2024.gada 14. jūnijs

Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija

Jēkabpils Radio1 Novadu ziņas 2024.gada 13.februārī

Jēkabpils Radio1 Novadu ziņas 2024.gada 13.februārī

Radio1 Novadu ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Vakar, 12. februārī skaistajā 102 gadu jubilejā tika sumināta Preiļu novada iedzīvotāja Albīna Vaivode. Ar ziediem, pašvaldības Pagodināšanas rakstu un laba vēlējumiem gaviļnieci apciemoja Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un labklājības jautājumos Ineta Anspoka, Preiļu novada Labklājības pārvaldes vadītāja Sandra Sprindža un Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja Marija Briška. Pašvaldības pārstāvji gaviļniecei vēlēja, stipru veselību, dzīvesprieku un visu cerību piepildījumu!

Latvijas Universitāte, Izglītības un zinātnes ministrija, Rīgas un Madonas pašvaldības ir parakstījušas sadarbības memorandu, lai nodrošinātu skolotāju sagatavošanu un profesionālo pilnveidi. Vienošanās paredz izveidot bāzes skolas topošo skolotāju mācību praksēm un mentoru iesaistei, centralizētam metodiskajam darbam ar talantīgiem skolēniem un skolotāju profesionālās kompetences pilnveidei. Memoranda parakstītāji vienojušies praksē ieviest skolotāju vakanču datubāzi un apliecinājuši gatavību savstarpējam metodiskajam atbalstam. Iecerēts arī izveidot psiholoģiskā atbalsta sistēmu skolotājiem un skolēniem. Savukārt universitāte apliecinājusi gatavību izveidot studiju programmas sociālajiem pedagogiem, speciālajiem pedagogiem, mūzikas, sporta un vizuālās mākslas skolotājiem. Iecerēta pedagogu izglītības ieguves ceļu dažādošana, piemērojoties darba tirgus aktuālajām prasībām.

Sākusies pieteikšanās pasākumam “Satiec savu meistaru”, kas šogad norisināsies četras nedēļas nogales dažādos novados: 6. un 7.aprīlī Vidzemē, 13. un 14.aprīlī Kurzemē, 20. un 21.aprīlī Rīgā, Zemgalē un Sēlijā, 27. un 28.aprīlī Latgalē. Ikviens meistars, kas vēlas piedalīties pasākumā, aicināts pieteikt savu meistarklasi, lekciju vai cita veida aktivitāti, līdz 26.februārim aizpildot tiešsaistes anketu “Satiec savu meistaru” tīmekļvietnē “satiecsavumeistaru.lv”. Šogad pasākums notiks 16.reizi. Pasākuma būtība – vēstīt plašākai sabiedrībai par cilvēku, par viņa zināšanām un prasmēm, kas saglabātas un pārmantotas no paaudzes paaudzē.

Turpinām ziņas

Aizkraukles novadā pašlaik tiek īstenots vērienīgs ielu apgaismojuma projekts ‒ līdzšinējās lampas tiek mainītas ar Latvijā ražotām LED lampām, kas ir daudz ekonomiskākas un desmit gadu laikā pašvaldībai ļaus ietaupīt apmēram miljonu eiro.   Aizkraukles novada pašvaldības izsludinātajā atklātajā iepirkuma konkursā “Pilna servisa apgaismojuma pakalpojuma nodrošināšana Aizkraukles novadā” pieteicās divi pretendenti. Uzvarēja Iecavā reģistrētā pilnsabiedrība "VIZULO ESCO & Solutions".  Saskaņā ar līgumu uzņēmums nodrošina LED apgaismojuma pilna servisa pakalpojumu ‒ esošo gaismekļu demontāžu, utilizēšanu, jaunā apgaismojuma montāžas darbus, ieskaitot gaismekļus, elektroinstalāciju un konsoles, apgaismojuma apsaimniekošanu, tā apkopi, materiālu un darbu garantijas remontu, konsultācijas par apgaismojumu un tā lietošanu, kā arī pakalpojumā neparedzētu darbu izpildi, piemēram, apgaismojuma atjaunošanu pēc ārējās vides radītiem bojājumiem.  

Sākts darbs pie dabas aizsardzības plāna izstrādes dabas parkam "Pape" nākamajiem 12 gadiem, liecina publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Dabas aizsardzības plāns nākamajiem 12 gadiem tiek izstrādāts projektos "Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai"  un "Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas parks "Pape" dabas aizsardzības plāna izstrāde", ko īsteno nodibinājums ''Eko forums'' sadarbībā ar Daugavpils Universitāti. Dabas aizsardzības plāna izstrādi vada Latvijas Universitātes pētniece Māra Pakalne. Dabas parks "Pape" atrodas Dienvidkurzemes novada Nīcas un Rucavas pagastā, tas ir dibināts 2003.gadā, un tā platība ir 10 tūkstoši 866 hektāri. Teritorija izveidota, lai aizsargātu ligzdojošos un caurceļojošos putnus. 

Un vēl

Jelgavas novada Glūdas pagasta Viesturciema lauku un meža apvidū pamanīti divi vilki. Valsts Meža dienests ir sazinājies ar attiecīgajiem mednieku klubiem, lai papildus ievāktu informāciju par vilku nodarītajiem postījumiem mājdzīvniekiem, ja tādi ir, izvērtētu esošo situāciju un varētu lemt par atļaujas izsniegšanu vilku nomedīšanai. Kā jau vēstīts, Jelgavas novada Vilces pagastā konstatēti vilku uzbrukumi mājdzīvniekiem. 

Atstājiet komentāru