2020.gada 4. aprīlis

Ārvalda, Ārvalds, Herta, Valda

Jēkabpils domes pozīcija maina komiteju un komisiju sastāvu

Jēkabpils domes pozīcija maina komiteju un komisiju sastāvu

Jēkabpils domes 9. maija sēdē tika izskatīts rekordliels skaits lēmumu projektu – 45, kā arī par vairākiem no tiem izvērtās asas diskusijas starp pozīcijas un opozīcijas deputātiem. Sākoties sēdei, deputāts Raivis Ragainis (LZP) apstrīdēja tās likumību, norādot, ka uz kārtējo sēdi lēmumu projekti jāsaņem trīs dienas iepriekš nevis iepriekšējās dienas pēcpusdienā vai arī jāinformē par radušos situāciju, noskaidrojot vai citiem deputātiem nav pretenziju, taču vajadzīgās komunikācijas neesot bijis. Viņu atbalstot, deputāts Aigars Nitišs (LZP) norādīja, ka vairāki no lēmumiem ir apjomīgi un ir bijis nepietiekami laika ar visiem iepazīties, apšaubot vai visi ir tik steidzami, ka jāskata šajā sēdē.

Jēkabpils mēra vietniece, neatkarīgā deputāte, Kristīne Ozola sacīja, ka sēdes datums bija zināms jau sen, savukārt lēmumu projektu sagatavošana aizkavējās objektīvu iemeslu dēļ, jo bija svētku brīvdienas. Viņa sacīja, ka deputātiem ir vairākas iespējas – atcelt sēdi un tad tiks izsludināta ārkārtas sēde pēc trim stundām, vai turpināt darbu un lemt par sagatavotajiem lēmumu projektiem. Vairākums deputātu vienojās turpināt sēdi.

Mainoties Jēkabpils domes vadībai, notiek izmaiņas arī komiteju un komisiju sastāvos, tapēc šajā sēdē virkne lēmumu projektu bija saistīti ar izmaiņām komiteju un komisiju sastāvā. Tie raisīja diskusijas starp pozīcijas un opozīcijas deputātiem.

Ja iepriekš vienīgais deputāts, kas bija palicis ārpus divām pašvaldības komitejām – Attīstības un tautsaimniecības un Sociālās, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu - bija Māris Dimants (JRP), šī sasaukuma sākumā atdodot savu vietu Tautsaimniecības komitejā deputātam Leonīdam Salcevičam (JRP), kurš no iepriekšējās pozīcijas bija atstāts bez vietas šajās komitejās, tad šoreiz ārpus šīm abām komitejām ir palicis deputāts Andrejs Gavrilovs (Saskaņa), jo  domes pozīcijas iecere paredz, ka abas komitejas turpmāk vadīs Kristīne Ozola. Domes priekšsēdētājs Aivars Kraps sacīja, ka ir izrunājies ar Andreju Gavrilovu un viņam neesot iebildumu.

Deputāts Aigars Nitišs jautāja vai šajās komitejās noteiktais  sešu cilvēku sastāvs ir ar likumu reglamentēts vai ar Jēkabpils domes lēmumu un varbūt komitejas locekļu skaitu var mainīt. Juristi skaidroja, ka locekļu skaitu noteic likums.

Opozīcijai bija iebildumi, ka abu komiteju vadībā ir mēra vietniece Kristīne Ozola. Tika norādīts, ka iepriekš bija gadījumi, kad komiteju vadīja kāds no deputātiem, ne mēra vietnieks, jo šajā gadījumā deputātiem, kas vēlas strādāt kādā no komitejām tiekot liegta šāda iespēja.  Aigars Nitišs piedāvāja variantu, ka Attīstības un tautsaimniecības komiteju varētu vadīt Leonīds Salcevičs (JRP), tad šajā komitejā varētu strādāt arī Andrejs Gavrilovs, vai arī atstāt Sociālo lietu komitejas vadībā Līgu Kļaviņu (LZS), jo Kristīne Ozola tāpat varot nākt un piedalīties visu komiteju sēdēs un sekot visam līdzi. Tika piesaukta arī Rīgas dome, kur arī bijis konflikts par liegšanu opozīcijas deputātam piedalīties komitejas darbā. Leonīds Salcevičs noraidīja variantu, kad viņš vadītu Attīstības un tautsaimniecības komiteju, jo patlaban strādā Finanšu ministrijā, kā Finanšu ministra padomnieks un viņam neesot iespējas veltīt laiku, kas nepieciešams, lai komiteju vadītu kvalitatīvi. Viņš aicināja atbalstīt piedāvāto kārtību.

Šīs diskusijas pārtrauca Jēkabpils domes priekšsēdētājs Aivars Kraps (GKML), norādot, ka ir sadzirdējis opozīcijas priekšlikumu, bet iecerēto kārtību nemainīs, piebilstot, ka dzīve rādīs, kā būs. Viņš arī sacīja, ka komiteju vadību varēs mainīt, ja būs tāda nepieciešamība.

Balsojumā par Kristīnes Ozolas ievēlēšanu abu komiteju vadībā – par bija visi pozīcijas deputāti – Aivars Kraps, Kristīne Ozola, Leonīds Salcevičs, Māris Dimants, Aleksandrs Deinis (JRP), Broņislavs Ivanovskis (Saskaņa) un Nikolajs Anuškevičs (LP), par balsoja arī opozīcijas deputāts Andrejs Gavrilovs Pret balsoja Raivis Ragainis, Aigars Nitišs un Mārtiņš Svilis (LRP). Sēdē nepiedalījās Līga Kļaviņa (LZS), savukārt Signe Bērziņa (KPV LV) balsojumā atturējās.

Diskusijas izvērtās arī apstiprinot lēmumu par jaunatnes iniciatīvu projektu (PuMPuRS) “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” konkursa nolikumu un komisijas izveidošanu. Komisijā netika iekļauta šī projekta vadītāja Agita Pleiko. Opozīcijas deputāti iebilda šadam priekšlikumam, norādot, ka projekta vadītāja komisijā jāiekļauj ar balss tiesībām un rosināja komisijas sastāvu palielināt līdz pieciem locekļiem, iekļaujot tās darbā Agitu Pleiko un Līgu Kļaviņu. Arī pati Agita Pleiko lūdza sevi iekļaut komisijas sastāvā, norādot, ka  ir Izglītības kvalitātes valsts dienesta apstiprinātā atbildīgā par projektu. Kristīne Ozola sacīja, ka Agita Pleiko, kā šī projekta vadītāja turpinās to vadīt un var piedalīties visās komisijas sēdēs, bet viņai nav jābūt komisijas loceklei ar balss tiesībām. Vairākums deputātu balsojot neatbalstīja priekšlikumu iekļaut komisijā Agitu Pleiko.  Līdz ar to tika nobalsots par sagatavoto lēmuma projektu.

Opozīcijas iebildumi  turpinājās, arī apstiprinot grozījumus lēmumā “Par komisiju sastāvu apstiprināšanu”. Mārtiņš Svilis pārmeta,  ka viņa partijas biedre izslēgta no komisijas, lai gan visas sēdes ir apmeklējusi un pārkāpumu nav, turklāt viņa par to nav informēta, lai gan šīs pozīcijas pārmetums iepriekšējai bijis komunikācijas trūkums, ko tagad varot pārmest viņiem. Opozīcijas deputāti Raivis Ragainis, Aigars Nitišs un Mārtiņš Svilis pārmeta, ka par šiem jautājumiem ar viņiem nav diskutēts un, ka viss izskatās pēc  opozīcijas partiju pārstāvju izskaušanas no komisijām. Jaunā domes vadība savukārt atgādināja, ka tieši tagadējā opozīcija savulaik salikusi komisijās savus cilvēkus, ignorējot toreizējo opozīciju, uz ko opozicionāri ieteica nemācīties no sliktiem piemēriem.  Aigars Nitišs pieprasīja mēram Aivaram Krapam argumentēt šādu pozīcijas rīcību, kāpēc vairāki cilvēki tiek izslēgti vai  tieši pretēji iekļauti kādā no komisijām. Aivars Kraps sacīja, ka komisiju darbā vairāk tiek iekļauti domes darbinieki. Idejas pamatā tā rīkoties ir darba optimizācija un līdzekļu ekonomija, jo domes darbinieku tiešie pienākumi ir saistīti ar komisijās risināto jautājumu loku. Turklāt komisijas locekļiem, ja tie nav domes darbinieki, par nostrādātajām stundām jāmaksā, savukārt pašvaldības darbinieki pienākumus veic par savu algu. Arī šis  lēmums tika pieņemts ar pozīcijas balsu vairākumu. 

Viens no lēmuma projektiem, ko izskatīja 9.maija domes sēdē, paredz likvidēt Attīstības konsultatīvo komisiju, kurā darbojās Raivis Ragainis, Mārtiņš Svilis, Ilona Studāne, Egīls Bojārs, Ivars Pleiko, Agrita Landzāne, Aivija Vītola, Mārcis Lukaševičs, Ligita Upīte un Roberts Grinšpons. Opozīcija iebilda pret šīs konsultatīvās padomes likvidēšanu. Priekšsēdētājs Aivars Kraps norādīja, ka šī komisija pēdējā gada laikā tikpat kā nav sasaukta un tās darbība nav manāma.  Mārtiņš Svilis iebilda, ka pirmajā komisijas darbošanās gadā notikušas četras sanāksmes. Tika arī minēts, ka komisija bijusi solis pretī uzņēmējiem. Aivars Kraps norādīja, ka izvērtējot paveikto, secināts, ka šī komisija nepārstāv visu pilsētas uzņēmējdarbības spektru. Viņš sacīja, ka tiks domāts par citām sadarbības formām, bet  sadarbojoties atsevišķi ar lielajiem, vidējiem un mazajiem uzņēmējiem, jo tiem ir atšķirīgas intereses un vajadzības. Aivars Kraps, atbildot Aigaram Nitišam, cik ilgā laikā tiks piedāvātas jaunas sadarbības formas vai izveidota jauna komisija, solīja, ka līdz 1.jūlijam tiks prezentēta pozīcijas ideja sadarbībai ar visiem pilsētas uzņēmējiem, jo pilsētā to esot vismaz pusotrs tūkstotis un šī komisija parstāvējusi tikai nelielu daļu no tiem, tāpēc esot jāmeklē jaunas sadarbības formas. Aivars Kraps sacīja, ka par piedāvāto ideju, kad tā taps, diskutēs ar visiem deputātiem.

Kristīne Ozola uzsvēra, ka darbojas Jēkabpils biznesa inkubatora konsultatīvajā komisijā, un tur secināts, ka Jēkabpilī atbalsts uzņēmējdarbībai ir vājāks nekā citur. Tāpēc tikšot veidots jauns modelis šī atbalsta veicināšanai.

Raivis Ragainis piebilda, ka meklējot jaunas sadarbības formas nav steidzīgi jālikvidē esošā Attīstības konsultatīvā komisija, kamēr nekā cita vietā nav. Balsojumā opozīcija bija pret  komisijas likvidāciju, bet Signe Bērziņa atturējās.  Ar pozīcijas balsu vairākumu tika nolemts likvidēt Attīstības konsultatīvo komisiju. 

Foto: jekabpils.lv

Komentāri (0-4/4)

 • Skumji klausities
  13.05.2019 17:32
  Izklausās, ka salcevičš par sava krēsla zaudēšanu, grasās pamatīgi atriebties tiem, kas beidzot kaut ko pilsētai vēlēja un darīja labu. Apšaubu vai šī domes sēde bijusi juridiski korekta neļaujot opozīcijas un citiem deputātiem savlaicīgi iepazīties ar lēmumprojektiem. Nožēlojami lasīt, kā šobrīd notiek darbs domē. Izturību deputātiem, kuriem tiešām rūp Jēkabpils iedzīvotāju intereses un tēla veidošana. Izturību opozīcijai.
 • Jo
  13.05.2019 14:11
  Tas ka rekordliels skaits, nenozīmē ka produktīvi strādāts, palasot atskaiti nākas secināt, ka labāk būtu domes ēkā mēbeles stumdījuši, lielāka jēga būtu bijusi...
 • rrrrrrrr
  13.05.2019 11:12
  Lasot visu tekstu, rodas jautājums, vai Signe iederās kā deputāts?????
 • Gatis
  12.05.2019 14:10
  Atslēgas vārds - rekordliels. Prieks redzēt, ka beidzot notiek reāls darbs - var uzskatīt, ka vadības maiņa ir vērtējama pozitīvi. Acīmredzami, tagad gaisu bojās tie, kas tikai domāja par savās interesēm.

Atstājiet komentāru