2019.gada 24. aprīlis

Nameda, Ritvaldis, Visvaldis

Jēkabpils pašvaldības vadība iepazīstina ar 2019. gada budžeta projektu

23. janvārī, tiekoties ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, Jēkabpils domes vadība iepazīstināja ar jauno, 2019. gada pilsētas budžeta projektu, kura galvenās prioritātes ir jau iesākto Eiropas Savienības projektu realizācija pilsētā, izglītības joma un t.s. “tehniskā budžeta” apstākļos nodrošināt visu pašvaldībai deleģēto pakalpojumu, funkciju un pienākumu nodrošināšanu iedzīvotājiem.

“Pirmkārt, es gribu uzsvērt, ka šāda budžeta projekta prezentēšana plašsaziņas līdzekļiem un iedzīvotājiem vēl pirms pieņemšanas nav vispārpieņemta prakse ne pašvaldībās, ne valstī kopumā,” uzsvēra Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis, norādot, ka šī domes vadība ir pārliecināta, ka iedzīvotājiem un žurnālistiem ir tiesības jau apspriešanas laikā zināt, kādiem nolūkiem un kādā veidā tiks tērēts pilsētas budžets, “jāsaprot, ka pilsētas budžets nav kaut kas abstrakts, bet tā ir pilsētnieku nauda, tādēļ arī budžeta gatavošanas laikā jāpaliek vieta diskusijām. Un, otrkārt, pašvaldības šobrīd ir ļoti neapskaužamā situācijā – pašreiz mēs runājam par t.s. “tehnisko budžetu”, respektīvi, valsts šī gada budžets nav, tādēļ mums jāstrādā ar tādiem līdzekļiem, kas precīzi atbilst iepriekšējā gada tēriņiem.” Pilsētas domes priekšsēdētājs norāda, ka tie ir ārkārtas apstākļi, jo būtībā liedz uzsākt jebkādus jaunus attīstības projektus, kā arī vidējā termiņā plānot pilsētas attīstību: “Strādājam ar to, kas ir, cenšoties arī šajos apstākļos plānot visu maksimāli loģiski, racionāli un ar skatu nākotnē,” piebilst Raivis Ragainis.

Pilsētas budžeta kopējais apjoms ir 52 miljoni eiro, taču, kā norāda pilsētas vadība, pašreizējos apstākļos – bez pieņemta valsts budžeta – izdevumu daļa varētu pat nesasniegt 50 miljonu atzīmi. “Tātad budžeta plānošanā mums jārīkojas tā, lai pirmām kārtām tiktu nodrošinātas mūsu pilsētas pamatvajadzības,” uzsver pilsētas mērs. Lielākā izdevumu daļa – aptuveni 30 procenti – paredzēta izglītības nozarei, bet sociālajai aizsardzībai – 7 procenti, kultūrai un sportam – 19 procenti, ekonomiskajai darbībai un investīcijām infrastruktūrā – 19 procenti, savukārt teritoriju apsaimniekošanai un uzturēšanai – apmēram 10 procenti.

Pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos jautājumos Līga Kļaviņa, komentējot pilsētas budžeta sociālo sadaļu, norāda, ka šajā sadaļā ietilpst finansējums ne tikai sociālajai palīdzībai, bet arī izglītības, veselības, kultūras un sporta, kā arī sadarbības ar nevalstiskajām organizācijām finansējums: “Šī joma vienmēr budžetā ir vissensitīvākā, tādēļ, ka skar jebkuru pilsētas iedzīvotāju,” saka Līga Kļaviņa, uzsverot, ka, neraugoties uz neierasto budžeta situāciju, jēkabpilieši var būt gandarīti, ka sociālās jomas budžetā ir atrasti līdzekļi vairāku pilsētai svarīgu iniciatīvu finansēšanai: “Piemēram, mēs turpināsim jau pērn veiksmīgi iesākto jauno speciālistu atbalsta programmu, lai piesaistītu Jēkabpilij gan medicīnas, gan izglītības speciālistus. Esam atraduši iespēju šogad nodrošināt ar veselības apdrošināšanu  gan pedagogus, gan pašvaldības darbiniekus – tos, kuri tieši atbild par pakalpojumu kvalitāti iedzīvotājiem. Tāpat līdz pat 9. klasei nodrošināsim skolēnus ar brīvpusdienām,” iniciatīvas uzskaita Līga Kļaviņa, Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece.

Līga Kļaviņa norāda, ka pilsētas atbalstu guvušas attīstībai svarīgas nozares: “Esam paredzējuši finansējumu daudzām attīstības jomām – pašvaldības atbalsts būs gan pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanai, gan talantīgāko audzēkņu izaugsmei, gan mazākumtautību kultūras atbalstam, gan dalībai valsts līmeņa konkursos vai sacensībās: tas ir svarīgi pilsētas ilgtermiņa attīstībai. Viena no pilsētas vadības prioritātēm ir izglītības jautājumi. Lai nodrošinātu papildus vietas pirmsskolas izglītības iestādēs, esam pieņēmuši lēmumu izveidot jaunu grupu bērnudārzā “Zvaigznīte”,” stāsta Līga Kļaviņa. “Protams, vajadzību vienmēr būs vairāk nekā iespēju, taču, domāju, ka 2019. gada sociālās jomas budžetā esam iestrādājuši maksimumu. Bet, pats galvenais, esam turpinājuši sakārtot gan šīs jomas, gan pilsētas budžetu kopumā, ievērojami optimizējot atsevišķus, iespējams, nevajadzīgus tēriņus, kas ļāvis realizēt citas, ne mazāk svarīgas vajadzības pilsētā,” piebilst domes priekšsēdētāja vietniece. 

Savukārt pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Aivars Kraps informēja žurnālistus par Jēkabpils pilsētā paredzētajiem attīstības projektiem. Kā vienu no prioritārajiem projektiem Jēkabpilī viņš min daudzfunkcionālās sporta halles būvniecību: “Tas ir viens no tiem projektiem, kurš mums noteikti jānotur līmenī. Neraugoties uz to, ka šis ir “tehniskais budžets”, mums ir jāievēro gan būvniecības grafiki, gan darbu kvalitāte,” ir pārliecināts Aivars Kraps. “Šobrīd pilsētā gan realizācijā, gan arī izstrādes procesā ir uzsākti vairāki nozīmīgi struktūrfondu finansētie projekti, kuru gaitā jāparedz gan laika limiti, gan, iespējams, arī satiksmes ierobežojumi. Šogad uzmanību pievērsīsim apgaismojuma uzlabošanai pilsētā, plānojam Daugavas aizsargdambja savienošanu, viesnīcas rekonstrukciju pie jaunās multifunkcionālās halles, Pump truck trases izbūvi, videonovērošanas uzlabošanu pilsētā, kā arī plānojam ieguldīt finansējumu pašvaldības dzīvokļu remontos.”

Uz doto brīdi budžeta pieņemšana domes sēdē tiek plānota šī gada 14.februārī.

Informāciju sagatavoja
Jēkabpils pilsētas domes
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Atstājiet komentāru