2021.gada 27. februāris

Andra, Līva, Līvija

Jēkabpils Radio1 Līvānu novada ziņas 2021.gada 22.janvārī

Jēkabpils Radio1 Līvānu novada ziņas 2021.gada 22.janvārī

Radio1 Līvānu novada ziņas pulksten 11.00 un 16.00

15.janvārī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Līvānu novada domi ir parakstīta vienošanās par Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta “Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 2.KĀRTA” īstenošanu. Projekta galvenais mērķis: uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide Līvānu industriālajā zonā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai. Projektā paredzēta - Būvniecības tehniskās dokumentācijas izstrāde, ̵   Noliktavas angāra izbūve un teritorijas labiekārtošana, ̵   Piebraucamā ceļa , tajā skaitā apvienotā velosipēdistu un gājēju celiņa izbūve; Iekšējo un ārējo inženiertīklu izbūve; Autoruzraudzība un būvuzraudzība;  Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde. Noslēdzoties projektam plānots - , Izbūvēts noliktavas angārs, piebraucamais ceļš, atbalstīts vismaz viens komersants, radītas 24 darba vietas, kā arī piesaistītas investīcijas vismaz miljons 407tūkstoši  576 eiro.

Biedrība “Baltā māja” uzsākusi  projekta “Biedrības "Baltā māja" aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” ieviešanu. Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.- 2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”.  Projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo  NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai. Projekta atklāšanas pasākums notiks ceturtdien, 4. februārī pulksten 11 tiešsaistē ZOOM  vidē. Pasākumā sniegs informāciju par Aktīvo iedzīvotāju fondu, par biedrību “Baltā māja” un par projektā “Biedrības "Baltā māja" aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” plānotajām aktivitātēm.
 
Turpinām ziņas

Janvārī Līvānu Bērnu un jauniešu centrā tika vērtēti 49. Starptautiskās bērnu mākslas izstādes – konkursa “Lidice 2021”  Līvānu novada kārtas bērnu darbi, kura organizēta sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. Šogad konkurss notiek attālināti. Izstādes – konkursa mērķi: veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, padziļināt izpratni par robotiku, inženierzinātnēm un radošajām industrijām; sekmēt izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu sadarbību un pieredzes apmaiņu; sniegt iespēju bērniem eksponēt savus darbus starptautiskajā izstādē. Līvānu novada kārtai darbus iesniedza 16 bērni, kuriem konkursam palīdzēja gatavoties 4 pedagogi, no divām novada izglītības iestādēm. Novērtējot to, kas tika darīts šajā grūtajā un neierastajā laikā, Līvānu BJC vērtēšanas komisija, izvērtējot darbus un nepārkāpjot konkursa nolikumu, pieņēma lēmumu uz Latvijas kārtu sūtīt visus – 18 darbus. 

Līvānu novadā aicina pieteikties radošajai darbnīcai! Piesakoties radošajai darbnīcai mājās, ikviens interesents saņems kārbu, kurā būs nepieciešamie materiāli un veidošanas instrumenti. Vienā kārbā būs nodrošināti materiāli vienai personai.  Šajā nodarbībā būs iespēja izveidot tīto bišu vaska sveci. Pieteikt savu dalību darbnīcai var līdz 25.janvārim pa tālruni 26058951. Radošās kārbas būs iespēja saņemt Līvānu novada kultūras centrā un visos pagastu kultūras namos 29.jnavārī, konkrētā laikā, par ko dalībnieki tiks informāti pieteikšanās brīdī pa tālruni. Dalības maksa trīs ar pusi eiro.

Un vēl

Otrdien, 26.janvārī, no pulksten deviņiem līdz trijiem dienā Latvijas Sarkanā Krusta Līvānu nodaļas telpās tiks izsniegtas Eiropas Savienības ATBALSTA PAKAS. Līdzi jāņem Sociālā dienesta izziņa

Trešdien, 27. janvārī, no pulksten desmitiem līdz pieciem pēcpusdienā pie Līvānu slimnīcas būs pieejama MOBILĀ DIAGNOSTIKA: mammogrāfija un rentgena izmeklējumi.Pacientiem iepriekš jāpierakstās, zvanot pa tālruni - 25 431 313 .

Atstājiet komentāru