2019.gada 21. septembris

Mariss, Matīss, Modris

Jēkabpils dome iegādāsies īpašumu stāvlaukuma izveidei Sēļu sētas, Kena parka un mākslas skolas vajadzībām

Jēkabpils dome iegādāsies īpašumu stāvlaukuma izveidei Sēļu sētas, Kena parka un mākslas skolas vajadzībām

Jēkabpils pašvaldība izmantos pirmpirkuma tiesības un par 7500 eiro iegādāsies zemesgabalu, kurā nākotnē varētu izbūvēt stāvlaukumu.

Pašvaldībā saņemts kādas personas iesniegums par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu 1605 kvadrātmetru platībā. Darījuma summa ir 7500 eiro, un zemesgabalu piedāvāts iegādāties vietvarai.

Pašvaldībai zemes vienība nepieciešama savu funkciju veikšanai, perspektīvā ierīkojot stāvlaukumu Sēļu sētai, Kena parkam un Jēkabpils mākslas skolai. Tāpēc dome lēma, ka nekustamais īpašums atsavināms sabiedrības vajadzībām.

Apmaksu par īpašumu pašvaldība veiks no 2019.gada budžeta līdzekļiem.

Atstājiet komentāru