2019.gada 20. jūnijs

Maira, Rasa, Rasma

Jēkabpils domē turpmāk būs jauns amats – izpilddirektora vietnieks

Jēkabpils domē turpmāk būs jauns amats – izpilddirektora vietnieks

Jēkabpils dome gada pēdējā sēdē lēma par amatu sarakstiem, izveidojot pašvaldībā un pašvaldības iestādēs jaunas amata vietas, kā arī vairākas amata vienības likvidējot.

Jēkabpils domes lēmums par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 08.02.2018. lēmumā Nr.57 “Par amatu sarakstiem” paredz izveidot amata vienību - “izpilddirektora vietnieks”, kas nozīmē, ka turpmāk Jēkabpils domes izpilddirektoram Guntaram Gogulim būs vietnieks. Šī amata vieta izveidota “lai veiktu pašvaldības iestādes “Jēkabpils pilsētas pašvaldība” efektīvu funkciju realizāciju un pārvaldību”. Maksimālā alga izpilddirektora vietniekam noteikta – 2264 eiro mēnesī.

Lai pastiprinātu Jēkabpils būvvaldes kapacitāti un efektīvu funkciju izpildi, nolemts papildināt struktūrvienības sarakstu ar vienu amata vienību “būvinspektora palīgs”, svītrojot vienu būvvaldes referenta amata vienību. Būvinspektora palīgam maksimālā alga noteikta 1190 eiro mēnesī.

Vairākas amata vienības izveidotas uz laiku, kamēr tiks īstenoti Eiropas Savienības (ES) fondu projekti. Jēkabpils pilsētas integrētu teritoriju investīciju projektu vērtēšanas komisijas funkciju pildīšanai šajā projektā pašvaldībā jāizveido 1,5 referenta amata vienību, no kurām viena amata vienība plānota no 2019. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim un 0,5 amata vienība – no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim, lai nodrošinātu ES fondu projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu. Izveidoto amata vienību atlīdzība maksājama no projekta līdzekļiem. Lai pastiprinātu šo funkciju izpildi, papildus izveidota referenta 0,5 amata vienība, atlīdzību paredzot no pašvaldības budžeta. Pilnai referenta slodzei noteiktā maksimālā alga – 1287 eiro.

Savukārt pa vienai amata vienībai “grāmatvedis” un “civilās aizsardzības inženieris” un vienu vienību “informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja vietnieks” nolemts svītrot no domes amatu saraksta un papildināt ar vienu amata vienību Īpašumu apsaimniekošanas departamenta pašvaldības īpašumu nodaļā – “nekustamā īpašuma speciālists”. Šim amatam maksimālā alga noteikta – 1190 eiro mēnesī.

Sociālā dienesta amata vienībai “sociālās palīdzības organizators” nolemts pārskatīt noteikto termiņu un daļēji šī amata atlīdzību paredzēt no pašvaldības budžeta. Tāpat Jēkabpils Sociālā dienesta amata vienība “arhivārs” tiks samazināta par 0,5 amata vienībām. Maksimālā amatalga noteikta – 996 eiro.

Jēkabpils pašvaldības aģentūras “Jēkabpils vēstures muzejs” amatu sarakstu papildinās ar 0,5 amata vienību – tūrisma informācijas konsultants.  Maksimālā amatalga mēnesī noteikta 899 eiro. 

No Jēkabpils Kultūras pārvaldes amatu saraksta svītros Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vienu bibliotekāra amata vienību, Jēkabpils galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vienu vecākā bibliotekāra amata vienību, tautas nama vienu mākslinieciskā vadītāja amata vienību. Neoficiāli zināms, ka šajās kultūras iestādēs likvidē amata vienības, kuras aizņem darbinieki pensijas vecumā.

Papildu aukles amata vieta būs nodrošināta pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaigznīte”, kur izveidota jauna grupa, lai nodrošinātu pirmsskolas izglītību 25 bērniem. Maksimālā alga šai amata vienībai noteikta 705 eiro.

Jēkabpils Sporta skolas direktors Edgars Lamba lūdzis papildināt iestādes amatu sarakstu ar vienu amata vienību “fizioterapeits”, lai tiktu nodrošināta skolas izglītojamo fizisko un funkcionālo traucējumu profilakse, novērtēšana, analīze un ārstēšana. Šajā amatā maksimālā alga noteikta 1287 eiro.

Sporta skolas direktors izteicis arī priekšlikumu palielināt autobusa vadītāju amata vienību skaitu par 0,5 vienībām. Priekšlikums atbalstīts, bet, ņemot vērā plānotās Jēkabpils sporta pārvaldes izveidošanu 2020. gadā, nolemts sporta skolas autobusa vadītāju 2,25 amata vienības pārcelt uz Jēkabpils Sporta centra amatu sarakstu, papildinot šo amatu vienību skaitu par 0,5 vienībām saskaņā ar Jēkabpils Sporta skolas direktora priekšlikumu. Šai amata vienībai maksimālā alga noteikta 996 eiro mēnesī.

Tikmēr Jēkabpils Sporta centra amatu sarakstu papildinās ar amata vienību “sporta un atpūtas kompleksa vadītājs”, lai nodrošinātu Jēkabpils sporta halles būvniecības pārraudzību, iekšdarbu un telpu iekārtošanas kvalitāti un aprīkojuma izvietošanu no 2019. gada 1. septembra. Šai amata vienībai maksimālā mēnešalga noteikta 1382 eiro.

Foto: jekabpils.lv

Komentāri (0-1/1)

  • zuze
    02.01.2019 20:44
    Nu kuram tad no savējiem atkal amats sagādāts? Tik daudz neapmierināto ar Goguļa darbu. Bet tagad šim vēl vietnieks ar tāāādu algu. Nu tik vēl vietnieku Sirmovičam. Pilnīgi badakāši

Atstājiet komentāru