2024.gada 23. maijs

Leokādija, Leontīne, Ligija, Lonija

Jēkabpils Radio1 Novadu ziņas 2024.gada 16.februārī

Jēkabpils Radio1 Novadu ziņas 2024.gada 16.februārī

Radio1 novadu ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Iepirkumu uzraudzības birojs, izskatot SIA "Eco Baltia Vide" iesniegumu par Aizkraukles novada pašvaldības rīkoto atklāto konkursu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novada teritorijā, aizliedzis slēgt līgumu vienā no divām iepirkuma daļām. Līgumu aizliegts slēgt iepirkuma 1.daļā par atkritumu apsaimniekošanu Neretas un Jaunjelgavas apvienībās, kurā par iepirkuma uzvarētāju komisija atzina SIA "Vidusdaugavas SPAAO". Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisija secina, ka SIA "Vidusdaugavas SPAAO" konkursa 1.daļā iesniegtais finanšu piedāvājums neatbilst konkursa nolikuma prasībām un iepirkuma komisijas lēmums šai iepirkuma daļā ir atceļams.

Savukārt atļauts slēgt iepirkuma līgumu ar 2.daļā - par atkritumu apsaimniekošanu Kokneses apvienībā, Pļaviņu apvienībā un Skrīveru pagastā - noteikto uzvarētāju SIA "Ķilupe". Šis līgums, saskaņā ar elektronisko iepirkumu sistēmā EIS publicēto informāciju, ir noslēgts. SIA "Eco Baltia Vide" savā sūdzībā, kurā apstrīdēja abas iepirkuma daļas, cita starpā pauda uzskatu, ka uzvarējušo pretendentu piedāvājumi ir nepamatoti lēti, izteica aizdomas, ka viens no pretendentiem ir ietekmējis konkrēto iepirkuma priekšmetu un konkursa norisi, kas dod tam nepamatotas priekšrocības dalībai konkursā, kā arī viena pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neesot atbilstošs konkursa prasībām. Līguma paredzamā kopējā vērtība abās iepirkuma daļās kopā norādīta 6,5 miljoni eiro.

Februāra otrajā pusē notiks informatīvi semināri par atbalsta saņemšanas iespējām uzņēmējdarbības sākšanai un attīstībai Augšdaugavas novadā. Semināri notiks trešdien, 21.februārī, Daugavpilī Augšdaugavas novada kultūras centrā Vārpa un trešdien, 28.februārī, Ilūkstes Kultūras un mākslas centrā. Par finansējuma piesaistes iespējām savas uzņēmējdarbības attīstībai stāstīs "Altum" Latgales reģiona vadītāja Vita Pučka. Būs iespēja iepazīties ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmām uzņēmējiem, aktuālajām atbalsta programmām no Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra.

Turpinām ziņas

Dziedošā saieta “Kokneses ziņģe”, kas norisināsies jau 12. reizi, šī gada tēma ir “Es ar savu vīriņu…”. Pasākums notiks sestdien, 13. aprīlī, Kokneses kultūras centrā. Kā rakstīts afišā, piedalīsies vidzemnieki, zemgalieši, latgalieši, gaidāmi arī kurzemnieki. Šogad Koknesē muzicēs 21 dalībnieks — kolektīvi un individuālie izpildītāji. Pirmām kārtām koknesieši — “Urgas”, “Kokneses zēni”, “Aizezeres muzikanti”, kā arī netālie kaimiņi — Pļaviņu “Āre”. Uz Koknesi ceļu mēros arī ziņģētāji no Krapes, Mārcienas, Ogres, Valmieras, Talsiem, Viļāniem un Rīgas. Kādu dzīves atgadījumu zinās pavēstīt stāstnieki Vilhelmīne Jakimova no Preiļiem un jelgavnieks Andris Tomašūns. 

Mākslu izglītības kompetences centra “Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola” Rēzeknes Mākslas un dizaina skolā šonedēļ atklāta Līvānu stikla un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcas meistara Aleksandra Logvina izstāde “Līvāni = stikls”. Ceļojošā izstāde, kurā redzami stikla meistara Aleksandra Logvina izcilākie darbi, jau pabijusi Rīgā, Liepājā, Varakļānos, Daugavpilī, Līksnā, Saldū un Cēsīs, bet tagad atceļojusi uz Rēzekni. Izstādē apskatāmie stikla izstrādājumi izgatavoti laika periodā no 2016.gada, kad Līvānos izveidota stikla pūšanas darbnīca. Līvānu stikla un amatniecības centrs glabā šo darbu izlasi kā piemērus, kas atspoguļo Aleksandra augsto meistarību, darbos atklājoties īpaši sarežģītu pūšanas tehniku pielietojumam. Darbi ir uzskatāmi par ekskluzīviem, jo tiek veidoti bez formām – tehnikās, kurās gala rezultātu nav iespējams prognozēt. Rēzeknē izstāde būs skatāma līdz 19.martam. Vēlāk ceļojošā izstāde dosies uz Lietuvu - Dusetu pilsētas galeriju, Krāslavu un Tukumu.

Un vēl

Lai izprastu, kā racionālāk saimniekot dravā, kādas ir tehnoloģijas efektīvākai saimniekošanai un kā samazināt produkta pašizmaksu, nosakot arī atbilstošu cenu par to, biškopji aicināti uz 9. starptautisko Latgales reģiona biškopju konferenci, kas notiks 23. februārī Preiļu novada kultūras centrā. Konferences tēma – efektīva dravošana, ar racionālām metodēm un iekārtām samazinot produkcijas pašizmaksu, nav izvēlēta nejauši. Nozarē ilgstoši valda nemainīgi zemas medus iepirkuma cenas, ko veicina, piemēram, viltota medus pārpilnība Eiropas tirgū. Tā samazina pieprasījumu un mazina medus iepirkuma cenu līdz pašizmaksai. Viens no konferences mērķiem – parādīt biškopjiem tās iespējas, kas pielietojamas saimniekošanā, izmantojot savas iekšējās rezerves.

Atstājiet komentāru