2024.gada 22. aprīlis

Armanda, Armands

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada aktualitātes 2024.gada 21.februārī

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada aktualitātes 2024.gada 21.februārī

Radio1 Preiļu novada aktualitātes pulksten 11.00 un 16.00

16. februāra kārtējā domes sēdē Preiļu novada domes deputāti pieņēma Preiļu novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžetu. Konkrētais budžets ir Preiļu novada domes koalīcijas trīs gadu laikā izveidotais pakāpeniskais, izsvērtais kurss uz efektīvu un ekonomisku pārvaldību, līdzekļu ekonomiju un pašvaldības funkciju modernizāciju, pilnībā nodrošinot rīcībspēju arī 2024. gadā. Darbs Preiļu novada pašvaldībā turpināsies, ievērojot galvenos stratēģiskos mērķus – aktīva uzņēmējdarbība, labklājīga sabiedrība, vieda pārvaldība un pievilcīga dzīves vide. 

Preiļu novada pašvaldības 2024. gada konsolidētie budžeta ieņēmumi plānoti 26 miljoni 420 tūkstoši 455 eiro, kas, salīdzinot ar 2023. gada budžetu, ir par 8,83 % jeb  2 miljoni 142 tūkstoši 547 eiro vairāk. Kopējie 2024. gada pamatbudžeta izdevumi plānoti 32 miljoni 121 tūkstotis 299 eiro, aizdevumu pamatsummas un procentu samaksa 2 miljoni 528 tūkstoši 74 eiro, naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada beigās 5 miljoni 621 tūkstotis 974 eiro. Ar Preiļu novada pašvaldības 2024. gada 16. februāra saistošajiem noteikumiem “Par Preiļu novada pašvaldības 2024. gada budžetu” var iepazīties mājaslapā preili.lv sadaļā Pašvaldība>Budžets.

Līdz 10. martam ikviens ir aicināts pieteikt pretendentus pašvaldības apbalvojumam “Gada balva nozarē”. “Gada balva nozarē” ir Preiļu novada pašvaldības apbalvojums, ko piešķir fiziskām vai juridiskām personām par nozīmīgu ieguldījumu Preiļu novada attīstībā kādā no jomām - izglītība, kultūra, sports, labklājība/sociālais darbs, veselības aprūpe, nevalstiskais sektors, uzņēmējdarbība, lauksaimniecība. Pretendentus var izvirzīt Preiļu novada domes deputāti, domes komitejas, komisijas, valsts un pašvaldību institūcijas, Preiļu novadā reģistrētas juridiskas personas, biedrības, nodibinājumi vai deklarētie iedzīvotāji - ne mazāk kā 20 pilngadīgas personas. Kandidātus var pieteikt, iesniedzot aizpildītu pieteikuma veidlapu, Preiļu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai iesūtot aizpildītu pieteikuma veidlapu elektroniskā veidā uz e-pasta adresi dome@preili.lv. Pieteikuma veidlapa pieejama preili.lv.

Turpinām aktualitātes

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” aicina savus klientus rēķinu saņemšanai izmantot elektronisko pastu, atsakoties no rēķina papīra formātā. Rēķinu saņemšana elektroniski ir ne tikai apkārtējai videi draudzīgāka, taupot dabas resursus, bet arī ērtāka, vienkāršāka un pašizmaksas ziņā daudz lētāka. Šobrīd ir daļa klientu, kuri joprojām izvēlas saņemt rēķinus papīra formātā, taču šāda veida rēķina saņemšana paredz zināmas neērtības gan pašiem klientiem, radot nepieciešamību doties pēc rēķina uz SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”, gan uzņēmuma darbiniekiem, pildot pastnieka funkciju, nogādājot rēķinus līdz iedzīvotāju pastkastītēm, gan arī apsaimniekotājam, šim nolūkam uzturot liekas darbinieku slodzes. Turpmāk gadījumos, kad klients neizmantos ePakalpojumi.lv vai e-pasta adresi rēķina saņemšanai, pakalpojums tiks aizstāts ar rēķina nogādāšanu pa pastu, par papildus samaksu 2 eiro bez PVN.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” aicina klientus, kuri pakalpojumu rēķinus saņem papīra formātā, izvēlēties elektronisku rēķinu saņemšanas veidu, norādot e-pasta adresi, uz kuru turpmāk sūtīt rēķinus. E-pasta adrese var piederēt ne tikai klientam, bet arī klienta bērnam, mazbērnam, citam uzticamam radiniekam, vai kādai citai uzticības personai. Norādi ar pakalpojuma saņemšanas adresi un e-pasta adresi, uz kuru turpmāk sūtīt rēķinus, iedzīvotāji aicināti sūtīt uz namu.parvalde@preili.lv, lai veiktu izmaiņas, tā rezultātā gūstot finansiālu ietaupījumu. SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” informē, ka, ja klients izmanto pašapkalpošanās portālu ePakalpojumi.lv, autorizējoties tajā ar internetbanku vai elektronisko parakstu, komunālo pakalpojumu rēķinu var redzēt arī tur, savā profilā, sadaļā “Rēķini”. 

Lai novērstu būtisku ūdens patēriņa starpības veidošanos, noteiktu daudzdzīvokļu mājā kopējā patērētā ūdens kubatūras atšķirību no faktiskā dzīvokļos patērētā ūdens daudzuma, un veiktu radušās starpības korektu sadali, SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”, sākot no šī gada visās daudzdzīvokļu mājās Preiļos sāka aprēķināt ūdens patēriņa starpību starp individuālajiem ūdens skaitītājiem un mājas ievadā esošo skaitītāju. Konstatējot ūdens patēriņa starpību, tiks veikta starpības sadale proporcionāli dzīvojamā mājā esošo īpašumu, jeb dzīvokļu skaitam. Lai samazinātu ūdens patēriņa starpību  SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”:

saīsina rādījumu iesniegšanas periodu (no 27. datuma līdz mēneša pēdējai dienai), 
ar 01.01.2024. ieviesis mēraparātu kontroliera funkciju, lai pastāvīgi sekotu līdzi nododamo rādītāju atbilstībai faktiskajam patēriņam, kā arī pārvaldāmo dzīvokļu ūdens patēriņa skaitītāju, santehnikas un iekšējo tīklu tehniskajam stāvoklim; 
uzsāks darbu pie pakāpeniskas pārejas uz viedajiem ūdens skaitītājiem.

Jāatgādina, ka precīzāka ūdens skaitītāju rādījumu iesniegšana ļauj samazināt kopējo ūdens patēriņa starpību. Gadījumos, ja dzīvokļos nav uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji, iedzīvotāji aicināti sazināties ar SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas daļu, zvanot uz tālr. 65381382 vai 26345495. Plašāka informācija preili.lv.

Un vēl

28. februārī pulksten 18. norisināsies tiešsaistes seminārs par mākslīgo intelektu “ChatGPT ceļojums”. Nodarbības laikā interesentiem būs iespēja apgūt ChatGPT rīku, atklāt kreatīvās iespējas, ko sniedz ChatGPT, attīstīt savu personību, apgūt jaunas prasmes, kā arī noskaidrot riskus un uzzināt par drošību, izmantojot mākslīgo intelektu. Pieteikties semināram iespējams, ejot uz saiti ej.uz/chatgpt28 un aizpildot pieteikuma veidlapu. Pirms nodarbības uz e-pastu tiks atsūtīta pieslēgšanās saite. Nodarbību vadīs Ingūna Bramane. Semināru finansē Eiropas Savienība.

Atstājiet komentāru