2024.gada 14. jūnijs

Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada aktualitātes 2024.gada 31.janvārī

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada aktualitātes 2024.gada 31.janvārī

Radio1 Preiļu novada aktualitātes pulksten 11.00 un 16.00

Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvalde kopā ar Preiļu novada pašvaldību izsludina pretendentu pieteikšanu apbalvojumam Preiļu novada “Kultūras un tūrisma gada balva 2023”. Uzsākot jaunu tradīciju, rīkotāji vēlas godināt sasniegumus kultūras un tūrisma nozarē, materiālās un nemateriālās kultūras vērtības, Preiļu novadā iepriekšējā kalendārā gada ietvaros notikušos kultūras, tūrisma un mākslas pasākumus, izcelt novada kultūras personības, māksliniekus, radošos kolektīvus, neatkarīgos producentus, tūrisma pakalpojumu sniedzējus, kuri nozīmīgi ietekmējuši Preiļu novada kultūrvides daudzveidību.

Līdz 2024. gada 11. februārim iespējams izvirzīt pretendentus šādās nominācijās: Gada notikums kultūrā vai tūrismā; Gada cilvēks kultūrā vai tūrismā; Gada debija; Gada labākais amatiermākslas kolektīvs; Gada labākais sniegums profesionālajā mākslā. Aizpildītu pieteikuma anketu Preiļu novada “Kultūras un tūrisma gada balva 2023” var iesniegt: nosūtot to elektroniski -  kulturas.parvalde@preili.lv ar norādi “Pieteikuma anketa apbalvojumam kultūrā un tūrismā”, vai iesniegt personīgi Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldē vai sūtot pa pastu uz adresi: Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301. Konkursa nolikums un pieteikuma anketa pieejami preili.lv.

Lai uzlabotu elektroapgādes drošumu un kvalitāti Preiļu novadā, elektroenerģijas sadales sistēmas operators AS "Sadales tīkls" tuvākajos gados plāno apjomīgas investīcijas novada elektroapgādes infrastruktūras atjaunošanā un modernizācijā. Kopējais investīciju apjoms 2024. un 2025. gadā plānots apmēram 3,2 miljoni eiro. Jau šogad tiks sākti darbi gan pie elektrolīniju modernizācijas, gan transformatoru punktu pārbūves, tādējādi uzlabojot elektroapgādi Aglonas, Upmalas, Rušonas, Pelēču, Aizkalnes, Rožkalnu, Vārkavas u.c. pagastu iedzīvotājiem. Kopējais plānoto investīciju apjoms 2024. gadā sasniedz 1,9 miljonus eiro.  Savukārt nākamgad plānots turpināt ieguldījumus novada teritorijas elektrotīklā, tam paredzot 1,3 miljonus eiro lielu finansējumu. Papildu informācija pieejama preili.lv. 

Turpinām aktualitātes

Saistībā ar pāreju uz jaunu dokumentu apstrādes un grāmatvedības programmu un ienākošo dokumentu apjomu, visi saņemtie klientu iesniegumi, kas šobrīd ir ļoti lielā apjomā, un, kuri paredz grozījumus noslēgtajos līgumos ar SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” par atkritumu apsaimniekošanu, izņemot līgumu laušanu un, kuri ir saņemti laika posmā no 2023. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim, taču vēl netika apstrādāti vai netika nodrošināta to izpilde, tiks apstrādāti līdz 1. februārim. Savukārt to izpilde stāsies spēkā no 1. marta. Turpmāk iesniegumi tiks apstrādāti uzreiz, un to izpilde stāsies spēkā ne vēlāk kā 30 dienu laikā, ar nākamā mēneša pirmo datumu. SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” atvainojas klientiem par sagādātajām neērtībām un pateicas par sapratni!

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” atgādina, ka no 27. janvāra ūdens skaitītāju patēriņa rādījumu nodošana tiek nodrošināta portālā “E-pakalpojumi”, līdz ar to esošā vietne “WEBnams” nebūs pieejama. Skaitītāju rādījumus varēs nodot: sākot ar mēneša 27., nevis 25. datumu, kā tas bija līdz šim - rakstot uz e-pasta adresi namu.parvalde@preili.lv; pašapkalpošanās portālā epkalpojumi.lv; zvanot uz tālruni 26345495 vai Whatsapp lietotnē, tālrunis – 26191479. Instrukcija, kā nodot ūdens skaitītāju rādījumus portālā epakalpojumi.lv pieejama mājaslapā preilusaimnieks.lv

Un vēl

Biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” piedāvā apmeklēt silto smilšu nodarbības, kas paredzētas bērnu saskarsmes prasmju, valodas attīstības vai aiztures procesu atjaunošanas un attīstības uzlabošanai. Silto smilšu nodarbība tiek organizēta atbilstoši Dabas vides estētikas teorētiskajai un metodiskajai bāzei, kas balstīta vairāk nekā 20 gadu ilgā praksē un pētījumos. Kā liecina pieredze, siltās smiltis bērnam sniedz saudzīgus, dabiskus impulsus, paaugstinot viņa emocionālo labsajūtu, miera un relaksācijas sajūtu, kā arī uzlabo saskarsmes prasmes un palīdz atgūt līdzsvaru. Nodarbības tiek organizētas individuāli, ne biežāk kā reizi nedēļā. Pamata cikls sastāv no četrām nodarbībām. 

Pieteikties nodarbībām iespējams, zvanot uz tālruņiem - 26315587 (Inese), 28388292 (Sanita), 26362691 (Ligita).


Attēlā: Tikšanās ar AS "Sadales tīkls" pārstāvjiem Preiļu novada pašvaldībā.

Atstājiet komentāru