2021.gada 20. aprīlis

Mirta, Ziedīte

Jēkabpils radio1 Novadu ziņas 2021.gada 2.martā

Jēkabpils radio1 Novadu ziņas 2021.gada 2.martā

Radio1 Novadu ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Noskaidroti labākie 2020.gada Latvijas Pasta pastnieki un pasta nodaļu operatori katrā Latvijas reģionā.  Kopumā kādai no nominācijām izvirzīti 946 Latvijas Pasta pastnieki un pasta operatori, par kuriem kopumā saņemtas 11 tūkstoši 375 iedzīvotāju anketas. Vairāk nekā pusi anketu klienti aizpildījuši tiešsaistē. Latvijas iedzīvotāji savās atsauksmēs izcēluši pasta darbinieku profesionālās un cilvēciskās īpašības, pasakot paldies ne tikai par tiešo darba pienākumu izpildi, bet arī palīdzības sniegšanu ikdienā, kas īpaši būtiski ir Covid-19 pandēmijas apstākļos. Pastnieku konkurencē klienti par labāko Zemgales reģionā atzinuši – Vitu Elksni no Viesītes piegādes punkta.
 
Līdz ar ledus sanesumiem aizpeldējusi arī vēsturiskā Līgatnes pārceltuve, kas ne vien kalpo par pārvietošanās līdzekli pār upi, bet arī ir iecienīts apskates objekts. Tagad desmitiem cilvēku ik dienas nāksies meklēt citus – garākus – ceļus nokļūšanai uz darbu, veikaliem, pastu un citviet. Līgatnieši ikdienā, izmantojot pārceltuvi, tiek no Gaujas kreisā krasta uz labo. Gada laikā pārceltuve pārved 23 tūkstoši cilvēku. Tagad nav skaidrs, cik ilgi būs jāgaida, lai to atjaunotu. Iedzīvotājiem būs jāmeklē cits – daudz garāks – ceļš, kā nonākt otrā Gaujas krastā.

Ikgadējais pasākums “Gada notikums 2020”, kurā tiek apskatīti aizgājušā gada svarīgākie notikumi, šogad Aizkrauklē notiks jau 9. reizi. Tomēr valstī esošā ārkārtējā situācija liedza iespēju to sarīkot pilsētas dibināšanas dienā 10.janvārī. Pašvaldība nolēmusi, ka tas notiks 4.maijā – Latvijas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienā. Kā jau ierasts, pasākumā plānota balvu pasniegšana 14 nominācijās, uzņēmēju “Gada balvas” pasniegšana 6 nominācijās un goda pilsoņa titula piešķiršana. Goda pilsoņa godā tiks celts bijušais Aizkraukles pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Bāliņš.

Turpinām ziņas

Jēkabpils novada dome apstiprinājusi biznesa ideju konkursa “Atbalsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā 2021” nolikumu un vērtēšanas komisiju. Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides, kas nav saistīta ar tradicionālo lauksaimniecību un mežsaimniecību, attīstību novadā, jaunu darbavietu radīšanu, jaunu preču un/vai pakalpojumu veidošanu. Konkursa īstenošanai kopējais paredzētais finansējums ir līdz 8 tūkstoši eiro no pašvaldības 2021. gada budžeta līdzekļiem. Ikviens esošais vai topošais Jēkabpils novada uzņēmējs – biznesa ieceres autors, kura juridiskā adrese ir Jēkabpils novadā, var pieteikt savu ideju konkursam, kura nolikums atrodams pašvaldības tīmekļvietnē. Pieteikumi jāiesniedz līdz 6.aprīlim.

Aknīste šogad svin simtgadi, kopš tā atkal pievienota Latvijas teritorijai. Pašvaldība nevalstiskās organizācijas aicina šī gada projektu konkursā, neatkarīgi no projekta realizēšanas vietas Aknīstes novadā, veltīt savus projektus simtgades svinībām, paredzot projekta vēsturiskās tēmas atbilstošas aktivitātes, veicinot Latvijas- Lietuvas pārrobežu draudzību vai paredzot visu projektu kā dāvanu Aknīstes simtgadei, iekļaujot to projekta aprakstā un pēc tam, ieviešot projektu, sociālajos medijos lietot tēmturi #Aknistesvin100. Nemainīgas paliek projektu mērķu prioritātes: vides labiekārtošana un sakārtošana; veselīga dzīvesveida un drošas vides veicināšana; sabiedriski kultūras, labdarības vai izglītojoši pasākumi. Projektu pieteikumi iesniedzami līdz 16.aprīlim.
 
Un vēl

Ņemot vērā, ka Pļaviņu novada ģimnāzijā atsāktas mācības klātienē no 1. Marta, atjaunoti arī vairāku maršrutu Pļaviņas – Bunduļi un Rīteri – Gostiņi 1 – Stukmaņu centrs reisi. Lai skolēni varētu nokļūt izglītības iestādē un pēc tam atpakaļ mājās, pasažieru pārvadājumus nodrošinās maršruta Pļaviņas – Bunduļi autobuss, kas no pieturas Pļaviņas darba dienās izbrauc plkst. 7.50 un no pieturas Pļaviņu ģimnāzija – plkst. 16.30. Tāpat tiks atjaunoti reisi, kas pieturā Bunduļi tiek uzsākti darba dienās plkst. 8.06 un plkst. 16.53. Turpmāk atsāks kursēt arī maršruta Rīteri – Gostiņi 1 – Stukmaņu centrs autobuss, kas no pieturas Rīteri darba dienās izbrauc plkst. 7.10 un no pieturas Stukmaņu centrs – plkst. 14.35.

Atstājiet komentāru