2019.gada 7. decembris

Anta, Antonija, Dzirkstīte

Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija informē par transporta novietošanu pilsētā

Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija informē par transporta novietošanu pilsētā

Iestājoties pavasarim, Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijā  aizvien biežāk tiek saņemtas iedzīvotāju sūdzības par transportlīdzekļu novietošanu pilsētas teritorijas esošajos zālienos.

Visbiežāk automašīnu vadītāji grēko, novietojot transportlīdzekļus zālienos, kas ir daudzdzīvokļu namu pagalmu teritorijās.  Pašvaldības policija atgādina, ka novietot transportlīdzekļus ir atļauts uz brauktuves, stāvlaukumā, nevis zālienā, tā, lai tas netraucētu citus braucošus transportlīdzekļus.  Apgrūtināta transportlīdzekļu novietošana stāvēšanai, iespējams, ir pamats risināt jautājumu par papildus autostāvvietu ierīkošanu, ceļu satiksmes citādu organizēšanu, bet transportlīdzekļu novietošanas grūtības pašas par sevi nevar būt par pamatu neievērot ārējā normatīvā akta noteiktos ierobežojumus. Saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 24.oktobra Saistošajiem noteikumiem Nr.51 “Jēkabpils sabiedriskās kārtības noteikumi” 7.9 punktā noteikts -- Par automašīnu un citu mehānisko transporta līdzekļu novietošanu pilsētas zaļajā zonā uzliek naudas sodu no 20 euro līdz 70 euro. Reālās situācijās nereti rodas grūtības automašīnas vadītājam pārmest noteikumu neievērošanu, jo zem riteņiem zāliena nemaz nav. Pirms pieciem gadiem tas varbūt tur bijis, bet autovadītāji to izbraukājuši. Tādās reizēs sodu piemērot nevar. Kā risinājumu varētu ieteikt māju apsaimniekotājiem sakārtot namu tuvumā esošos zālienus, iesēt jaunu zālāju, norobežot to. Tad, tiklīdz automašīna iebrauks atjaunotajā laukumā, tās īpašniekam nāksies maksāt sodu. Jāpiebilst, ka transportlīdzekļu vadītāji dažkārt piemirst to, ka apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumi ir noteikti ne tikai ar aizlieguma ceļa zīmēm.

Automašīnas nedrīkst novietot:

vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par 3 m;
uz gājēju pārejām, vietās, kur brauktuvi šķērso velosipēdu ceļš, gājēju un velosipēdu ceļš vai kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš, un tuvāk par 5 m no šīm vietām;
uz ietvēm, gājēju ceļiem, gājēju un velosipēdu ceļiem, kopīgiem gājēju un velosipēdu ceļiem, velosipēdu ceļiem un velojoslām;
uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem un zem tiem un citās vietās, kas norādītas 2015.gada 2.jūnija  Ministru kabineta noteikumu Nr.279 “Ceļu satiksmes noteikumi” 121.punktā.
Atstājot automašīnas stāvēšanai, pārliecinieties par to, ka tās netraucē citiem satiksmes dalībniekiem!
Pašvaldības policija vēlas vērst uzmanību, ka konstatējot pārkāpumu un ņemot vērā Ceļu satiksmes likuma 432.panta “Īpatnības administratīvajā procesā sakarā ar apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana” nosacījumus, un Ministru kabineta 21.06.2016. noteikumu Nr.402 “Kārtība, kādā noformē administratīvā pārkāpuma protokolu - lēmumu par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu” nosacījumus, transportlīdzekļa vadītājam, kas neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, tiek uzlikts naudas sods.

Lai panāktu vienlīdzīgu attieksmi pret visām personām un taisnīguma ievērošanu, piemērojot administratīvos sodus, likumdevējs Administratīvo pārkāpumu kodeksā par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu ir noteicis nemainīgus, konkrētus naudas sodus : 30,00 euro (par stāvēšanu uz ietvēm u.c.) 40.00 euro (par stāvēšanu uz tiltiem, gājēju pārejām u.c.), 55.00 euro (par stāvēšanu invalīdiem paredzētās stāvvietās bez invalīdu stāvvietas izmantošanas kartes).

Konstatējot attiecīgo  pārkāpumu, policijas darbiniekam nav jāsagaida transportlīdzekļa vadītājs, nav nepieciešams vērtēt lietas apstākļus, netiek ņemti vērā atbildību mīkstinoši apstākļi, policijas darbiniekam nav pienākums vērtēt piemērojamā soda apmēru un veidu, jo likums nosaka tikai vienu konkrētu soda veidu un apmēru!

Lielākais sūdzību skaits, ko pašvaldības policija saņem, ir lūgums atcelt transportlīdzekļa vadītājam piemēroto sodu par to, ka automašīna tikusi novietota invalīdiem paredzētajā stāvvietā.

Iedzīvotāji nav iepazinušies ar Ceļu satiksmes noteikumu prasībām, kurās noteikts, ka novietojot transportlīdzekli invalīdiem paredzētā un attiecīgi apzīmētā stāvvietā, transportlīdzekļa salonā pie priekšējā stikla jānovieto invalīdu stāvvietu izmantošanas karte.  Invalīdu apliecība vai invaliditāte kā tāda nedod tiesības novietot automašīnu invalīdu stāvvietā!

Saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem Invalīdu stāvvietu izmantošanas karte dod tiesības transportlīdzekļus, kurus vada vai kuru pasažieris ir persona, kurai šī karte izsniegta, izmantot personām ar invaliditāti paredzētās stāvvietas (apzīmētas ar 837.papildzīmi "Invalīdiem" vai 942. ceļa apzīmējumu) gan Latvijā, gan arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Pamatojoties uz LAPK 149.31panta astoto  daļu, par stāvēšanu vietās uz 942.ceļa apzīmējuma stāvvietām, kura paredzēta transportlīdzekļiem, kas apzīmēti ar invalīdu stāvvietu izmantošanas karti, paredzēta atbildība naudas sods 55 euro apmērā.

Invalīdu stāvvietas izmantošanas karti izsniedz Ceļu satiksmes drošības direkcijā. To izsniedz nevis konkrētam transportlīdzeklim, bet gan konkrētam cilvēkam, kam noteikta invaliditāte. Līdz ar to persona, kas ir izņēmusi invalīdu stāvvietas izmantošanas karti, drīkst atstāt mašīnu jebkurā invalīdu stāvvietā, ja vien uz mašīnas priekšējā paneļa labi redzamā vietā novietota šī karte. Invalīdu stāvvietas izmantošanas karte uz automašīnas paneļa jānovieto tā, lai no mašīnas ārpuses būtu redzams tās kods. Savukārt, ja policijas darbinieks lūdz uzrādīt karti, jāparāda arī tās otra puse, kur ir invalīda fotogrāfija un informācija par viņu.

Saskaņā ar Ceļu satiksmes drošības direkcijas mājas lapā ievietoto informāciju, invalīdu stāvvietu izmantošanas karti izsniedz:

personām, kurām ir izsniegta Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) izziņa par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai saņemšanai;
personām ar I grupas redzes invaliditāti.
Par invalīdu stāvvietu izmantošanas kartes saņemšanu jāsamaksā 0,86 euro.

Pašvaldības policija skaidro, ka normatīvie akti paredz noteiktu kārtību un šī noteiktā kārtība ir obligāta un neviens tādēļ nevar atsaukties, ka par to nav zinājis, nejauši aizmirsis vai pastāvējuši citi apstākļi, lai neievērotu tiesību normās noteiktās prasības.

Arī  šajā gadā Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija regulāri rīkos reidus Jēkabpils pilsētā, apsekojot izbraukātos zālājus, kā arī sekojot līdzi tam, lai automašīnas netiktu novietotas, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumu prasības.

Aicinām būt atbildīgiem, sekot līdzi normatīvo aktu prasībām, jo, kā mēs visi zinām, nezināšana neatbrīvo no atbildības!                                                             

Inga Ostrovska
Jēkabpils PPP priekšnieka vietniece

Komentāri (0-1/1)

  • Zaķis
    01.04.2019 12:35
    Pašvaldības policija varētu apbraukāt mikrorajonus un veicināt "mirušo" auto- tukšam riepām, stāv 2 gadus- aizvākšanu. Tā atbrīvotos vieta.

Atstājiet komentāru