2024.gada 22. jūnijs

Laimdots, Laimiņš, Ludmila

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada aktualitātes 2024.gada 22.maijā

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada aktualitātes 2024.gada 22.maijā

Preiļu novada aktualitātes pulksten 11.00 un 16.00


17. maijā Preiļu novadā reģionālās vizītē viesojās Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis. Vizītes laikā ministrs tikās ar Preiļu novada domes, pašvaldības pārstāvjiem un SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” valdes priekšsēdētāju Grigoriju Semjonovu, lai aizvadītu diskusiju par klimata un enerģētikas nozaru aktualitātēm, tajā skaitā siltumenerģijas ražošanu, kā arī par atjaunojamo enerģijas resursu ražošanas attīstību Preiļu novadā. Tikšanās laikā Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns iepazīstināja ministru ar Preiļu novada statistikas datiem un prioritātēm ilgtermiņa attīstībai, savukārt pašvaldības Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas vecākā projekta vadītāja Imelda Vutnāne-Kojāne informēja par īstenotajiem un paredzētajiem energoefektivitātes veicināšanas darbiem Preiļu novadā.

Ministrs Kaspars Melnis iepazīstināja ar aktuālajām un plānotajām atbalsta programmām, piemēram, elektroauto, hibrīdauto iegādei, elektroauto uzlādes infrastruktūras izveidei, viedās pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšanai, kā arī jaunu siltumenerģijas pieslēgumu izbūvei, lai pie esošas centralizētās siltumapgādes sistēmas pievienotu jaunus objektus. Līdz ar atjaunīgo energoresursu aktīvāku izmantošanu un zaļo tehnoloģiju ienākšanu tirgū, vienlīdz būtiski ir iesaistīt un uzklausīt jauniešus ar idejām par to, kā viņi redz Latvijas nākotni. Ministrs tikās ar Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņiem, lai kopīgi apspriestu aktualitātes klimata un enerģētikas politikā, veicinot jauniešu interesi un informētību par nozares aktualitātēm un nozīmīgumu.

Dienas otrajā pusē ministrs viesojās arī Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolā, kur uzlabota ēkas energoefektivitāte, uzstādot siltumnoturīgus logus un ārdurvis, kā arī veicot ēkas siltummezgla modernizācijas darbus. Skolas primārais ēkas siltumenerģijas avots ir siltumsūknis, papildus enerģiju saražo no atjaunīgo energoresursu ražošanas iekārtām - saules paneļiem. Noslēdzot savu vizīti Preiļu novadā, K. Melnis apmeklēja A/S “Preiļu siers”. Tikšanās laikā uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Jāzeps Šņepsts iepazīstināja ministru ar vietu, kur paredzēta biogāzes ražotnes izbūve. Šī iecere arī atbalsta Latvijas valsts kopējo virzību uz energoneatkarību.

Turpinām ar citām aktualitātēm

Atjaunots piebraucamais ceļš daudzdzīvokļu mājai Preiļos, Andreja Upīša ielā 1. Jau ziņots, ka Preiļu novada dome 2023. gada 28. septembrī lēma piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Andreja Upīša ielā 1, Preiļos piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai - piebraucamā un iekšpagalmu ceļa seguma atjaunošanai –10 tūkstoši 279 eiro  jeb 70 % no remontdarbu koptāmes. Darbi ir pabeigti un kopējās būvdarbu izmaksas sastādīja – 14 tūkstoši 685 eiro ar PVN. Darbus veica SIA ”Latgales Ceļdaris”. Daudzdzīvokļu mājas iekšpagalmā atjaunots asfalta segums piebraucamajam ceļam un stāvlaukumos, līdz ar to daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai arī ievērojami uzlabojusies infrastruktūra.

Aizvadītas divas ražīgas un piesātinātas talkas dienas, kurās privātmāju iedzīvotāji Preiļos varēja bez maksas atbrīvoties no lielgabarīta, sadzīves tehnikas un zaļajiem dārza atkritumiem SIA “PREIĻU SAMNIEKS” organizētajā privātmāju talkā. Atkritumu apsaimniekošanas daļas apkopotā informācija liecina, ka, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, šogad iedzīvotāju aktivitāte bijusi salīdzinoši lielāka, jo kopā bija pieteiktas 73 adreses, turpretī pagājušajā gadā – 45 adreses.
Kaut arī pirmā talkas diena, 20. aprīlis, jau no paša rīta nelutināja ar pārāk patīkamiem laikapstākļiem, un, likās, ka ziema nav devusies projām, tomēr tas nebija šķērslis darbu veikšanai. Ja pirmā talkas diena vairāk iezīmējās ar zariem, ko iedzīvotāji bija sagatavojuši izvešanai no saviem pagalmiem, tad otrajā talkas dienā, 11. maijā, vairums atkritumu bija lielgabarīta atkritumi – vecas mēbeles, santehnika un citas. Kopumā abās talkas dienās izvesti ap 30 reisiem ar zariem, kas arī ir vairāk kā iepriekšējā gadā. 

Arī šogad SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Atkritumu apsaimniekošanas daļa aicina Preiļu novada lauksaimniekus, kuriem ir noslēgts līgums ar SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” par sadzīves atkritumu izvešanu, līdz 29. maijam pieteikties plēvju izvešanai, izmantojot iespēju atbrīvoties no tām videi draudzīgā veidā. Otrreizējai pārstrādei var nodot skābbarības sagatavošanai izmantotās ruļļu vai bedru plēves, dārzniecībā izmantoto un palešu (iepakojuma) plēves, taču jāņem vērā, ka plēvēm jābūt tīrām, bez skābbarības, salmu, kūdras, un citiem piejaukumiem. No plēvēm jāatšķiro šņores vai sieti. Pārstrādei nederēs arī plēves, kas izmirkušas dubļos, sajauktas ar minerālmēsliem vai ko citu.

Lai pieteiktos plēvju izvešanai, uzņēmums aicina sazināties ar Atkritumu apsaimniekošanas daļu, zvanot uz tālruni 29420721 vai rakstot uz e-pasta adresi ps.atkritumi@preili.lv. Plēves ir iespējams nodot arī atvedot tās pašiem uz Atkritumu šķirošanas laukumu Preiļos, Rīgas ielā 4.

Un vēl

Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Preiļu nodaļa informē, ka no 2024. gada 3. jūnija nodaļa atradīsies jaunā adresē: Talsu ielā 2, Preiļos. Ierodoties adresē, jāzvana uz kontakttālruni - 25690947.

Atstājiet komentāru