2024.gada 17. jūnijs

Artis, Artūrs, Arturs

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada ziņas 2023.gada 4.janvārī

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada ziņas 2023.gada 4.janvārī

Radio1 Preiļu novada aktualitātes pulksten 11.00 un 16.00

Pabeigta interaktīvas izstādes “Amatu prasmes tūrisma telpā” izveidošana Preiļu pilī Latvijas-Lietuvas pārrobežu projektā. 5D interaktīvā izstāde būs pieejama Preiļu pils 1. stāva austrumu daļā pēc Preiļu pils pirmā stāva visu būvdarbu pabeigšanas un nodošanas ekspluatācijā. Plānotais būvdarbu pabeigšanas termiņš ir 31. marts. Kas ir 5D? - uz ekrāna tiek projicēts video no vairākiem projektoriem, kuri ir stiprināti pie griestiem. Projektori ir ar tuvas distances objektīviem un tie atrodas aptuveni 2 metru attālumā no ekrāna. Video materiālā uzfilmēti arodi, kādi bijuši senatnē un kā tie transformējušies tagadnē, mūsdienās. Kopā tie ir 12 Latgales amatnieki, mākslinieki, 12 filmēšanas vietās. Video saturā iestrādāti reāli efekti - skaņa, smarža, vējš, lietus, dūmi un citi, kuri tiks aktivizēti konkrētā brīdi, lai radītu klātesamības efektu.

Noslēdzošajā 2022. gada domes sēdē deputāti atbalstījuši nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” iesniegto nolikumu mazo grantu projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi 2023” īstenošanai. Konkursa  mērķis  ir  atbalstīt  radošus  un  inovatīvus vietējo iniciatīvas  grupu  un  sabiedrisku organizāciju projektus, atbalstot  kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika, uzņēmējdarbības pasākumus un  vides  sakopšanu vietējā teritorijā. Konkursa organizēšanu, pieteikšanos un vērtēšanu šī gada pavasarī organizēs Viduslatgales pārnovadu fonds. 

Turpinām aktualitātes

29. decembra domes sēdē apstiprināti noteikumi par Preiļu novada pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību. Noteikumu mērķis ir saglabāt ūdenstilpņu un tiem pieguļošās teritorijas vides kvalitāti, šobrīd spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī nodrošināt personu drošību publiskās atpūtas vietās pie un uz pašvaldības ūdenstilpnēm. Tie ir saistoši visā Preiļu novada pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas teritorijā visām personām, kas uzturas šajā teritorijā. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu un izpildi un administratīvā pārkāpuma procesu veic Preiļu novada pašvaldības policija vai Preiļu novada pašvaldības būvvaldes amatpersonas. Noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.   

2022. gadā Preiļu novada pašvaldība strādājusi pārsvarā pie apvienoto novadu prioritāro ceļu sakārtošanas, kā arī iesākto ceļu remonta projektu realizācijas. Atskaite par paveikto un ceļa fondu izlietojumu tiks sagatavota līdz šī gada aprīlim. Ikdienas uzturēšanas darbi tiek nodrošināti saskaņā ar noteikumiem par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli. Šobrīd tiek strādāts pie autoceļu izvērtējuma kritēriju noteikšanas, ar kuriem aicina iepazīties pašvaldības mājaslapā preili.lv un sniegt priekšlikumus līdz 10. janvārim, sūtot tos uz e-pasta adresi dome@preili.lv.

Un vēl

No šī gada stājies spēkā jaunais Pašvaldību likums, kas paredz vairākas izmaiņas, galvenokārt akcentējot nepieciešamību pēc aktīvākas sabiedrības iesaistes lēmumu pieņemšanā un efektīvākiem instrumentiem. Jaunais likums paredz arī vairākas tehniskas izmaiņas, kas saistās tieši ar informācijas pieejamību lielākas atklātības veicināšanai. Tā, piemēram, Pašvaldību likumā noteikts, ka pašvaldībai savā oficiālajā tīmekļvietnē jānodrošina domes sēdes audiovizuāla tiešraide.  Pašvaldība informē, ka šī gada marta beigās arī preili.lv tiks pievienota Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotajā platformā, kur tad attiecīgi tiks nodrošināta komiteju un sēžu norise reāllaikā. Līdz pārejai uz jauno lapu, sēdes būs skatāmas sociālo tīklu Facebook vai youtube.com pašvaldības lapās, par ko pirms sēdēm tiks ziņots pašvaldības komunikācijas kanālos.

Atstājiet komentāru