2024.gada 29. maijs

Maksis, Raivis, Raivo

Jēkabpils Radio1 Novadu ziņas 2023.gada 29.septembrī

Jēkabpils Radio1 Novadu ziņas 2023.gada 29.septembrī

Radio1 Novadu ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Pasažieru pārvadātājs ar autobusiem AS "Liepājas autobusu parks", kas augustā un septembrī autobusa vadītāju trūkuma dēļ nav nodrošinājis virkni reisu, vēstulē satiksmes ministram Kasparam Briškenam aicina kopīgi risināt samilzušās problēmas pasažieru pārvadājumu nozarē. Liepājas autobusu parks norāda, ka, ņemot vērā tirgus īpatnības, viens pārvadātājs neatrisinās nozares kopējo problēmu, tādēļ kompānija ir pārliecināta - ilgtermiņa risinājumi nozares un sabiedriskā transporta sistēmas pilnveidošanai iespējami, tikai kopīgi sadarbojoties pārvadātājiem, Satiksmes ministrijai un Autotransporta direkcijai. Tāpat arī kompānijā atzīmē, ka Liepājas autobusu parks vairākkārtēji ir vērsis lēmumpieņēmēju uzmanību uz to, ka ar būtiskiem izaicinājumiem saskaras visa pasažieru pārvadājumu nozare, ne tikai atsevišķi komersanti.

Rēzeknes dome papildu finanšu līdzekļus pašvaldības budžeta caurumu lāpīšanai cer iegūt, ceļot nekustamā īpašuma nodokļa likmes. Rēzeknes pilsētas pašvaldības domes ārkārtas sēdē deputāti izskatīja un apstiprināja saistošos noteikumus "Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība Rēzeknē", kas stāsies spēkā 2024.gada 1.janvārī. Izmaiņas ļauj prognozēt pašvaldības ieņēmumu no nodokļa palielinājumu par 320 tūkstošiem eiro gadā, pauž pašvaldībā. Tiek palielināta nekustamā īpašuma nodokļa likme par mājokļiem un garāžām, kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, no 0,2% uz 0,4% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, kā arī noteikta nodokļa likme 1,5% no mājokļa kadastrālās vērtības, ja taksācijas gada 1.janvārī dzīvesvieta tajā nav deklarēta nevienai personai. Savukārt būvēm, kas klasificētas kā vidi degradējošas, sagruvušas, vai cilvēku drošību apdraudošas, arī turpmāk piemēros paaugstinātu NĪN likmi - 3%.

Talsu novada dome atbalstījusi 10 tūkstoši eiro piešķiršanu minirallija organizēšanai nākamajā gadā. Viena no Talsu pilsētas atpazīstamības zīmēm ilgus gadus ir bijis Talsu rallijs. Pēdējo gadu laikā tā mērogs ir krietni paplašinājies, kļūstot ne tikai par FIA Eiropas rallija čempionāta, bet arī par FIA pasaules rallija čempionāta posmu. Lai atgrieztu tautas rallija šarmu pilsētā un novadā, trīs entuziastu komanda ir nolēmusi nākamajā gadā organizēt minirallija sacensības. Šo iniciatīvu atbalsta arī viens no Talsu rallija pamatlicējiem Ēriks Vīksna, kas, tāpat kā vēl daudzi citi cilvēki, kuri gatavi strādāt idejas vārdā, ir gatavs nākt talkā minirallija organizēšanā. Pašlaik plānots, ka minirallijs Talsu novadā varētu notikt augustā.

Turpinām ziņas

Koknesē, rotaļu laukumā starp Blaumaņa un Indrānu ielu, bērnu drošībai ierīkots žogs. Laikraksts Staburags informē, ka lūgums rast risinājumu bija saņemts jau pirms ilgāka laika. Pērn līdzekļi laukuma iežogošanai tika ieplānoti budžetā. Darbu veikšanai tika piesaistīts ārpakalpojums, tam bija nepieciešams arī būvprojekts un saskaņošana, lai neskartu izbūvētās komunikācijas. Tā kā līdzās rotaļu laukumam ir iela, žogs uzbūvēts pietiekami augsts, lai bērniem spēlējot bumbu tā nelidotu pāri žogam uz ielas braucamās daļas.

Micēlijs ir sēņu pasaules smalkā, neredzamā daļa, kas plešas un attīstās bezgalīgos sazarojumos, vienlaikus esot daļai no vienota veseluma. Līdzīgi darbojas arī Latvijas un Vācijas mākslinieču tīklojums “Micēlija”, kas septembrī Pedvālē tiekas uz jaunu koprades procesu. Ieskatu līdzšinējā mākslinieču darbībā šobrīd var gūt izstādē “Micēlija. Tīklojums”. Desmit latviešu un vācu mākslinieces kopā strādā jau vairākus gadus. Lai gan viņas tiekas ik pa laikam te Latvijā, te Vācijā, māksliniecēm bijis sapnis pabūt kopā ilgāku laiku. Visbeidzot tas izdevies Pedvālē. Izstādē apskatāmi darbi, kas māksliniecēm tapuši starptautiskos pāros – latviete un vāciete. 

Un vēl

Zemkopības ministrija no 1.oktobra līdz 31.decembrim noteikusi makšķerēšanas ar mākslīgo ēsmu liegumu Gaujā posmā no Strenču tilta līdz Paideru hidroelektrostacijas aizsprostam. Zemkopības ministrijā norāda, ka liegums noteikts pamatojoties uz biedrības "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība" iniciatīvu un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta "Bior" atzinumu. Biedrība vēstulē norāda, ka šajā periodā minētajā Gaujas posmā būtiski pieaug makšķernieku aktivitāte, kas galvenokārt vērsta uz lašveidīgo zivju nelegālu ieguvi. Vienlaikus Ministru kabineta makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumos Gaujā posmā no Strenču tilta līdz Paideru HES aizsprostam laika periodā no 1.oktobra līdz 31.decembrim nav noteikts makšķerēšanas ar mākslīgo ēsmu jeb spiningošanas un mušiņmakšķerēšanas, liegums. "Bior" atzīmē, ka netraucēta un veiksmīga nārsta migrācijas un nārsta nodrošināšana pēc iespējas lielākā upes platībā ilgtermiņā sniegtu nozīmīgu ieguldījumu dabiskās lašu populācijas daļas saglabāšanā un stabilizēšanā Gaujas baseinā.

Atstājiet komentāru