2021.gada 2. augusts

Normunds, Stefans

Jēkabpils Radio1 Novadu ziņas 2021.gada 14.jūnijā

Jēkabpils Radio1 Novadu ziņas 2021.gada 14.jūnijā

Radio1 novadu ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Šodien, 14. jūnijā, pieminot 80. gadadienu kopš Padomju Savienība pēc Latvijas okupācijas organizēja pirmās masu deportācijas, visā Latvijā vienlaicīgi notika piemiņas notikums “Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 1941. gada deportācijām”. Tā laikā 119 pašvaldībās tika nolasīti vairāk nekā 15 tūkstoši izsūtīto personu vārdi. 

Krustpils novada pašvaldībā lasījums notika Atašienes pagastā, Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīcā. Kopumā tika lasīti 106 cilvēku vārdi. Tos lasīja Krustpils novada kultūras darba organizatores Vēsma Turkopole un Kristīna Zvirbule. Skatīties video iespējams Krustpils novada pašvaldības Facebook kontā.

Jēkabpils novadā vārdu lasīšana notika pie Leimaņu Tautas nama. Šeit kopumā tika lasīti 75 deportēto cilvēku vārdi. Lasījumus veica Jēkabpils novada Kultūras pārvalde un to var klausīties pārvaldes Facebook lapā.

Viesītes pašvaldībā vārdu lasīšana norisinājās Viesītes Kultūras pilī.  Šeit kopumā tika lasīti 78 no Viesītes novada deportēto cilvēku vārdi. Lasījumus veica kultūras darbinieks, viesītietis  Pēteris Draņevičs un 12.klases skolniece Zanda Zaļakmene. Viesītieši aicināti visas dienas garumā, nolikt ziedus un iedegt svecītes, lai godinātu un atcerētos Latvijas 14.jūnija deportācijas upurus.

Aknīstē deportāciju piemiņas pasākums norisinājās pie represēto piemiņas akmens. Šodien ik viens ir aicināts godināt trimdā izvestos cilvēkus, noliekot ziedus vai aizdedzot sveces represēto piemiņas vietās Aknīstē, Gārsenē un Asarē.

Salas novadā vārdu lasīšana notika Sēlpils pagasta Zvejnieklīcī. Šeit kopumā tika lasīti 24 deportēto cilvēku vārdi.

Šodien Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā Līvānu novada dome aicina  iedzīvotājus individuāli vai kopā ar ģimenēm visas dienas garumā nolikt ziedus un svecītes pie piemiņas akmens Līvānu dzelzceļa stacijā, pieminot daudzu novadnieku traģiskos likteņus, kurus 1941. gada naktī no 13. uz 14. jūniju izsūtīja uz PSRS soda nometnēm un piespiedu nometināšanas vietām.

Turpinām ziņas

Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzejs atsācis apmeklētāju uzņemšanu ar jaunu izstādi! Gada pirmajā ceturksnī novada iedzīvotājus aicināja dalīties ar dzeju, atziņām, fotoattēliem u.c. vērtībām par savu pagastu un Jēkabpils novadu, lai pirms teritoriālās reformas kopīgi atskatītos uz 12 gados piedzīvoto. No apkopotajiem materiāliem tapusi jauna izstāde, kuras lielāko daļu veido fotoattēli- atmiņu liecības – par Jēkabpils novada septiņiem pagastiem. Izstāde būs apskatāma līdz 31. jūlijam.

Siena zārdi, kas Jāņos tiks izmantoti kā piknika vietas. Tas ir rezultāts kādai siena talkai, kas ļaudis pulcēja Līvānu novada Turku ciemā. Talkas dalībniekiem – folkloras kopai "Turki" un vietējiem iedzīvotājiem tā bija ne tikai iespēja satikties un darboties kopā, bet arī parādīt jaunākajai paaudzei, kā notika siena kraušana un zārdu veidošana agrākos laikos. Izveidotie siena zārdi ne tikai piepildīs Turku saieta nama apkārtni ar vītušās zāles un vasaras smaržu, bet arī kļūs par attālinātām piknika vietām, kuras iedzīvotāji varēs izmantot, svinot Saulgriežu svētkus.

Un vēl

"Latvenergo" informē, ka šovasar trīs Daugavas hidroelektrostaciju – Pļaviņu, Ķeguma un Rīgas ūdenskrātuvēs nav paredzēti ilgtermiņa ūdens līmeņa pazeminājumi hidrotehnisko būvju remontdarbu veikšanai. Rūpējoties par Daugavas hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu,  "Latvenergo" iepriekšējos gados veica ievērojamus dambju atjaunošanas un uzturēšanas darbus visās trijās hidroelektrostacijās, tādējādi šogad nav nepieciešams veikt ilgtermiņa ūdens līmeņu pazemināšanu. Vasaras periodā sagaidāmas ūdens līmeņa svārstības apsekošanas darbu vajadzībām ūdens resursu lietošanas atļaujās noteiktajos intervālos.

Atstājiet komentāru