tādas zināšanas par aviobiļetēm? Ne jau no ekonomiskās klases biļetes var dabūt tik daudz atpakaļ.. un ja beztabu parādījās summa par biļeti 700, tad no kurienes pēkšņi varētu dabūt atpakaļ 800?! Kāds vēl piemaksās par biļetes atcelšanu? Nerunājiet lieku!
 • ruta
  24.07.2019 14:02
  Vai Jēkabpilī ir tik liels pieprasījums pēc ķīniešu valodas apguves? Vai tas kādam ir tikai vaļas prieks ? Domāju, ka Jēkabpilij ir daudz svarīgāki izaicinājumi, kuru risināšanai būtu nepieciešams pašvaldības darbiniekiem apgūt pieredzi ES valstīs par samērīgiem līdzekļiem.
  To nu gan Kļaviņas kundzei būtu jāsaprot.
 • Apsix
  24.07.2019 10:17
  Vai pašvaldības atbildīgas personas kontrolē asfalta liešanu neretas ielā? Otrai kārtai sanācis brāķis, plaisas. Cerams būvfirma noņems nost un uzlies otro kārtu pa jauno.
 • Viesis
  24.07.2019 09:33
  Pilnīgi pareizi. Es arī braucu par savu naudu. Un kāpēc Kļaviņai būtu tas jādara par manu un citu Jēkabpiliešu naudu.
 • Īve
  24.07.2019 00:52
  Mēra necienīgs gājiens. Skumji.
 • Viesis
  23.07.2019 19:51
  Ko nu muld - kāda izglītība, kāda kultūra. Mums nevajag ķīnas kultūru. Mums ir sava - latviešu kultūra.
12

Atstājiet komentāru