2024.gada 25. maijs

Anšlavs, Junora

Jēkabpils Radio1 Novadu ziņas 2024.gada 5.aprīlī

Jēkabpils Radio1 Novadu ziņas 2024.gada 5.aprīlī

Radio1 Novadu ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītājas amatā apstiprināta līdzšinējā pārvaldes vadītājas vietniece Ilze Kudiņa. Viņa ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu ekonomikā un maģistra grādu informācijas sistēmās, vairākus gadus strādājusi par projektu vadītāju Riebiņu novada pašvaldībā. Kudiņa kopš 2011.gada darbojas vidējās paaudzes deju kolektīvā "Amizieris", sākumā kā deju kolektīva repetitore, bet kopš 2019.gada kā deju kolektīva vadītāja, kā arī palīdzējusi tapt daudziem kultūras notikumiem Preiļu novadā. Iepriekš Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja bija Ilga Pokšāne, kura darba attiecības izbeidza pēc pašas vēlēšanās pagājušā gada nogalē.

Virpuļviesuļa nodarīto postījumu kompensēšanai Preiļu pašvaldībai valdība šonedēļ piešķīra 3 tūkstoši 335 eiro. Valdībā iesniegtā informācija liecina, ka 2023.gada 31.augustā virpuļviesulis nodarīja postījumus dzīvojamām mājām un saimniecības ēkām Aglonas pagastā. Preiļu novada pašvaldības kopējie izdevumi par iedzīvotājiem izmaksātajiem pabalstiem krīzes situācijā ir 6 tūkstoši 670 eiro. Pusi izdevumu segs pašvaldība, bet pusi - valsts. Jau ziņots, ka Preiļu novada Aglonas pagastā 2023.gada 31.augustā, aptuveni pusseptiņos vakarā, Jaunaglonu sasniedza negaiss un virpuļviesulis, kas, visdrīzāk, izveidojās uz Cirīša ezera. Četru minūšu laikā, virpuļviesulis nodarīja postījumus 27 dzīvojamām mājām un saimniecības ēkām. Negaisa joslā nebija nevienas mājas, kas nebūtu kaut kādā veidā bojāta.

Pirmo reizi Preiļu novada Rušonas pagasta Eikša ezerā ielaistas karpas. Preiļu novada Rušonas pagasta Eikša ezerā ielaisti 2 tūkstoši 500 gabali divus gadus vecu karpu pusaudžu 3 tūkstoši 500 eiro vērtībā. Ielaišanas brīdī karpas bija 300 līdz 500 gramus smagas. Pašvaldība pauž varbūtību, ka arī turpmākajos gados Preiļu novada Rušonas pagasta Eikša ezerā tiks ielaistas tieši divgadīgās karpas, jo šādā vecumā tām ir maz dabisko ienaidnieku un pēc diviem gadiem tās jau būs labs loms makšķerniekiem. Makšķernieki Preiļu novada Rušonas pagasta Eikša ezerā karpas varēs sākt makšķerēt un lomā paturēt no 2025.gada 1.maija. Makšķerniekiem lomā tiks atļauts paturēt divas karpas.

Turpinām ziņas

Lai visā Aizkraukles novadā efektīvi izmantotu pieejamos energoresursus un procesu standartizācijas un optimizācijas rezultātā ietaupītu pašvaldības līdzekļus, izstrādāta Aizkraukles novada pašvaldības energopārvaldības sistēmas elektroniskā rokasgrāmata. Tā ir paredzēta ikdienas lietošanai un jaunu energoefektivitātes paradumu ieviešanai visās novada iestādēs, lai nodrošinātu sistemātisku pieeju energopārvaldības sistēmas izveidei, uzturēšanai un nepārtrauktai uzlabošanai. Rokasgrāmatā ietverta informācija par novada energopārvaldības sistēmas pārvaldi un atbildīgajām personām, energopolitikas mērķiem, uzdevumiem un rīcības plānu to sasniegšanai, energosniegumu un tā novērtējuma rādītājiem, ar energopārvaldības sistēmu saistīto dokumentāciju un procedūrām.

Līvānu novada domes sēdē tika pieņemts lēmums, ka no 1. maija tiks palielināta nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa par pieciem procentiem. Sākot no nākamā mēneša, iedzīvotājiem būs jāmaksā 31,45 eiro par vienu kubikmetru nešķirotu sadzīves atkritumu. Savukārt par dalīti savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu turpmāk būs jāmaksā 18,87 eiro par kubikmetru. Šīm summām vēl tiks piemērots pievienotās vērtības nodoklis. Atkritumu apsaimniekošanas maksu veido divas komponentes: pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādi saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātu tarifu. Pārējās SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” izmaksas un pakalpojumu sniegšanas apjomi nav mainījušies.

Un vēl

Stādu tirgus Madonas pilsētas centrālajā laukumā jau ir kļuvis par jauku tradīciju un īstu pamudinājumu uzsākt praktiskus pavasara darbus piemājas dārzos vai laukos. 27. aprīlī, Saieta laukumā un tā apkārtnē būs iespēja iegādāties dažnedažādus stādus gan mājas un dārza krāšņumam, gan augļu un dārzeņu audzēšanai. Ja ir stādi, jābūt arī dārza instrumentiem un amatnieku izstrādājumiem, bet, lai pavasara darbiem pietiktu spēka un enerģijas, tirgus piedāvājumā būs arī apmeklētāju iecienītie lauku labumi no tuvākiem un tālākiem Latvijas novadiem. Stādu tirgū Madonas novada pašvaldība aicina piedalīties stādu audzētājus un tirgotājus, amatniekus, mājražotājus un uzņēmējus ar tikai pašu ražotu vai Latvijā audzētu produkciju, kā arī dārza preču un tehnikas tirgotājus.

Atstājiet komentāru