2024.gada 17. jūnijs

Artis, Artūrs, Arturs

Jēkabpils Radio1 Novadu ziņas 2024.gada 27.februārī

Jēkabpils Radio1 Novadu ziņas 2024.gada 27.februārī

Radio1 Novadu ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā tiks sagatavots un drīzumā virzīts izskatīšanai valdībā likumprojekts par Rēzeknes domes atlaišanu. Šo likumprojektu valdība varētu skatīt nākamajā vai aiznākamajā nedēļā, bet pēc tam tas tiks virzīts gala lēmuma pieņemšanai Saeimā. Pašvaldību lietu ministre Inga Bērziņa informē, ka plānots izvērtēt iespēju ļaut Rēzeknes pašvaldību vadīt administratoram līdz 2025.gada pašvaldības vēlēšanām, nerīkojot Rēzeknes domes ārkārtas vēlēšanas. Iecerēts, ka Rēzeknē administratora funkcijas varētu pildīt trīs pārstāvji, kuriem varētu būt kompetence finanšu, juridiskajā vai citās jomās, kas saistītas ar pašvaldības darbu. Ņemot vērā, ka likumprojekts par Rēzeknes domes atlaišanu jāizskata valdībā un gala lēmums jāpieņem Saeimā, ātrākais, kad varētu tikt atlaista dome, varētu būt marta beigas, atzina Bērziņa.

No šodienas Pļaviņās transporta kustībai pilnībā slēgts Daugavas  ielas posms no Odzienas ielas līdz Upes ielas krustojumam, kā arī Upes ielas krustojums. Turpinot būvdarbus Daugavas ielas posmā no Raiņa ielas krustojuma līdz Odzienas ielas krustojumam, kas jau slēgts transporta kustībai no 2. janvāra, tiks uzsākti būvdarbi nākamajā Daugavas ielas posmā ‒ no Odzienas ielas līdz Upes ielas krustojumam. Slēgtajam posmam tiks organizēts apbraucamais ceļš no Daugavas un Vietalvas ielas krustojuma pa Vietalvas ielu līdz Raiņa ielai, tālāk pa Raiņa ielu līdz Rīgas ielai. Daugavas ielas būvniecības laikā Raiņa iela pārņems Pļaviņu tranzītielas funkcijas, tādēļ, lai mazinātu autotransporta kustības traucējumus, vairākās vietās Raiņa ielas posmā tiks uzstādītas ceļa zīmes - “Apstāties aizliegts”. 

Tiks pārvietotas arī sabiedriskā transporta pieturvietas. Virzienā no Stukmaņiem uz Gostiņiem: no Daugavas ielas, pretī Pļaviņu Kultūras centram, uz Raiņa ielu pretī Pļaviņu Kultūras centra parkam Daugavas ielā 49; No Daugavas ielas 54, pretī sociālās aprūpes centram “Pļaviņas”, uz Daugavas ielu 58. Virzienā no Gostiņiem uz Stukmaņiem: no Daugavas ielas 73 pie Upes ielas uz Raiņa ielu 79A pretī Upes ielai; un no Odzienas ielas pretī aptiekai uz Raiņa ielu pretī veikalam “Lats”.

Ceturtdien, 29.februārī, Augšdaugavas novada domes sēdē lems par Augšdaugavas industriālā parka un industriālā parka Locikos lokālplānojumiem. Pavisam Domes sēdes darba kārtībā ir 48 jautājumi, tajā skaitā arī par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Locikos, Augšdaugavas novada Naujenes pagastā, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, un Augšdaugavas industriālā parka lokālplānojuma redakcijas pilnveidošanu. Kā ziņots iepriekš, Augšdaugavas industriālā parka lokālplānojums un Vides pārskata projekts tika nodots publiskajai apspriešanai pērnā gada nogalē.
 
Turpinām ziņas

Vietnē "X" NBS Gaisa spēki dalījušies ar ziņu, ka svētdien, 25. februārī, Gaisa spēki transportēja pacientu no Madonas slimnīcas uz Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcu. Šis bijs pirmais Gaisa spēku Black Hawk UH60 #medevac izsaukums sadarbībā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. Kā ziņo portāls "Delfi" Austrumu klīniskā universitātes slimnīca pacientam operatīvi tika sniegta neatliekama un sarežģīta ārstēšana. Slimnīcā uzsver, ka šobrīd pacienta veselības stāvoklis ir stabilizēts, un pacients vēl kādu laiku ārstēsies Austrumu slimnīcā. Pacients saņems turpmāko ārstēšanu, diagnostiskos izmeklējumus un ieteikumus rehabilitācijai.

Šogad Ogres novada pašvaldība ir saņēmusi septiņas iedzīvotāju sūdzības par sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēja AS "Liepājas autobusu parks" pakalpojumu zemo kvalitāti. Ogres novada Sabiedrisko pārvadājumu un transporta infrastruktūras jautājumu komitejas sēdē tās priekšsēdētājs Indulis Trapiņš informēja par sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēja AS "Liepājas autobusu parks" nespēju nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus Ogres novadā. "Liepājas autobusu parks" pasažieru pārvadājumus autobusu maršrutos Ogres novadā veic kopš 2022.gada 1.jūlija. Jau no paša sākuma bija novērojami pārvadātāja sistemātiski pārkāpumi - reisu neizpildes, neatbilstoša izmēra autobusu nodrošināšana, biļešu neizsniegšana, iztrūkstoša vai novēlota informācija par atceltajiem reisiem. Ogres novada pašvaldība joprojām saņem iedzīvotāju sūdzības par sabiedriskā transporta pakalpojumu neizpildi vai problēmām Ogres novadā. Lai risinātu "Liepājas autobusu parka" reisu neizpildes, Atotransporta direkcija samazinās pārvadātāja maršrutu skaitu un pārdalīs atbildības apjomu starp apvienības dalībniekiem, kas šobrīd nodrošina reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu maršrutu tīkla daļā "Pierīga".
 
Un vēl

Jēkabpils novada Viesītē atcelts mikroliegums mazā ērgļa dzīvotnes aizsardzībai, liecina Dabas aizsardzības pārvaldes paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Dabas pārvalde saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu pieņēmusi lēmumu par mikrolieguma statusa atcelšanu mazā ērgļa dzīvotnes aizsardzībai. Mikroliegums atcelts 0,22 hektāru platībā.

Atstājiet komentāru