2024.gada 20. aprīlis

Mirta, Ziedīte

Jēkabpils Radio1 Novadu ziņas 2023.gada 3.februārī

Jēkabpils Radio1 Novadu ziņas 2023.gada 3.februārī

Radio1 Novadu ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Septiņām pašvaldībām ar ierobežotiem resursiem tiks sadalīti 945 tūkstoši 957 eiro papildu valsts budžeta dotācijās. Šogad tiks piešķirta vienreizēja dotācija pašvaldībām, kurām izlīdzinātie ieņēmumi uz vienu izlīdzināmo vienību ir zemāki par 90% no vidējiem izlīdzinātiem ieņēmumiem un izlīdzināto ieņēmumu pieaugums ir zemāks par 80% no pašvaldību vidējā izlīdzināto ieņēmumu pieauguma. Augšdaugavas novads dotācijā saņems 134 tūkstoši 163 eiro, Balvu novads - 115 tūkstoši 91 eiro, Krāslavas novads - 213 tūkstoši 671 eiro, Kuldīgas novads - 59 tūkstoši 212 eiro, Ludzas novads - 61 tūkstoti 123 eiro, Rēzeknes novads - 24 tūkstoši 42 eiro un Valkas novads - 338 tūkstoši 655 eiro.

Sestdien, 11.februārī, atzīmējot Pasaules mitrāju dienu, Dabas aizsardzības pārvalde aicina uz Ķemeru Nacionālā parka Kaņiera ezera krastu, kur notiks Niedru skulptūru festivāls. Pasākuma laikā dalībnieki līdzdarbojas apauguma novākšanā un no nopļautā materiāla - niedrēm, zāles, atvasēm - veido dažādas skulptūras, ko pasākuma izskaņā vērtē īpaši izveidota žūrija. Niedru skulptūru festivāla laikā tiks apvienots dalībnieku radošais gars un vēlme paveikt labu darbu dabai - atbrīvojot no apauguma zāļu purva teritorijas, kuru Latvijā palicis pavisam maz. Kopīgi darbojoties un vācot materiālu skulptūru veidošanai, festivāla dalībnieki attīrīs mitrāju teritorijas, radot labvēlīgus dzīvošanas apstākļus daudzām augu un dzīvnieku, tostarp putnu, sugām. Piedalīties Niedru festivālā var ikviens, iepriekš piesakot komandas līdz pieciem dalībniekiem.

Tukuma novadā konkursā tiek meklēti Durbes pils un Tukuma Pils torņa vadītāji. Iemeslus, kāpēc pārtrauktas darba attiecības ar diviem iepriekšējiem vadītājiem, Tukuma muzejs neatklāj. Durbes pils vadītāja galvenie darba pienākumi būs plānot, organizēt un vadīt Durbes pils darbu un pakļauto darbinieku darbu pienākumu izpildi, veikt Durbes muižas un kolekciju izpēti citu Latvijas muižu vēstures kontekstā. Savukārt Tukuma Pils torņa vadītāja darba pienākumos ietilps plānot, organizēt un vadīt Tukuma Pils tornis darbu un pakļauto darbinieku darbu pienākumu izpildi, veikt pilsētas vēstures kolekciju pētniecību, gatavot zinātniskos un populārzinātniskos rakstus, pētījumus, ekspozīciju un izstādes muzejpedagoģiskās programmas. Pretendentiem vajadzīga augstākā izglītība kultūras jomā, izpratne un zināšanas par vēsturi, kultūras mantojuma saglabāšanu un muzeja darba specifiku, svešvalodu zināšanas. 

Turpinām ziņas

Liepājā desmit bezpajumtniekiem piešķirti dzīvokļi, lai viņus atgrieztu sabiedrībā. Viņi aktīvi sadarbojas, lai mainītu savu dzīvi. Lai sabiedrībā palīdzētu atgriezties bezpajumtniekiem, Sabiedrības integrācijas fonds trīs pilsētās – Rīgā, Valmierā un Liepājā – līdz šī gada beigām īsteno ārvalstīs noskatītu piloprojektu "Mājokli vispirms". Tajā 72 bezpajumtniekiem piešķirti apmaksāti dzīvokļi un mentoru atbalsts, cerot, ka, dzīvojot sakārtotā vidē, arī pēc pilotprojekta beigām vismaz daļa spēs noturēties darba tirgū, paši segt komunālos maksājumus, līdz ar to neatgriezīsies patversmē vai uz ielas.

Ogres novadā plānots atļaut uguņošanu publiskās vietās svētku dienās, pārējā laikā tas būs iespējams tikai ar pašvaldības atļauju, bet gadumijā iecerēts ierobežot uguņošanas laiku. Pašvaldībā tapis saistošo noteikumu "Par uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas vietu un laiku" projekts, kas paredz, ka uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošanai publiskās vietās Ogres novadā būs jāsaņem novada pašvaldības atļauja. Bez pašvaldības atļaujas uguņot varēs normatīvajos aktos noteiktajās svētku, atceres un atzīmējamās dienās. Saistošo noteikumu projektā ir paredzēta arī administratīvā atbildība par noteikto prasību neievērošanu.

Biškopības muzeja pārvaldību turpmāk uzņemsies Ogres tehnikums. Šonedēļ valdība atbalstīja ieceri pārņemt no Aizkraukles novada pašvaldības Biškopības muzeju, kas atrodas Vecbebros, un nodot to Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā. Ministrija atzīmē, ka Ogres tehnikums izteicis ierosinājumu pārņemt muzeja pārvaldīšanu. Ogres tehnikums īsteno tālākizglītības programmu "Biškopība" un ir nominēts kā atbildīgais profesionālās izglītības kompetences centrs metodiskajā jomā lauksaimniecības nozarē par biškopību. Tehnikums jau šobrīd sadarbībā ar Latvijas biškopības biedrību iesaistoties muzeja ekspozīcijas uzturēšanā un atjaunošanā.

Un vēl

Aizkrauklē, muzeja “Kalna Ziedos” izstāžu namā un kultūras centrā, apskatāma mākslinieces Ilzes Egles darbu izstāde “Par saknēm”. Iepriekš šos darbus varēja aplūkot Skrīveru kultūras centrā, kur notika tikšanās ar mākslinieci. Māksliniece beigusi Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļu, studijas papildinot Itālijā, un ir Latvijas Mākslinieku savienības biedre. Izstādēs piedalās kopš 1990. gada. Darbojusies arī kā izstāžu kuratore un piedalījusies starptautiskos un vietējos vizuālās mākslas projektos ar zīmējumiem, gleznām, ilustrācijām un fotogrāfijām Latvijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Velsā, Itālijā, Spānijā, Portugālē un Kanādā.  Aizkrauklē Ilzes Egles gleznas apskatāmas līdz 18. februārim.

Foto: Spodra Purviņa

Atstājiet komentāru