2021.gada 5. marts

Aurora, Austra

Jēkabpils Radio1 Jēkabpils novada ziņas 2021.gada 21.janvārī

Jēkabpils Radio1 Jēkabpils novada ziņas 2021.gada 21.janvārī

Radio1 Jēkabpils novada ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Jēkabpils novadā pēdējo divu nedēļu jeb 14 dienu laikā reģistrēti 48 saslimšanas gadījumi ar Covid-19. Savukārt kopumā reģistrēto saslimušo skaits ir 166.  Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā publicēta informācija par kārtību piesardzības pasākumu īstenošanai COVID -19 infekcijas izplatības novēršanai un ierobežošanai Jēkabpils novada izglītības iestādēs – Ābeļu, Dignājas un Rubeņu pamatskolā, kā arī Zasas vidusskolā.

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. -2020. gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta atbalstītā projektā “Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas teritorijās un Braslavas Nacionālajā dabas parkā” Jēkabpils novada pašvaldība ir iegādājusies ģeneratoru. Viena no problēmām plūdu un citu ārkārtas situāciju gadījumā ir elektroapgāde. Lai iedzīvotājiem nodrošinātu drošus apstākļus, Dunavas pagastā ir iegādāts jaudīgs ģenerators, kuru var arī ērti pārvietot novada robežās, ja rodas vajadzība. Jēkabpils novads projektā jau ir iegādājies pārvietojamo plostu ar dzinēju, 2021.gadā plānots iegādāties ugunsdzēsēju aprīkojumu brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem Rubenes un Kalna pagastā.

Zasas vidusskolas 3. klases skolēni piedalījās konkursā “Mūsu mazais pārgājiens 2020”, ko organizēja Zemkopības ministrija sadarbībā ar AS“Latvijas valsts meži” un Latvijas Kokrūpniecības federāciju. Skolēni devās ekskursijā uz veco Zasas pagastmāju, veco Zasas stacijas ēk, kā arī uz mežu, kur vēroja ierakumus. Ekskursijas laikā skolēni epazinās ar sava pagasta vēsturi. Šī gada sākumā skolēni saņēma balvas no konkursa organizatoriem: Zemkopības ministrijas Atzinības rakstu, kā arī katrs skolēns saņēma tehno kladi, uzlīmi, grāmatzīmi un lineālu.

Turpinām ziņas

15. janvārī noslēdzās Satversmes tiesas 2020. gada septembrī izsludinātā skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa darbu vērtēšana. Atbilstoši konkursa nolikumam Satversmes tiesa publicēja 6. klašu skolēnu zīmējumu konkursa “Katrs bērns ir vienlīdzīgs savās tiesībās”, 9. klašu skolēnu domrakstu konkursa “Kā es varētu palīdzēt manai ģimenei un skolasbiedriem īstenot savas vienlīdzīgās tiesības?” un 12. klašu skolēnu domrakstu konkursa “Kā Satversme man palīdz veidoties par atbildīgu Latvijas pilsoni?” uzvarētājus un atzinības rakstu saņēmējus. 

Zīmējumu konkursā 6. klasēm “Katrs bērns ir vienlīdzīgs savās tiesībās” uzvarējuši:  I. vietā – Zasas vidusskolas skolnieks Raivo Mikušāns. Pedagoģe Inese Kalniškāne., bet 2. vietā – Zasas vidusskolas skolniece Sindija Minalto. Pedagoģe Inese Kalniškāne. Konkursa uzvarētāji, atzinības rakstu, kā arī specbalvu saņēmēji un viņu pedagogi tiks aicināti uz svinīgo konkursa apbalvošanas ceremoniju attālināti šā gada 15. februārī.

Un vēl

13. janvārī tika atzīmēta Jēkabpils novada Ābeļu pagasta novadnieka rakstnieka, aktīvista, politiskā darbinieka Jāņa Akurātera 145.jubileja. Ābeļu bibliotēkā un Ābeļu novadpētniecības muzejā ir atrodamas un lasāmas dažāda laika izdotas Jāņa Akuratera grāmatas. Savukārt 3td.lv – e-grāmatu bibliotēkā var izlasīt Jāņa Akuratera “Kalpa zēna vasaru”. Līdzās bibliotēkai aplūkojama Jāņa Akuratera daiļrades taka, kas tapusi Eiropas Lauksaimniecības finansētā projektā “Literāta Jāņa Akuratera daiļrades takas izveide Jēkabpils novada Ābeļu pagastā”.

Atstājiet komentāru