2024.gada 29. maijs

Maksis, Raivis, Raivo

Radio1 Preiļu novada aktualitātes 2023.gada 20.septembrī

Radio1 Preiļu novada aktualitātes 2023.gada 20.septembrī

Radio1 Preiļu novada aktualitātes pulksten 11.00 un 16.00

Šoruden ar moto “Dzeja elpo” visā Latvijā tiek svinētas Dzejas dienas, ļaujot dzejai kļūt dzīvai un iedvešot tai elpu. 15. septembrī arī Raiņa muzejā “Jasmuiža” notika ikgadējais Dzejas dienu pasākums. Pateicoties VKKF atbalstītajam projektam, šoruden muzejā ciemojās dzejnieks Māris Rungulis un dziesminieks Arnis Miltiņš kopā ar meitu Laimu Miltiņu. Dzejas dienu pasākumā “Jasmuižā” Māris Rungulis lasīja gan savus dzejoļus, gan prezentēja savu savākto un sakārtoto, šogad izdevniecībā “Liels un Mazs” iznākušo skaitāmpantu lielkrājumu “En den dīno šoko loko tīno”. Klātesošajiem bija iespēja Māra Runguļa izpildījumā klausīties daudz un dažādus skaitāmpantus, kā arī skaitīt tos līdzi pašiem.

Savukārt pasākuma otrajā daļā dzeja “elpoja” ietērpta mūzikas skaņās. Arnis un Laima Miltiņi koncertprogrammā “Lai mums labi iet!” izpildīja un aicināja dziedāt līdzi dziesmas ar dzejnieces Ineses Zanderes vārdiem. Dzejas dienas “Jasmuižā” šogad apmeklēja vairāk nekā 200 cilvēki, galvenokārt Preiļu pilsētas un pagastu skolu audzēkņi ar pedagogiem.

14. oktobrī Preiļu novada Kultūras centrā notiks attīstības un sarunu forums, kurā akcents tiks likts uz Preiļu novada nākotni un galvenajiem stratēģiskajiem mērķiem, kas izvirzīti nākamajai desmitgadei. Iedzīvotāju forumā tiks spriests par to, kā urbāno vidi Preiļu novadā padarīt dabiskāku un ieviest tajā zaļās struktūras un kā lauku vides infrastruktūras padarīt ērtākas un viegli izmantojamas; tiks diskutēts par ilgtspējīgu un atbildīgu novada uzņēmējdarbības vidi, zaļo kursu, aprites ekonomiku un sociālo uzņēmējdarbību; tiks raisītas idejas par to, kā palielināt sabiedrības līdzatbildību un veidot vienotu izpratni par indivīda nozīmi ikvienā pašvaldības norisē; tiks skatīti digitālie risinājumi un ar tiem saistītie nākotnes izaicinājumi.

Turpinām aktualitātes

Preiļu pilsētā SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” atsevišķos pilsētas dzīvojamajos masīvos izvietojis baltus BIG BAG maisus, ar ietilpību 1 m3, šobrīd gan vēl tikai testa režīmā. Šie maisi ir paredzēti zaļajiem atkritumiem – koku lapām, nopļautai zālei, sīkiem zariem. Pašlaik BIG BAG maisi paredzēti tikai SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” sētniekiem, lai varētu pēc iespējas efektīvāk un vieglāk sakopt teritorijas, atbrīvojot tās no zaļajiem atkritumiem. Drīzumā BIG BAG maisi tiks piedāvāti iegādei arī privātmāju mājsaimniecībām, kurām ir salīdzinoši liels zaļo atkritumu apjoms, un, kuras vēlēsies šādā veidā atbrīvoties no attiecīgajiem atkritumiem. Ņemot vērā to, ka jau pavisam drīz būs aktuāls jautājums par nokritušo koku lapu savākšanu, tad maiss būs tieši noderīgs lapu savākšanai.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” uzsver, ka BIG BAG maisos nedrīkst mest: Sausos sadzīves atkritumus, stiklu, apģērbu, azbestu saturošus priekšmetus, krāsu un laku bundžas un citus bīstamos atkritumus; Papīru, kartonu u. c. iepakojumus; Lielus zarus, celmus, akmeņus, būvgružus; Dārzeņus, ābolus, zāģu skaidas, bioloģisko noārdāmos atkritumus, kuri radušies iztīrot malkas šķūnīti vai pagrabu.

Plašāka informācija par BIG BAG maisu pieejamību, iegādi un to lietošanas nosacījumiem sekos, SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” aicina sekot līdzi informācijai sociālajā vidē.

Un vēl

Preiļu novada pašvaldība atgādina, ka līdz 29. septembrim ikviens ir aicināts pieteikt pretendentus pašvaldības apbalvojumiem Preiļu novada Goda pilsonis, Goda zīme “Par nopelniem Preiļu novada attīstībā” un Atzinības raksts. Preiļu novada Goda pilsonis ir augstākais Preiļu novada pašvaldības apbalvojums, ko piešķir fiziskām personām par sevišķiem/īpašiem nopelniem Preiļu novada labā valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, uzņēmējdarbības vai citā jomā.

Goda zīme “Par nopelniem Preiļu novada attīstībā” ir Preiļu novada pašvaldības apbalvojums, ko piešķir fiziskām personām par nozīmīgu un ilggadēju ieguldījumu pašvaldības attīstībā. Atzinības raksts ir fiziskas vai juridiskas personas darbības un nopelnu augsta novērtējuma rakstisks apliecinājums, ko piešķir par nozīmīgu ieguldījumu un sasniegumiem Preiļu novada labā uzņēmējdarbībā, izglītībā, kultūrā, sportā, veselības aprūpē, sociālajā darbā, sabiedriskajā darbībā, mecenātismā, labdarībā vai citā jomā.

Kandidātus šiem apbalvojumiem var izvirzīt Preiļu novada domes deputāti, domes komitejas, komisijas, valsts un pašvaldību institūcijas, Preiļu novadā reģistrētas juridiskas personas, biedrības, nodibinājumi vai iedzīvotāji - ne mazāk kā 20 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Preiļu novada administratīvajā teritorijā, un kuri parakstījuši iesniegumu, norādot paraksta atšifrējumu un deklarētās dzīvesvietas adresi.

Kandidātus var pieteikt rakstiskā veidā, iesniedzot aizpildītu pieteikuma veidlapu Preiļu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Raiņa bulvāris 19, Preiļos (1. stāvs, 103. kabinets) vai iesūtot aizpildītu anketu elektroniskā veidā Preiļu novada pašvaldībai uz oficiālo e-pasta adresi dome@preili.lv līdz 29. septembrim. Pieteikuma anketa un plašāka informācija pieejama Preiļu novada pašvaldības mājaslapā.

Atstājiet komentāru