2021.gada 23. jūnijs

Līga

Jēkabpils Radio1 Novadu ziņas 2021.gada 22.februārī

Jēkabpils Radio1 Novadu ziņas 2021.gada 22.februārī

Radio1 Novadu ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Ministru kabinets sēdē otrdien, 16. februārī, konceptuāli vienojās par "reģionu principu" mācību procesa organizēšanā. No šodienas, 22. februāra, pašvaldībās ar zemu Covid-19 saslimstību mācības klātienē atsāks 1.– 4.klases. Krustpils novada pašvaldība kvalificējas valdības pieņemtajam lēmuma, līdz ar to, sākot no šodienas mācības klātienē atsāk 1.-4. klašu izglītojamie Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā, Mežāres pamatskolā, Sūnu pamatskolā, Variešu sākumskolā  un Vīpes pamatskolā. Savukārt Krustpils pamatskolā mācības klātienē 1.-4.klašu skolēniem netiek atsāktas.

Pļaviņu novada ģimnāzijā nolemts pagaidām neatsākt klātienes mācības jaunākajās klasēs. Pļaviņu novada ģimnāzijas 1.-4.klasēs mācās 168 skolēni un strādā 20 pedagogi. Daļai no tiem dzīvesvieta ir novados ar augstākiem saslimstības rādītājiem, nekā klātienes mācībām pieļaujamie, kas var radīt papildus risku. Izvērtējot epidemioloģisko drošību un saslimstības dinamiku novadā, pašvaldība un skolas vadība vienojusies neatsākt klātienes mācību procesu 1.-4.klasēm no šodienas, sagaidot darbinieku testēšanas rezultātus, saslimstības gadījumu samazināšanos un kumulatīvā rādītāja stabilitāti.

Jau ziņots, ka arī Skrīveru vidusskolā pagaidām 1.-4.klašu skolēni klātienes mācības neatsāks. Izglītības iestādes direktors Aldis Rakstiņš skaidro, ka Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā 1. līdz 4.klasēs mācās 135 skolēni, no kuriem 15 dzīvo blakus esošajos novados. Šajās klases strādā 15 pedagogi, no viņiem četri dzīvo citā administratīvajā teritorijā. Pašlaik divi sākumskolas klasēs strādājošā atbalsta personāla pārstāvji ir slimi, savukārt diviem pedagogiem jāievēro karantīna, jo bijuši saskarsmē ar Covid-19 slimnieku. Četras ģimenes informējušas skolas vadību, ka viņu mājsaimniecībā patlaban kāds slimo ar šo vīrusu un skolēniem noteikta karantīna. Turklāt apmēram puse pedagogu, kuri strādā sākumskolas klasēs, ir riska grupā. 

Turpinām ziņas

Pagājušā gada nogalē pašvaldība saņēma valsts budžeta aizņēmumu projektam „Salas novada pirmskolas izglītības iestādes “Ābelīte” energoefektivitātes paaugstināšana”. Ēku siltināšana tiks veikta saskaņā ar Salas novada attīstības programmā 2019.- 2025. gadam noteikto investīciju plānu. Projekts apstiprināts 2020. gada oktobrī. Pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem un noslēgtajiem līgumiem, darbus objektā veiks SIA “LC būve”. Realizējot investīciju notiks ēku ārējo norobežojošo konstrukciju būvelementu siltināšanu. Projekta kopējās izmaksas: pašvaldības budžeta finansējums 341 tūkstotis 67 eiro, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

Pļaviņu novada pašvaldības policija izstrādājusi rekomendācijas iedzīvotājiem rīcībai plūdu draudu periodā un plūdu gadījumā, kas publicētas Pļaviņu novada pašvaldības mājaslapā. Rekomendācijām ir vairākas sadaļas - Veicamie pasākumi plūdu draudu periodā, Veicamie pasākumi plūdu gadījumā un Drošības pasākumi evakuācijas laikā. Ar visām rekomendācijām var iepazīties pašvaldības mājaslapā plavinunovads.lv. Lai noskaidrotu situāciju plūdu apdraudētajā zonā Pļaviņās un Aiviekstes pagastā, esošo mājsaimniecībās dzīvojošo iedzīvotāju skaitu un asenizācijas nepieciešamību, Pļaviņu novada pašvaldības policija veiks mājsaimniecību apsekošanu.

Un vēl

Martā Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atklās lauksaimniecības sezonas sākumu – sāksies traktortehnikas valsts tehniskās apskates. Aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. Tās laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Plašāk par traktortehnikas apskates norises laikiem un vietām informācija tiks publicēta novadu pašvaldību mājaslapās.

Atstājiet komentāru