2021.gada 9. marts

Ēvalds

Jēkabpils Radio1 Riebiņu novada ziņas 2021.gada 15.janvārī

Jēkabpils Radio1 Riebiņu novada ziņas 2021.gada 15.janvārī


Radio1 Riebiņu novada ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Riebiņu novada pašvaldības pagastu centros novada domes Komunālā nodaļa nodrošina iedzīvotājus ar ūdensapgādi un notekūdeņu savākšanu un  attīrīšanu. Tā kā novadā nav izveidots atsevišķs uzņēmums, kas organizē un atbild par ūdensapgādi, tad pašvaldībai tarifi nav jāapstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulatorā. Domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu apstiprināt dzeramā ūdens tarifu – EUR 1,00 par vienu kubikmetru (bez PVN), ja dzīvoklī, mājā, fermā  vai citās būvē ir  uzstādīts ūdens skaitītājs. Nolemts apstiprināt notekūdeņu (kanalizācijas) savākšanas un attīrīšanas tarifu – EUR 1,00 par vienu  kubikmetru (bez PVN),  ja dzīvoklī, mājā, fermā  vai citās būvē ir  uzstādīts ūdens skaitītājs. Ar apstiprinātajiem mēneša maksas tarifiem par ūdeni un notekūdeņu savākšanu (bez PVN), var iepazīties pašvaldības mājaslapā.

Riebiņu novadā ar Covid-19 pēdējo divu nedēļu laikā saslimušas 50 personas. Savukārt trešdien reģistrēti seši saslimšanas gadījumi, bet kopējais reģistrētais saslimušo skaits ir 132 personas. Riebiņu novads ietilps to TOP20 Latvijas pašvaldību vidū, kur 14 dienu kumulatīvā saslimstība novados, uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju ir viena no visaugstākajām. 14 dienu saslimstības līmenis uz 100 tūlstošiem iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

Dravnieku pamatskola kopā ar projekta partneriem Riebiņu vidusskolu  un Puka skolu Igaunijā veiksmīgi īstenojuši Nordplus Junior programmas projektu “Zivju nozīmīgā loma mūsu dzīvē”. Projekta laikā tika īstenotas 2 mobilitātes aktivitātes katrā no projekta dalībvalstīm, kā arī dažādi pasākumi un konkursi projektā iesaistīto Latvijas un Igaunijas skolu un novadu mērogā. Ņemot vērā neparasto situāciju saistībā ar Covid-19, visas projekta aktivitātes sākot ar 2019. gada pavasari tika jo īpaši rūpīgi plānotas un pielāgotas atbilstoši jaunajiem apstākļiem un ievērojot visus nepieciešamos piesardzības pasākumus, tādējādi radot vienlīdz drošu un patīkamu laika pavadīšanas vidi kopīgo projekta mērķu sasniegšanai.

Turpinām ziņas

Silajāņu pagasta iniciatīvu grupas dalībnieki 2020. gada rudenī ar Riebiņu novada domes finansiālu atbalstu Mazo grantu projektā “Iedzīvotāji veido savu vidi” realizēja projektu “Gājēju celiņa atjaunošana Silajāņu ciematā”. Vecais gājēju celiņš, kas atrodas uz divām pašvaldībai piederošām zemes vienībām, un kas ierīkots pašā Silajāņu centrā aptuveni pirms 40 gadiem, jau sen kļuvis par neatņemamu ciemata ainavas sastāvdaļu. Iedzīvotāji to izmanto, lai no autobusa pieturas varētu droši un ērti nokļūt līdz pagasta teritoriālajai pārvaldei un līdz savai dzīvesvietai. Tāpat celiņu izmanto individuālie nūjotāji un pastaigu cienītāji. Projekta kopējās izmaksas – 998 eiro.
 
Riebiņu novada domes “Uzņēmēju grantu konkursā 2020” tika piešķirts finansējums projektam “Kokapstrādes iekārtu iegāde uzņēmējdarbības uzsākšanai inovatīvu produktu ražošanai”. Projektā   iegādātas iekārtas, lai varētu īstenot plānotās aktivitātes: kopējošā koka virpa, biezumēvele, skaidu nosūcējs, ekscentriskā slīpmašīna, asināšanas iekārta un 4 līmspiedes. Kopējās projekta izmaksas ir  2 tūkstoši 400 eiro.

Riebiņu novada dome realizē programmas „Izaugsme un nodarbinātība”  projektu “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Riebiņu novadā”, kur Preiļu novada dome ir vadošais partneris, bet Riebiņu novada dome kā projekta sadarbības partneris. Projektā iecerēts veikt  Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Polkorona – Voveri posma ceļa infrastruktūras uzlabošanu, tiks veicināta vietējo uzņēmēju un saimniecisko darbu veicēju konkurētspēja, uzlabojot un atjaunojot ceļa infrastruktūru. Projekta kopējās izmaksas – 400 tūkstoši eiro.

Un vēl

Par stabilu Rīgas pils tradīciju kopš Latvijas valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas prezidentūras laikiem ir kļuvusi svētku egles iedegšana kopā ar dižģimenēm no visiem Latvijas novadiem un pilsētām Rīgas pils laukumā. Ņemot vērā esošo situāciju valstī, ģimenes no visas Latvijas šogad nepiedalījās svētku egles iedegšanā Rīgas pils laukumā klātienē, taču saņēma valsts prezidenta Egila Levita apsveikumu un dāvanas, tajā skaitā arī Rimšu ģimene no Galēnu pagasta. Nodot sveicienus tika uzticēts Riebiņu novada domes priekšsēdētājam Pēterim Rožinskim, kas sveica Rimšu ģimeni pie svētku egles Riebiņos.

Atstājiet komentāru