2023.gada 7. decembris

Anta, Antonija, Dzirkstīte

Jēkabpils Radio1 Novadu ziņas 2023.gada 28.septembrī

Jēkabpils Radio1 Novadu ziņas 2023.gada 28.septembrī

Radio1 Novadu ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Rīgas dome atbalstījusi Rīgas Apkaimju centru attīstības plānu. Tajā ir noteikti trīs rīcības virzieni un ietverts 21 īstenošanas pasākums, kas vērsts uz apkaimju centru identitātes veicināšanu, publiskās ārtelpas kvalitātes uzlabošanu un mazās uzņēmējdarbības sekmēšanu. Plāna īstenošanas periodā no 2024.-2028.gadam apkaimju centros paredzēts veikt ielu uzlabojumus, atjaunojot gājēju ietves, uzlabojot pārvietošanās drošību, veicot apzaļumošanu, uzstādot solus, atkritumu urnas, velosipēdu statīvus un citus labiekārtojuma elementus. Apkaimju centrus paredzēts iedzīvināt ar kultūras notikumiem. Patlaban Rīgā ir 33 apkaimju centri.

Ķekavas novada domes vadība tikusies ar SIA "Latvijas vēja parki" pārstāvjiem, lai pārrunātu vēja enerģijas attīstības iespējas Ķekavas novadā. Valsts enerģētiskās neatkarības un klimatneitralitātes veicināšanas nolūkos AS "Latvijas valsts meži" un AS "Latvenergo" kopuzņēmums līdz 2030.gadam plāno uzbūvēt vēja parkus ar kopējo jaudu vismaz 800 megavatu (MW). Vēja parki un tiem nepieciešamā infrastruktūra tiks projektēta, izbūvēta un ekspluatēta valsts īpašumā esošās meža teritorijās, iespējami samazinot ietekmi uz ainavu, vietējiem iedzīvotājiem un vidi.

7. oktobrī pulksten 11 Kokneses luterāņu baznīcā, godinot mācītāja Valda Baltruka piemiņu, tiks atklāta viņam veltīta piemiņas plāksne. Laikraksts Staburags informē, ka šoruden Kokneses luterāņu dievnamam Daugavas krastā aprit 336. gadskārta. Baznīcas bagātā mūža rakstā vienmēr paliks mācītāja Valda Baltruka kalpošanas laiks vairāk nekā 30 gadu garumā, iemantojot cilvēku cieņu un mīlestību. 2020. gada 8. decembrī 72 gadu vecumā Kokneses, Aizkraukles, Jumpravas draudžu mācītājs un cietuma kapelāns Valdis Baltruks devās mūžībā. Apliecinot, ka mācītāja veikums, viņa cilvēcība un krietnums nekad netiks aizmirsts, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Kokneses draudze veltījusi Valdim Baltrukam piemiņas plāksni. 

Turpinām ziņas

Katru gadu Eiropā un Latvijā notiek Zinātnieku nakts, kuras mērķis ir popularizēt zinātni un zinātnes sasniegumus. 29. septembrī Zinātnieku nakts pasākumi notiks arī Skrīveros. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes Zemkopības institūtā Skrīveros šajā dienā no pulksten 18 līdz 21 būs iespējams piedalīties izzinošās teorētiskās un praktiskās aktivitātēs, kā arī iepazīties ar Zemkopības institūta darbību. Šajā laikā varēs apskatīt un iemēģināt izmēģinājumu tehniku, būs kartupeļu izstāde, varēs piedalīties graudu un sēklu atpazīšanā, derīgo kukaiņu un kaitēkļu atpazīšanā, uzzināt, no kā sastāv tauriņziežu elites augs, kā tiek izvērtēti sējumi ar drona palīdzību, noskaidrot, kurš ir veiklāks — graudu skaitāmā mašīna vai cilvēks — un kā ātri noteikt sēklu mitrumu.

Pāvilostas novadpētniecības muzejs ieguvis akreditāciju uz pieciem gadiem un ticis pie iespējas turpmākai attīstībai – iestāde var piedalīties projektu konkursos un saņemt finansējumu no dažādiem fondiem. Komisija atzina, ka pēdējo gadu laikā ievērojami uzlabojusies muzeja infrastruktūra, kā arī sasniegumi krājuma un komunikāciju darbā pārliecina, ka muzejs strādā profesionāli un spēj īstenot nosprausto darbības stratēģijuMuzejā norāda, ka prioritārie uzdevumi 2023.–2027. gadam ir krājuma uzturēšana, sabiedrības iesaiste, muzeja popularizēšana, dažādot pakalpojumu piedāvājumu un muzejpedagoģisko programmu izstrāde.

Un vēl

Lai uzlabotu līdaku nārsta platību, Burtnieku ezerā izpļauti ūdensaugi. Valmieras novada pašvaldība jau ceturto gadu pēc kārtas Burtniekā veikusi daļēju piekrastes ūdensaugu joslas izpļaušanu un izvākšanu atsevišķās ezera teritorijās kopumā 15 hektāru platībā. Ūdensaugu pļaušanas mērķis ir līdaku nārsta platību uzlabošana. Lai arī kopējā makšķerēšanas un zvejas ietekme uz plēsīgajām zivīm ir liela, pētnieki uzskata, ka mākslīgi audzētu līdaku mazuļu papildus ielaišana Burtniekā nav nepieciešama, jo gan zandarts, gan līdaka Burtniekā ļoti veiksmīgi nārsto - plēsīgo zivju mazuļu ezerā ir daudz. Ūdensaugu pļaušanas darbus veica SIA "Piekrastei.lv", projekta kopējās izmaksas ir 18 tūkstoši 589 eiro.

Atstājiet komentāru