2021.gada 2. augusts

Normunds, Stefans

Jēkabpils Radio1 Krustpils novada ziņas 2021.gada 22.jūnijā

Jēkabpils Radio1 Krustpils novada ziņas 2021.gada 22.jūnijā

Radio1 Krustpils novada ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Krustpils novada domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs norāda, ka no jūlija esam nostādīti jaunas izvēles priekšā - Latvijā ir nolemts veidot jaunus novadus, pārdalīt valsti esošo un topošo attīstības centru ietekmes teritorijās,  krustpilieši, tiek iekļauti Jēkabpils novadā. Pabērzs atzīst, ka diemžēl krustpiliešu izteiktās vēlmes palikt patstāvīgiem un politiski neatkarīgiem no Jēkabpils pilsētas netika ņemtas vērā, tāpat kā reālā situācija Krustpils novadā un spēja attīstīties patstāvīgi. 

Tomēr - krustpiliešiem jābūt gataviem un vienotiem savās prasībās, lai netiktu pasliktināta lauku iedzīvotāju dzīves kvalitāte un iespēja mācīties, strādāt un dzīvot sev ierastā vidē. Kārlis Pabērzs uzsver - esam un paliksim Krustpils novada Atašienes, Krustpils, Kūku, Mežāres, Variešu un Vīpes pagastu cienījami atbalstītāji un Patrioti. Kārlis Pabērzs izsaka vislielāko un sirsnīgāko Paldies visiem Krustpils novada iedzīvotājiem par atbalstu un izpratni dzīvojot, strādājot, veidojot un attīstot visu jaukos, dzimtos pagastus un novadu kopumā. Visiem mīļajiem novadniekiem Kārlis Pabērzs teic paldies un vēl veiksmi, savā pēdējā uzrunā, kā Krustpils novada domes priekšsēdētājs. 

Viņš piebilst, ka no Krustpils novada pašvaldības jauno domi pārstāvēs Krustpils novada domes deputātes Daina Kalve un Elīna Serkova, kā arī līdzšinējais domes deputāts Kārlis Stars. 

Turpinām ziņas

Atskatoties uz divpadsmit zem Krustpils novada karoga aizvadītajiem gadiem un “savelkot bilanci”, tiek atzīmēts, ka izvēlētais modelis, kurā, kārtējā gada budžetu sastādot, tiek veidots ikgadējais investīciju plāns, ir sevi attaisnojis, jo mērķtiecīgi strādāts pie pašvaldības attīstības programmā ietvertajiem projektiem arī tajos gadījumos, kad ES finansējums nav pieejams.

Uzbūvētais izglītībā, sportā un aktīvā atpūtā: 
•    Variešu sākumskolas piebūve – mācību telpas un sporta zāle;
•    Variešu sākumskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana;
•    Sūnu pamatskolas ēkas kompleksu pasākumu ieviešana siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanai;
•    Sūnu pamatskolas ēkas telpu atjaunošana;
•    Bērnu rotaļu laukumu izveide pie izglītības iestādēm un visos novada ciemos;
•    Sporta laukums pie Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas un Atašienes ciema centrā, pie Sūnu pamatskolas, Medņu ciemā, šķēršļu joslas pie vecās Sūnu skolas, daudzfunkcionālu sporta laukuma un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma Vīpes ciemā, multifunkcionāla sporta laukuma Zīlānos izbūve;
•    Āra trenažieru uzstādīšana Atašienes, Jaunāsmuižas, Spunģēnu, Kūku, Variešu, Vīpes, Zīlānu ciemos, pie Krustpils pamatskolas un pie Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas

Paveiktais kultūrvidē un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā:
•    Atašienes kultūras nama pārbūve un energoefektivitātes uzlabošana;
•    Mežāres kultūras nama un pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes un pieejamības uzlabošana 
•    Variešu kultūras nama vienkāršota rekonstrukcija
•    Brīvdabas estrādes “Mārdadzis” izbūve un teritorijas labiekārtošana
•    Ēkas “Vālodzīte” Vīpes ciemā teritorijas labiekārtošana
•    Telpu vienkāršota atjaunošana ekspozīcijas izvietošanai amatniecības centrā “Māzers”
•    Sabiedriskā centra izveide Variešu ciemā – ēkas “Kokles” atjaunošana
•    Marinzejas muižas ēkas un parka izpēte un inventarizācija
•    Infrastruktūras un izziņas objektu uzstādīšana pie Asotes pilskalna

Paveiktais infrastruktūrā un vides uzlabošanā:
•    Vairāk nekā 30 ceļu pārbūve un pagalmu rekonstrukcija;
•    Ceļa ar asfaltbetona segumu izbūve industriālajā zonā bijušajā lidlauka teritorijā;
•    Automašīnu stāvlaukumu izbūve pie Atašienes kultūras nama, Kūku ciemā un Vīpes ciemā;
•    Gājēju un veloceliņu izbūve no Zīlāniem līdz Jaunāsmuižas ciemam un no Spunģēniem līdz Jēkabpils pilsētai;
•    Energoefektīva ielu apgaismojuma izbūve vai gaismekļu nomaiņa uz LED tehnoloģijām visos novada ciemos;
•    Ūdenssaimniecības attīstības projekti Atašienes, Jaunāsmuižas, Kūku, Mežāres, Spunģēnu, Variešu, Vīpes un Zīlānu ciemos
•    Notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu izbūve pie Vīpes pamatskolas un Antūžu ciemā;
•    Krustpils novada atkritumu izgāztuvju „Troškas”, “Stimbenāji”, “Dimzukalns”, “Lejas Smani”, “Kalngali”, “Poļakas”  rekultivācija.

Un vēl

Šajā gadā darbs pie pašvaldības ēkām un publiskās infrastruktūras uzlabošanas neapstāsies: realizācijas procesā ir četru ēku – “Vālodzīte”, Krustpils pamatskolas, administratīvās ēkas Kūkās Nr.36, Atašienes pagasta pārvaldes energoefektivitātes un atjaunošanas būvdarbi, jūnija beigās sāksies aktīvi būvdarbi ciemu ielu seguma uzlabošanas projektā. Šovasar energoefektīvu apgaismojumu uzstādīs Variešu ciema Bērzu un  Centra ielā, Zīlānu ciema Kļavu ielā, izbūvēs automašīnu stāvlaukumus pie Vīpes pamatskolas, Mežāres ciemā un pie Krustpils pagasta pārvaldes un kultūras nama. Tiks veikti arī vēl citi darbi.

Atstājiet komentāru