2024.gada 14. aprīlis

Gudrīte, Strauja

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada aktualitātes 2024.gada 28.februārī

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada aktualitātes 2024.gada 28.februārī

Radio1 Preiļu novada aktualitātes pulksten 11.00 un 16.00

Līdz 10. martam ikviens ir aicināts pieteikt pretendentus pašvaldības apbalvojumam “Gada balva nozarē”. Atbilstoši 2023. gada 25. maija pašvaldības noteikumiem “Par Preiļu novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”, “Gada balva nozarē” ir Preiļu novada pašvaldības apbalvojums, ko piešķir fiziskām vai juridiskām personām par nozīmīgu ieguldījumu Preiļu novada attīstībā kādā no jomām - izglītība, kultūra, sports, labklājība/sociālais darbs, veselības aprūpe, nevalstiskais sektors, uzņēmējdarbība, lauksaimniecība.

Pretendentus var izvirzīt Preiļu novada domes deputāti, domes komitejas, komisijas, valsts un pašvaldību institūcijas, Preiļu novadā reģistrētas juridiskas personas, biedrības, nodibinājumi vai iedzīvotāji - ne mazāk kā 20 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Preiļu novada administratīvajā teritorijā un kuri parakstījuši iesniegumu, norādot paraksta atšifrējumu un deklarētās dzīvesvietas adresi. Kandidātus var pieteikt, iesniedzot aizpildītu pieteikuma veidlapu, Preiļu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai iesūtot aizpildītu pieteikuma veidlapu elektroniskā veidā Preiļu novada pašvaldībai uz oficiālo e-pasta adresi dome@preili.lv. Pieteikuma veidlapa pieejama preili.lv.

Lai noskaidrotu Preiļu novada iedzīvotāju viedokli par apmierinātību ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, veiktajiem darbiem, realizētajiem projektiem, informācijas pieejamību un citiem iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem, sekmētu sadarbību ar pašvaldību un veicinātu iedzīvotāju līdzdalību novada attīstībā, Preiļu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā un aizpildīt anketu no līdz 29. februārim. Aptauja ir anonīma, un rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptaujas rezultāti tiks publicēti pašvaldības komunikācijas kanālos. Aptaujas anketa pieejama elektroniskā formātā preili.lv, kā arī drukātā formātā kādā no pagastu pārvaldēm, bibliotēkās vai klientu apkalpošanas centros.

Turpinām aktualitātes

Sākot ar 2023. gada septembri Preiļu novada pašvaldība Facebook platformā piedāvā tiešsaistes video sēriju “Novada sarunas”, kur regulāri tiek apspriestas sabiedrībā aktuālas tēmas, pieaicinot attiecīgo jomu speciālistus. 29. februārī pulksten 16. ikviens tiek aicināts pieslēgties tiešraidei pašvaldības Facebook lapā, lai iepazītos ar aktualitātēm kultūras un tūrisma jomā 2024. gadā. Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītājas pienākumu izpildītāja Ilze Kudiņa stāstīs par gaidāmajiem lielākajiem pasākumiem, savukārt Preiļu novada Tūrisma attīstības un informācijas centra vadītāja Zane Praņevska informēs par aktualitātēm jaunajā tūrisma sezonā. Būs arī iespējams iepazīties ar jauno Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāju Madaru Pastari un uzklausīt viņas redzējumu par pils attīstību. Jautājumus līdz tiešraides sākumam iespējams iesūtīt uz e-pasta adresi novada.sarunas@preili.lv. 

Atgādina, ka iepriekšējo tiešraižu ierakstu arhīvs ir pieejams Preiļu novada pašvaldības mājaslapā preili.lv sadaļā Aktualitātes>Foto un video>Novada sarunas.

Preiļu novada pašvaldība informē vietējos amatniekus, mājražotājus, kā arī citus tirgotājus par gadatirgiem Preiļos 2024. gadā. 31. martā notiks Lieldienu gadatirgus “Jasmuižā”, 20. aprīlī Jurģu dienas tirgus, 22. jūnijā Jāņu zāļu tirgus, 24. augustā Preiļu pilsētas Svētku ielas tirgus, 5. oktobrī Rudens tirgus, savukārt 21. decembrī – Ziemassvētku tirgus. Pieteikšanās tirgiem notiks elektroniski un tā tiks izziņota pirms katra atsevišķā pasākuma Preiļu novada pašvaldības mājaslapā preili.lv. Jautājumu gadījumos aicinām sazināties ar Preiļu novada pašvaldības vecāko komercdarbības speciālisti Kristīni Cīmani, rakstot uz e-pasta adresi kristine.cimane@preili.lv vai zvanot uz tālruni 22466108.

Preiļu novada pašvaldība izsludinājusi pieteikšanos nekustamā īpašuma pārvaldnieka amatam. Ar amata pienākumiem, prasībām pretendentiem un konkursa nolikumu var iepazīties preili.lv sadaļā Vakances. Pieteikumu (motivācijas vēstuli) ar dzīves aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu  dokumentu kopijas iespējams nosūtīt elektroniski uz Preiļu novada pašvaldības e-adresi vai e-pasta adresi dome@preili.lv, iesniegt personīgi Preiļu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, vai pa pastu, norādot adresātu – Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 līdz 3. martam. Tālrunis uzziņām 29336050.

Un vēl

16. februārī Preiļu novada domes deputāti lēma apstiprināt Preiļu novada Upmalas pagasta Vārkavas kapu kapličas izmantošanas pakalpojumu maksu: kapličas zāles noma diennaktī – 10,79 eiro bez PVN; kapličas saldētavas noma diennaktī – 8,61 eiro bez PVN. Maksas pakalpojuma izcenojums stājas spēkā no  1. aprīļa. Lēmums pieņemts sakarā ar nepieciešamību pārskatīt Preiļu novada, Upmalas pagasta Vārkavas kapu kapličas izmantošanas pakalpojuma maksu saskaņā ar likumdošanu.

Atstājiet komentāru