2021.gada 20. aprīlis

Mirta, Ziedīte

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada ziņas 2021.gada 10.februārī

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada ziņas 2021.gada 10.februārī

Radio1 Preiļu novada ziņas pulksten 11.00 un 16.00

3. un 4. februārī kārtējo reizi ārkārtējās situācijas laikā tika sakomplektētas pārtikas pakas Preiļu novada izglītības iestāžu audzēkņiem. Šoreiz tās ir trīs veidu, jo atšķiras laiks, ko katra klašu grupa janvārī pavadīja, attālinoti mācoties. Preiļu novada Labklājības pārvaldes darbinieki veica paku komplektēšanu Salas pamatskolas un Pelēču pamatskolas skolēniem. Ar paku komplektēšanu Preiļu pilsētas izglītības iestādēm nodarbojās vietējā uzņēmums SIA “Arka Preiļi”, piena produkti pakās ir no ietējā uzņēmuma – “Preiļu siers”.

Preiļu novada domes sēdē deputāti papildināja Preiļu novada domes Administratīvās komisijas sastāvu par vienu komisijas locekli. No 1. februāra par komisijas locekli iecelta Preiļu novada domes Juridiskās daļas vadītāja vietniece Sanda Launerte. Izmaiņas tika izdarītas, pamatojoties uz papildu pienākumiem komisijas darbā saskaņā ar Sodu reģistra likumu un Administratīvās atbildības likumu.

Preiļu novada domes sēdē apstiprināti pašvaldības noteikumi “Preiļu pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtība” un “Valsts budžeta autoceļu (ielu) fonda finanšu līdzekļu izlietošanas kārtība ielu un ceļu uzturēšanai Preiļu novadā”. Ar noteikumiem var iepazīties Preiļu nobada pašvaldības tīmekļvietnē preili.lv. 

Domes sēdē ir veiktas izmaiņas Preiļu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā. Pamatojoties uz Elitas Jermolajevas iesniegumu Elita Jermolajeva tika atbrīvota no Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas locekļa – Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja amata. Iepirkumu komisijas locekļa – priekšsēdētāja amatā tika iecelta Preiļu novada domes Juridiskās daļas vadītāja vietniece Sanda Launerte. 

Turpinām ziņas

Pie skatītājiem nonākusi pagājušajā gadā tapusī Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja videofilma “Preiļu novada Goda pilsoņa Dāvida Zilbermaņa atmiņas”, kas uzņemta sadarbībā ar “Full Frame Studio”. Videofilmā skatītājiem ir iespēja, kopā ar Dāvidu Zilbermani izstaigājot Preiļus, caur viņa ģimenes piedzīvoto uzzināt, kāda gaisotne un rosība valdīja pilsētā pirms otrā pasaules kara, kādas pārmaiņas to skāra kara un pēckara gados, un kas tiek darīts mūsdienās, lai Preiļos saglabātu ebreju kopienas piemiņu. Filma pieejama Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja youtube kontā un tā ierobežotā daudzumā ir izdota arī CD formātā, ko paredzēts dāvināt Preiļu novada izglītības iestādēm un bibliotēkām. 

Aicina iedzīvotājus uz bezmaksas slēpošanas apmācības nodarbībām 13. februārī pulksten 14 un 16 Preiļu parkā pie estrādes. Nodarbības vadīs distanču slēpošanas treneris Artis Upenieks. Obligāta pieteikšanās uz nodarbībām pa tālruni 25900775. Pasākums tiek īstenots Eiropas sociālā fonda projektā “Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”.

1928. gada 11. februārī Preiļiem tika piešķirtas pilsētas tiesības. Šogad pilsētai 93. dzimšanas diena.  Preiļu novada Kultūras centrs, sagaidot pilsētas svētku dienu,  piedāvā piedalīties konkursā ,,Ieskaties Preiļos – vai pazīsti?  Preiļu pilsētas simbols  ,,krauklis” devās pilsētas ielās un apskatīja  pilsētas objektus, kurus aicina atrast un atpazīt arī iedzīvotājiem. Konkursa noteikumi tīmekļavietnē preili.lv , kur ikviens aicināts - aplūkot, kārtīgi padomāt un komentārā rakstīt savu versiju. Atbildes tiek gaidītas līdz 12. februāra rītam. Uzvarētājiem - pārsteiguma balva!

Un vēl

Preiļu novada dome sveic iedzīvotājus, sadarbības partnerus un atbalstītājus Preiļu pilsētas 93. dzimšanas dienā! Aicina būt vienotiem Preiļu attīstībā, atbalstīt vienam otru un kļūt aizvien stiprākiem! Izvirzīt mērķus un tos sasniegt veiksmīgai Preiļu izaugsmei! Priecīgu dzimšanas dienu, Preiļi!

Atstājiet komentāru