2021.gada 21. oktobris

Severīns, Urzula

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada ziņas 2021.gada 13.oktobrī

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada ziņas 2021.gada 13.oktobrī

Radio1 Preiļu novada aktualitātes pulksten 11.00 un 16.00

Pamatojoties uz straujo Covid-19 vīrusa izplatību un Ministru kabineta rekomendācijām, no 11. oktobra Preiļu novada domes ēka un pagastu pārvaldes apmeklētājiem ir slēgtas. Pašvaldība iedzīvotājus turpinās apkalpot attālinātā veidā. Iesniegumus, tāpat kā iepriekš, iespējams nodot, ievietojot kastītēs domes ēkas priekštelpā vai pie pagastu pārvaldēm. Iedzīvotāji aicināti izmantot arī vieti latvija.lv. Nepieciešamības gadījumā ar Preiļu novada pašvaldības administrāciju var sazināties pa tālruni 65322766, vai e-pastu dome@preili.lv. Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieku kontaktinformācija pieejama Preiļu novada mājaslapā preili.lv, sadaļā “Pašvaldība”. 

6. oktobrī Preiļos, Rietumu ielā 7 ekspluatācijā tika nodots objekts - “Tipveida neapkurināmās angāra ēkas, divu moduļu tipa sadzīves ēku un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā”, kas realizēts Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstības projektā. Svinīgajā notikumā piedalījās Preiļu novada priekšsēdētājs Ārijs Vucāns, izpilddirektors Aigars Zīmelis, Attīstības daļas speciālisti, kas iesaistīti projekta realizācijā, būvdarbu veicēji SIA "Benson Industry", projekta autoru SIA “Neoprojekts” pārstāvji, kā arī SIA “Preiļu putni” valdes loceklis Hermanis Dovgijs. Projekta laikā objekta būvuzraudzību veica SIA “Marčuks” komanda. 

Jau iepriekš tika minēts, ka publiskas izsoles rezultātā pašvaldība 5. martā noslēdza nomas līgumu ar SIA “Preiļu putni” par objekta nomas tiesībām. Iznomātajā objektā uzņēmums plāno ieguldīt savas investīcijas modernās ražošanas iekārtās, izmantojot visas teritorija iespējas - paplašināt ražošanas apjomus, kā arī nodrošināt jaunas darba vietas.

5. oktobra Preiļu novada domes ārkārtas sēdē tika nolemts veikt finanšu un juridisko auditu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Preiļu saimnieks”. Audita veikšanu iniciēja uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Ivars Indriksons ar ziņojumu par konstatētajām nepilnībām uzņēmuma dokumentos iepriekšējā pārskata periodā. Pārbaude plānota ar mērķi izstrādāt organizācijas finanšu stāvokļa novērtējumu un sniegt rekomendācijas tā tālākai uzlabošanai. Ar ārkārtas domes sēdes lēmumu kapitālsabiedrībai ir uzdots veikt cenu aptauju audita organizēšanai. Tā īstenošanai tiks izmantoti SIA “Preiļu saimnieks” budžeta līdzekļi.

Turpinām aktualitātes

7. oktobrī Preiļu novada doms priekšsēdētājs Ārijs Vucāns pēc Taipejas Misijas vēstniecības ielūguma tikās ar tās vadītāju Latvijas Republikā Eric Huang. Pieņemšana norisinājās viesnīcā „Radisson Blu Daugava”, kurā notika Ķīnas Republikas (Taivānas) 110. gadadienas svinības. Eric Huang kā Taipejas Misijas vēstniecības vadītājs savu darbu ir uzsācis pavisam nesen, tādēļ tikšanās laikā priekšsēdētājs Ārijs Vucāns jauno vadītāju iepazīstināja ar Preiļu novadu un tā perspektīvajiem attīstības plāniem. Ar mērķi turpināt un stiprināt iesākto sadarbību starp Preiļu novada pašvaldību un Taipejas Misijas vēstniecību, sarunas noslēgumā priekšsēdētājs aicināja Taipejas Misijas pārstāvjus vizītē apmeklēt Preiļu novadu.

8. oktobrī Preiļu novada Rožkalnu pagastā notika senioru atpūtas pasākums, kurā piedalīties tika aicināti visi Preiļu novada seniori un viņu draugi. Ar svētku uzrunu seniorus sveica Preiļu novada pašvaldības priekšsēdētājs Ārijs Vucāns.  Viņš izteica pateicību par senioru ieguldīto darbu  savās ģimenēs, saimniecībās, sabiedriskajā dzīvē un aicināja tikties darba sarunās, kuru laikā vēlas uzklausīt, kas sakāms pensionāriem par dzīvi jaunajā Preiļu novadā. 

Savu svētku uzrunu teica arī Preiļu novada domes otrais vietnieks Anita Brakovska, novēlot visiem klātesošajiem ļoti labu veselību un Dieva svētību. Preiļu novada Pensionāru biedrības priekšsēdētāja Marija Briška pasniedza atzinības rakstus par ieguldījumu sabiedriskajās aktivitātēs senioriem Jāzepam Lazdānam un Bonifācijam Vaivodam. Pasākuma apmeklētājus ar muzikāliem sveicieniem priecēja etno mūzikas grupa “Laimas muzykanti”. Balli spēlēja vietējo pašdarbnieku apvienība “Večerinkys muzykanti”. Par konkursiem un pasākuma jautrību gādāja Ināra Urča un Ingrīda Freiberga, kuras bija iejutušās topošo aktrišu lomā. 

Un vēl

Preiļu novada pašvaldība rīko atklātu konkursu uz Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja amatu. Pretendenti konkursa nolikumā minētos dokumentus - motivācijas vēstuli, dzīves un iepriekšējās profesionālās pieredzes aprakstu (CV), izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes dokumentu (ja nepieciešams), redzējumu par pašvaldības Kultūras un tūrisma pārvaldes darbību un attīstības prioritātēm tuvākajos piecos gados-  iesniedz personīgi Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi dome@preili.lv ar norādi “Pieteikums uz Preiļu novada pašvaldības Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja amatu” līdz 22. oktobra plkst. 12.00. Papildu informācija un konkursa nolikums pieejams tīmekļa vietnē preili.lv.

Atstājiet komentāru