2020.gada 31. maijs

Alīda, Jūsma

Jēkabpils mērs iepazīstas ar būvdarbu gaitu Neretas, Dolomīta, Zīlānu ielu pārbūves darbos "TEN-T" projektā


Jēkabpils mērs Aivars Kraps trešdien kopā ar pašvaldības darbiniekiem, žurnālistiem un būvnieku pārstāvjiem iepazinās ar būvdarbu gaitu Neretas, Dolomīta, Zīlānu ielu pārbūves darbos "TEN-T" projektā, kā arī projekta - Neretas ielas pārvada pār Kļavu ielu pārbūvē. Pēc objektu apskates Aivars Kraps atzinīgi novērtēja paveikto, piebilstot, ka būvnieki pat nedaudz apsteidz termiņus.

Jau ziņots, ka “Projektā "Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" ir uzsākti būvdarbi objektā "Neretas ielas pārbūve, Jēkabpilī" posmā no krustojuma ar Zaļo ielu līdz pilsētas robežai.

Darbus veic SIA “Ošukalns”, un šajā objektā līdztekus brauktuves pārbūvei un rotācijas apļa izbūvei plānots izbūvēt apvienoto celiņu gājējiem un velobraucējiem, lietus ūdens novadīšanas sistēmu un ūdensvada posmu, kā arī pārbūvēt ielu apgaismojumu un labiekārtot teritoriju. Iepirkums paredz, ka SIA “Ošukalns” veiks arī otra Neretas ielas posma pārbūvi – no tilta pār Daugavu līdz Ledus ielai. Abu Neretas ielas posmu pārbūves, kā arī šī objekta būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības izmaksas ir vairāk nekā 3,1 miljons eiro (neieskaitot PVN).

Savukārt Eiropas Transporta tīkla jeb TEN-T tīkla projekta kopējās izmaksas ir vairāk nekā 8,2 miljoni eiro. Projekts tiks īstenots līdz 2021.gadam.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2018.gada 27.februārī ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” īstenošanu.

Projektā plānots veikt ielu posmu pārbūvi šādās Jēkabpils pilsētas tranzīta ielās:

- Neretas ielas pārbūve divos posmos (1.posms: no tilta līdz krustojumam ar Ledus ielu, 2.posms: no krustojuma ar Zaļo ielu līdz pilsētas robežai) aptuveni 1149m garumā,
- Kļavu ielas satiksmes pārvada pārbūve;
- Brīvības ielas pārbūve no krustojuma ar Blaumaņa ielu līdz krustojumam ar Dolomīta ielu aptuveni 1566 m garumā;
- Dolomīta ielas pārbūve 1 679 m garumā;
- Zīlānu ielas pārbūve (Autoceļa A12 posms) 890 m garumā, posmā no Rīgas ielas līdz Ventas ielai, kā arī posmā no Slimnīcas ielas līdz Ķieģeļu ielai;

Projekts tiks īstenots līdz 2021.gada 26. februārim. Projekta kopējās izmaksas sastāda 8 232 545 eiro, no kuriem 5 031 494 eiro ir paredzētais Kohēzijas Fonda finansējums, 331 810 eiro Kohēzijas Fonda rezerve, 221 978 EUR ir Valsts budžeta dotācija un 1 056 298 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums, projekta neattiecināmās izmaksas ir 1 590 965 EUR.

Projekta mērķis ir radīt alternatīvu maršrutu tranzīta un kravas transportam, nodrošinot Jēkabpils pilsētas transporta infrastruktūras integrāciju TEN-T tīklā, lai novērstu  kvalitatīvas infrastruktūras pārrāvumus, samazinot piesārņojuma un trokšņa līmeni pilsētā un vismaz daļēji atdalot kravas transporta plūsmu no sabiedriskā transporta plūsmas un novirzot no blīvāk apdzīvotām Jēkabpils pilsētas daļām.Projekta īstenošanas rezultātā tiks veicināta pilsētas transporta infrastruktūras sasaiste TEN – T tīklā paaugstinot galveno ielu caurlaides spējas un saīsinot nepieciešamo pārvietošanās laiku un uzlabojot dzīves vides kvalitāti pilsētas iedzīvotājiem.

Būvdarbus objektā veiks SIA „OŠUKALNS”, būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzības darbus veic A/S „CEĻUPROJEKTS”, būvuzraudzību nodrošina SIA „Baltline Globe”.

Tāpat arī vēstīts, ka Neretas ielas pārvada pār Kļavu ielu pārbūves būvdarbu gaitā tiks veikta ielas brauktuves segas konstruktīvo slāņu nomaiņa, satiksmes pārvada demontāža un pārbūve, mainot un remontējot esošās dzelzsbetona konstrukcijas, kā arī paplašinot tā brauktuves platumu. Būvdarbu gaitā tiks uzstādītas drošības barjeras, satiksmes organizācijas aprīkojums un ielu apgaismojums no tilta pār Daugavu līdz lielveikalam “Depo”. Tiks veikta arī apvienotā gājēju un velosipēdistu celiņa izbūve no Vienības ielas līdz luksoforam pie lielveikala „Depo”.

Projekta realizācija tiek līdzfinansēta no Kohēzijas fonda, projekta Nr. 6.1.4.2/17/I/006 ,,Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu’’ ietvaros.

Atstājiet komentāru