2024.gada 23. februāris

Almants, Haralds

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada aktualitātes 2023.gada 6.decembrī

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada aktualitātes 2023.gada 6.decembrī

Radio1 Preiļu novada aktualitātes pulksten 11.00 un 16.00

30. novembra Preiļu novada domes sēdē tika lemts aizstāt Preiļu novada Kultūras centra līdzšinējo nosaukumu ar “Preiļu Kultūras nams”, kā arī noteikt visu kultūras un tautas namu tiešo pakļautību Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldei. Preiļu Kultūras namā plānots saglabāt kultūras nama vadītāja amata vietu un kultūras metodiķa – pasākumu organizatora amata vietu. Preiļu novada kultūras un tautas namos plānots saglabāt divas kultūras darbinieku likmes uz trim kultūras namiem, kas dos iespēju viena pasākuma rīkošanā piedalīties diviem kultūras darbiniekiem, tādējādi nodrošinot augstāku pasākuma kvalitāti un lielāku atbalstu darbiniekiem. Šāds modelis sniegs iespēju aizpildīt vakantās vietas kultūras namos, kur ilgāku laiku nav izdevies atrast darbiniekus, kā arī ekonomēt budžeta līdzekļus.

Preiļu novada pašvaldība informē, ka, sakarā ar ierobežotajām pašvaldības 2024. gada budžeta iespējām, ņemot vērā minimālās algas paaugstinājumu, energoresursu sadārdzinājumu, inflāciju, pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojuma paaugstināšanu, kredītaizņēmumu procentu likmju palielinājumu, sākot no 2024. gada 1. janvāra tiks noteikts vecāku ikdienas līdzmaksājums 1,54 eiro apmērā izglītojamo ēdināšanas izmaksām pašvaldības dibinātās vispārizglītojošās izglītības iestādēs 5.-12. klašu skolēniem un vecāku ikdienas līdzmaksājumu 2 eiro apmērā izglītojamo ēdināšanas izmaksām pašvaldības dibināto pirmsskolas izglītības iestāžu un pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas grupās piecgadīgo un sešgadīgo audzēkņu ēdināšanai.

Turpinām aktualitātes

30. novembra Preiļu novada domes sēdē tika lemts izveidot sociālās aprūpes centra “Preiļi” reorganizācijas komisiju un uzdot tai līdz 2024. gada 30. janvārim izstrādāt iestādes reorganizācijas plānu. Saskaņā ar Preiļu novada pašvaldības šī  gada 29. jūnija saistošajiem noteikumiem Preiļu novada Labklājības pārvaldes pakļautībā darbojas četri sociālās aprūpes centri: “Preiļi”; “Rušona”; “Aglona” un “Vārkava”. Izvērtējot četros sociālās aprūpes centros sniedzamo pakalpojumu apjomu, konstatēts, ka tas būtiski neatšķiras. Centrā “Preiļi” ir iespēja saņemt pilnvērtīgāku medicīnisko pakalpojumu klientiem, ņemot vērā tā atrašanās vietu SIA “Preiļu slimnīca” telpās. Jāņem vērā apstākli, ka SIA “Preiļu slimnīca” plāno nākošajā gadā atvērt ilgstošas sociālās aprūpes nodaļu un daļa no klientiem varētu saņemt pakalpojumu šajā nodaļā. Tos, kam nav nepieciešama pastāvīga medicīniskā aprūpe, būtu iespēja pārvietot uz citiem aprūpes centriem novadā. 

Reorganizācijas rezultātā ilgstoša sociālās aprūpes pakalpojuma sniegšanas vieta Preiļos tiktu slēgta, ļaujot ietaupīt ēkas uzturēšanas izmaksas, finansējumu telpu remontam un pārbūvei, telpu nomas maksu, komunālo pakalpojumu maksu. Reorganizācija daļēji ļautu apvienot personāla resursus un sekmēt profesionālu speciālistu piesaisti pakalpojumu sniegšanā, radītu iespēju efektīvāk nodrošināt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Reorganizācijas mērķis ir ietaupīt arī administratīvos izdevumus, taču tā neparedz samazināt sniegto pakalpojumu apjomu un kvalitāti. Papildu informācija preili.lv. 

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” šī gada 5. jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas gala tarifu Preiļos. 30. novembrī tika saņemts regulatora padomes lēmums, par apstiprinātu SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifu – 70,05 eiro par megavatstundu bez PVN, norādot, ka tarifs stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī. Pašlaik spēkā esošais tarifs ir 54,23 eiro par megavatstundu bez PVN, kas līdz šim bijis viens no zemākajiem valstī, un nav bijis mainīts kopš 2014. gada. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktā kurināmā izmaksu izmaiņām un tehniskajām izmaiņām siltumavotos. Papildu informācija pieejama preilusaimnieks.lv.

Un vēl

No šī gada 7. decembra līdz 2024. gada 5. janvārim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētā likuma “Grozījumi Notariāta likumā” atcelšanu. Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir vēlētājiem – Latvijas pilsoņiem, kuri attiecīgajā parakstu vākšanas dienā būs sasnieguši 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešams derīgs personu apliecinošs dokuments. Preiļu novada pašvaldībā noteiktas sekojošās parakstu vākšanas vietas: Preiļu Galvenā bibliotēka, Aglonas pagasta pārvalde, Galēnu pagasta pārvalde  un Upmalas pagasta pārvalde.  Darba laiks: pirmdien un otrdien no 9. līdz 13., trešdien un ceturtdien no 14. līdz 18., piektdien, sestdien un svētdien no 9. līdz 13.

Atstājiet komentāru