2022.gada 5. oktobris

Amālija

Jēkabpils Raio1 Līvānu novada aktualitātes 2022.gada 22.septembrī

Jēkabpils Raio1 Līvānu novada aktualitātes 2022.gada 22.septembrī

Radio1 Līvānu novada aktualitātes pulksten 11.00 un 16.00

Līvānu novada pašvaldība aicina līdz 10.oktobrim pieteikt apbalvojumam “Līvānu novada domes Atzinības raksts” cilvēkus, ar kuriem varam lepoties, kuri devuši ieguldījumu novada attīstībā vai palīdzējuši līdzcilvēkiem. Apbalvojums var tikt piešķirts nominācijās “Sabiedriskais darbs”, “Izglītība”, “Kultūra”, “Sports”, “Medicīna”, “Labdarība”, “Mecenātisms”, “Pašaizliedzīga rīcība”, “Uzņēmējdarbība”. Kandidātus var izvirzīt Līvānu novada domes deputāti, domes komitejas, komisijas, valsts un pašvaldību institūcijas, Līvānu novadā reģistrētas juridiskas personas, biedrības, nodibinājumi vai iedzīvotāji, ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Līvānu novada administratīvajā teritorijā.

Līvānu novada pašvaldība no pagājušās nedēļas nogales sāka apkuri pilsētā un pagastos. Pirmie siltuma padevi saņēma daudzdzīvokļu māju un sociālās aprūpes centra “Rožlejas” iemītnieki.  No pirmdienas siltuma padeve pieslēgta izglītības iestādēm. Lēmums par apkures sezonas sākšanu pieņemts, ņemot vērā laika prognozes un iedzīvotāju lūgumus pieslēgt siltuma padevi. Pašvaldība norāda, ja kādas daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieki vēl nevēlas uzsākt apkures sezonu, dzīvokļu īpašnieku kopībai ar balsu vairākumu jāpieņem lēmums par apkures sezonas neuzsākšanu un tas jāiesniedz SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”.

Kā katru gadu arī šogad tika piešķirtas uzņēmuma Light Guide Optics International finansētās radošā darba stipendijas Līvānu novada vispārizglītojošo skolu skolotājiem. Stipendijas pretendentus izvirza skolas administrācija. Tiek vērtēts pedagogu ieguldījums darbā ar talantīgajiem skolēniem – to atspoguļo skolēnu sasniegumi dažādās mācību olimpiādēs; radošums pedagoģiskajā darbībā un obligāto valsts pārbaudījumu rezultāti. Kopējais stipendiju fonds ir 20 tūstoši eiro. Stipendijas šogad piešķirtas visiem 15 izvirzītajiem pretendentiem. Plašāk par apbalvoto pedagogu vārdiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā livani.lv. 

Turpinām ziņas

Līvānu biedrībā “Baltā māja” norisinājās modes skate, kurā tika demonstrēti no makulatūras tapuši tērpi. Īstenojot projektu “Papīra otrā dzīve”, biedrībā tika organizētas vairākas radošās darbnīcas, kurās dalībniekiem bija iespēja vairs nevajadzīgam papīram un kartonam piešķirt citu pielietojumu. Projekta laikā tapuši ne tikai mākslas darbi un tērpi, bet arī trauki, vāzes, eglīšu rotājumi un daudzi citi sadzīvē noderīgi priekšmeti.

Aktivitātes tika īstenotas ar iniciatīvas “Tīri. Labi. Pilsēta bez atkritumiem” atbalstu. Projekta laikā tapušie darbi apkopoti izstādē “Papīra otrā dzīve”, ko biedrības “Baltā māja” telpās līdz 21.oktobrim var aplūkot ikviens interesents.

Līvānu novada jaunieši aicināti pieteikties stipendijas saņemšanai studijām augstskolās. Uz stipendiju var pieteikties jaunieši, kuri nav vecāki par 24 gadiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, kuriem vidējā atzīme ir virs 7, kuri studē akreditētā augstskolā, pilna laika studiju programmā bakalaura grāda iegūšanai, kā arī deklarējušies vai vecāki savu dzīvesvietu deklarējuši Līvānu novadā. Stipendiju konkursa pieteikuma anketa un pielikumi ir jāiesniedz elektroniski līdz 23.septembrim ieskaitot. Sīkāka informācija – Līvānu novada pašvaldības mājaslapā – livani.lv. 

Un vēl

Līdz 10. oktobrim Līvānu stikla un amatniecības centrā skatāma Elitas Stikānes austo darbu izstāde “Rakstu raksti”.  Elitai Stikānei visvairāk patīk aust lakatus. Meistare katru darbu izlolo un bieži vien dod tiem vārdus. Kādam lakatam, nosaukums ir "Dzintar' jūra" vai "Zaķīšu pirtiņa" , citam lakatam ir piešķirts nosaukums pēc nokrāsas, piemēram "Saulrieta lakats".

Atstājiet komentāru