2024.gada 23. jūlijs

Magda, Magone, Mērija

Radio1 Preiļu Novada aktualitātes 2023.gada 27.septembrī

Radio1 Preiļu Novada aktualitātes 2023.gada 27.septembrī

Radio1 Preiļu novada aktualitātes pulksten 11.00 un 16.00

Šī gada aprīlī jau 13. reizi tika izsludināts konkurss “Energoefektīvākā ēka Latvijā” un pieteikumus dalībai varēja iesniegt līdz jūnija vidum. Konkursā “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2023” piecās nominācijās kopumā tika saņemti 23 ēku pieteikumi no visas Latvijas – 13 atjaunotās daudzdzīvokļu ēkas, 4 publiskās ēkas, 3 jaunbūves, 2 vienģimenes ēkas un 1 industriālā ēka. Nominācijā “Energoefektīvākā publiskā ēka Latvijā 2023” tika pieteikta arī nupat pārbūvētā Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas ēka Preiļos. Pēc visu pieteikumu izvērtēšanas, 21. septembrī, Latvijas Universitātes Botāniskā dārza telpā “Šķūnis” Rīgā, notika noslēguma pasākums, kurā paziņoja uzvarētājus – Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas ēka izpelnījās godpilno otro vietu savā nominācijā, piekāpjoties vien Ogres bibliotēkas iespaidīgajam projektam. 

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ no 25. septembra ir mainīts Preiļu novada Aglonas pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Aglonā visi pasta pakalpojumi katru darbdienu, pirmdienās–piektdienās, no pulksten 8. līdz 9. tiks nodrošināti Aglonas kultūras nama telpās Somersētas ielā 34, kas ir līdzšinējā pasta nodaļas adrese, taču citās telpās. Ārpus pasta pakalpojumu sniegšanas vietas darbalaika iedzīvotāji varēs izvēlēties pasta pakalpojumu saņemšanu savā dzīvesvietā pēc pieprasījuma.

Turpinām aktualitātes

No 20. septembra līdz 3. oktobrim (ieskaitot) notiek SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” pārvaldībā esošās daudzdzīvokļu mājas Celtnieku ielā 11, Preiļos, dzīvokļu īpašnieku aptauja par jumta remontdarbu nepieciešamību un izmaksu tāmes apstiprināšanu, kā arī par mājas fasādes ārsienas remontdarbu nepieciešamību. Aptaujas lapas tiks ievietotas dzīvojamajās mājas katra dzīvokļa pastkastē. 

Korekti aizpildīta aptaujas veidlapa jāievieto pastkastē, kas būs izvietota pie norādītās mājas iekšpagalma otrās kāpņu telpas. SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” vērš uzmanību uz to, ka lēmums par pieņemtu būs uzskatāms, ja “PAR” nobalsos dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi (50 % + 1 balss) no visiem dzīvokļu īpašumiem. Pieņemtais lēmums būs saistošs visiem dzīvokļu īpašniekiem. Ja dzīvokļa īpašnieks noteiktajā termiņā nebūs iesniedzis aptaujas veicējam aptaujas lapu ar pieņemtajiem lēmumiem, uzskatāms, ka viņš balsojis “PRET” aptaujā minēto lēmumu pieņemšanu. 

Iedzīvotājus aicina būt atbildīgiem un aktīviem šādu svarīgu lēmumu pieņemšanā, jo ikviens dzīvokļa īpašnieks ir atbildīgs ne tikai par savu īpašumu, bet arī par kopīpašumu, lai tiktu veicināta efektīva kopīpašuma apsaimniekošana ilgtermiņā. Plašāka informācija pieejama SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” mājaslapā.

Ņemot vērā pozitīvo tendenci, kad pēc SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” aicinājuma jūlijā daļa dzīvojamo māju iedzīvotāji un uzņēmumi, kuri ir izbūvējuši un patvaļīgi pieslēgušies centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, ir bijuši atbildīgi, labprātīgi legalizējot nenoformētos individuālo dzīvojamo māju pieslēgumus, noslēdzot ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumu ar uzņēmumu, SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” pagarina termiņu, dodot iespēju vēl līdz šī gada 31. decembrim legalizēt pieslēgumus tiem, kas to nepaspēja izdarīt, bez soda sankciju piemērošanas. 

Lai legalizētu savu pieslēgumu un noslēgtu līgumu par pakalpojumu, aicinām iedzīvotājus vērsties SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”, Liepu ielā 2, 1. stāvā pie juristes, vai zvanot uz tālruni 28391718. Plašāka informācija pieejama SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” mājaslapā.

Un vēl

Lai nodrošinātu cilvēkiem iespēju šķirot tekstila atkritumus un mudinātu sabiedrību domāt par atbildību pret vidi, Vecvārkavā, Prīkuļos un Preiļu pilsētas centrā uzstādīti specializētie violetās krāsas konteineri tekstila šķirošanai. Specializētajos konteineros iedzīvotāji bez maksas aicināti nodot nevajadzīgo apģērbu, apavus un citus tekstila izstrādājumus – mājas tekstilu, somas un jostas, tādējādi nodrošinot to atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, nevis nonākšanu atkritumu poligonos.  Violetie tekstila šķirošanas konteineri pieejami: Skolas ielā 3, Vecvārkavā, Upmalas pag. (pie pagasta pārvaldes ēkas); Brīvības ielā 8, Prīkuļos, Saunas pag. (atkritumu šķirošanas punkts); Rēzeknes ielā 4A, Preiļos (pie T/C “Maxima”). Tekstila materiālus pirms nodošanas šķirošanas konteinerā nepieciešams ievietot stingri aizsietā, caurredzamā maisā, nevis vienkārši samest konteinerā.

Atstājiet komentāru