2024.gada 14. aprīlis

Gudrīte, Strauja

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada aktualitātes 2022.gada 27.aprīlī

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada aktualitātes 2022.gada 27.aprīlī

Radio1 Preiļu novada aktualitātes pulksten 11.00 un 16.00


Preiļu novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” 12. maijā rīko transportlīdzekļu  - traktoru, kravas automašīnu, vieglo automašīnu un dažādu iekārtu izsoli. 
Transportlīdzekļi un iekārtas ir apskatāmi un detalizēta informācija par katra transportlīdzekļa un iekārtas tehnisko stāvokli ir pieejama darba dienās SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” darba laikā adresē Rīgas iela 4, Preiļi, apskates laiku vismaz vienu darba dienu, iepriekš saskaņojot ar uzņēmuma Transporta daļas vadītāju Edmundu Ķiršu pa tālruni 26404165. 

Pieteikumu dalībai izsolē un atsavināšanas izsoles noteikumos noteiktos dokumentus un maksājumu apliecinājumus jāiesniedz līdz  11. maija pulksten 12 SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” lietvedei. Izsole notiks 12. maijā pulksten 10 SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” telpās. Izsoles veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsoles solis ir 50 eiro. Vairāk informācijas preili.lv. 

Preiļu novada pašvaldība uz nenoteiktu laiku aicina darbā juristu Juridiskajā un iepirkumu daļā.  Prasības pretendentiem: Augstākā izglītība tiesību zinātnē. Pieredze publisko iepirkumu līgumu sagatavošanā, administratīvajā procesā, juridisko dokumentu izstrādē. Mēnešalga - 990 eiro pirms nodokļu nomaksas pārbaudes laikā un līdz tūkstoš 200 eiro pirms nodokļu nomaksas pēc pārbaudes laika. Pieteikumu - motivācijas vēstuli, dzīves aprakstu jeb CV, izglītību apliecinošu  dokumentu kopijas iesniedz personīgi  Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, vai nosūtot  uz e-pastu: dome@preili.lv, vai pa pastu Preiļu novada pašvaldībai līdz 5. maija pulksten 16. Tālrunis uzziņām: 65322766.

Sakarā ar labvēlīgu laika apstākļu iestāšanos, no 25.  aprīļa noņemti ierobežojumi smago automašīnu kustībai uz ceļiem Preiļu novada teritorijā. Ar ceļu sarakstu var iepazīties Preiļu novada pašvaldības mājaslapā preili.lv.

Turpinām aktualitātes 

30. aprīlī, jau 15. reizi pēc kārtas Latvijā norisināsies Lielā Talka, kurā ikviens iedzīvotājs ir aicināts veikt atkritumu savākšanu un vides labiekārtošanu. Preiļu novadā šajā gadā talkotājiem būs plašas izvēles iespējas, kur doties un pielikt savu palīdzīgo roku vides sakārtošanā.  Preiļu pilsētā talkas notiks Ebreju kapos, Andreja Upīša ielā 6B, Preiļi un Preiļu muižas kompleksā un parkā. Talku vietas Preiļu novada pagastos ir norādītas pašvaldības mājaslapā un talkas.lv portālā.  Lūdz ņemt vērā, ka centralizēta atkritumu savākšana tiks nodrošināta TIKAI no oficiāli reģistrētajām vietām, tajā skaitā SOLO vietām un nodošanai savākti tiks tikai talkai paredzētajos baltajos maisos vāktie atkritumi.  Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Lielās Talkas Preiļu novada koordinatoru Kristapu Urču, zvanot pa tālruni - 26333038.

Viduslatgales pārnovadu fonds sadarbībā ar Preiļu novada biedrībām maijā iedzīvotājiem piedāvā iespēju mainīties un dāvināt viens otram sēklas, stādus, stādāmo materiālu, kā arī ziemas krājumus Preiļu novada Lauku labumu brīvbodēs, kas darbosies kā lauksaimniecības preču un produktu ziedojumu un bezatlīdzības maiņas punkts; to mērķis ir būt par vietu, kur cilvēki var viens otram dot, neprasot pretim. Lauku labumu brīvbodes darbosies: Preiļos ģimeņu atbalsta centra “Puķuzirnis” telpās. Aizkalnes Sabiedriskā centra telpās: tālrunis uzziņām 26525851.
Smelteros Sabiedriskā centra “Smelteriešu cimdiņš” telpās. Galēnos, Galēnu Kultūrvēstures biedrības telpās un Pelēčos nojumītē pie pagasta pārvaldes. Aicina iedzīvotājus nākt dot un mainīties. 

28. aprīlī Preiļu novada 10.-12. klases jaunieši aicināti apmeklēt karjeras nodarbību “Izstāsti savu karjeras stāstu”, kur caur dažādām koučinga spēlēm un motivējošo semināru, jaunieši vieglāk varēs izprast sevi, karjeras jautājumus un sava ceļa virzienu. Nodarbību vadīs diplomēta karjeras un biznesa uzsākšanas konsultante, iedvesmojoša lektore Jolanta Priede, kura ir jau novadījusi nodarbības vairāk kā 30 tūkstoši cilvēkiem Latvijā un sniegusi individuālu palīdzību vairāk kā tūkstoš cilvēkiem. Nodarbības notiks pulksten divos dienā Riebiņu multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā “PAKĀPIENI” un 16:30 Preiļu Jauniešu centrā “ČETRI”. Pasākumi ir bezmaksas. 

Un vēl

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Preiļu konsultāciju birojs rīko informatīvo semināru “Aktualitātes lauksaimniekiem”. Seminārs  tiek organizēts 29. aprīlī pulksten 10 Preiļu novada, Rožkalnu pagasta Rimicānos, Rožkalnu Kultūras namā. Galvenās semināra tēmas:  Latvijas lauksaimniecības konsultāciju centra jaunumi un iespējas lauksaimniekiem;  Pārtikas un  veterinārā dienesta, Lauku atbalsta dienesta, Valsts augus aizsardzības dienesta aktualitātes, Eiropas Savienības  tiešo maksājumu jaunā sezona un aktualitātes u.c. Papildu informācija pašvaldības mājaslapā vai zvanot Uzņēmējdarbības konsultantei Ivetai Sondorei pa tālruni:26444373.

Atstājiet komentāru