2021.gada 27. februāris

Andra, Līva, Līvija

Jēkabpils Radio1 Salas novada ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Jēkabpils Radio1 Salas novada ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Radio1 Salas novada ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Pagājušā gada decembrī uzņēmums respiratori.lv izsludināja Ziemassvētku akciju, ar vēlmi dāvināt 6 tūkstoši Baltic Masks 3 slāņu sejas aizsargmasku kādam Facebook lietotāju izvēlētam uzņēmumam vai skolai. Lai piedalītos izlozē, vajadzēja sekot respiratori.lv lapai Facebook portālā; dalīties ar šo ierakstu un komentāros ierakstīt, kurai iestādei Facebook lietotājs vēlētos uzdāvināt 6 tūkstoši sejas aizsargmasku. Uzvarētājs tika izlozēts 23. decembrī,  - aplikācijā izlozējot vienu komentāru. Par konkursa uzvarētāju tapa Diāna Grandāne Salas vidusskolas 3. klases skolnieces Katrīnas mamma, kura dāvanā saņēma personalizētu auduma sejas aizsargmasku. Savukārt 6 000 sejas aizsargmasku saņēma Diānas izvēlētā Salas vidusskola. 

Turpinām ziņas
    
Visus neizbēgami ietekmē COVID-19 izplatība gan pasaulē, gan tepat Latvijā, tāpēc jauniešiem, kuri šobrīd lielākā daļa ir apmulsuši, ir nepieciešams atbalsts. Karjeras izglītības programmas neatņemama sastāvdaļa ir skolēnu sagatavošana pārmaiņām un pārejai, lai skolēns tiktu galā ar jaunām situācijām gan vēlamām, gan nevēlamām. Tāpēc Salas novadā novembra un decembra karjeras klašu grupu nodarbības, kas notika attālināti Zoom platformā, pamatā tika iekļauti jautājumi, kas skar šīs tēmas.

Novembrī 7.-12. klašu grupu aplūkotās karjeras nodarbību tēmas: "Profesiju ābece", "Manas nākotnes fantāzijas", "Dzīves pulkstenis", "Mana ideālā darba vide". Jaunieši nodarbībās prognozēja, diskutēja un veidoja aplikāciju par savu nākotni. 

Decembrī 7.-12. klašu grupu aplūkotās karjeras nodarbību tēmas: "Profesiju grupēšana", "Sieviešu profesijas – vīriešu profesijas", "Kas var ietekmēt Tavu karjeru?". Jaunieši ar “Prāta vētras” metodes palīdzību izteica viedokļus, analizēja un diskutēja par profesiju daudzveidību un aplūkoja darba iedalījumu pēc darba priekšmeta, – tehnika, daba, cilvēks, māksla, informācija. Pārrunāja, kādām īpašībām jābūt, lai cilvēks varētu strādāt fizisku darbu un garīgu darbu. 

Pirmajā semestrī karjeras nodarbības 7.-12. klašu skolēnu grupām Salas vidusskolas skolēniem ir notikušas četras klātienē un deviņas tiešsaistē; Biržu pamatskolas skolēniem – piecas klātienē un divas tiešsaistē. Apkopojot paveikto var secināt, ka skolēni labprāt izvēlas klašu grupu nodarbības, bet ne individuālās karjeras konsultācijas, kas kopumā ir bijušas četras. Papildus gan skolēniem, gan viņu vecākiem, gan skolotājiem regulāri tiek nosūtīta dažāda karjeras izglītībai noderīga informācija, materiāli un tīmekļvietņu saites uz tiem e-klases pastā. 
 
Un vēl

Satversmes tiesa 13. janvārī sāka vētīt Administratīvi teritoriālo reformu, kā pirmo izskatot Limbažu novada domes pieteikuma par Skultes pagasta pievienošanu Saulkrastu novadam, un lietu, kas tika ierosināta pēc Ikšķiles novada domes pieteikuma par Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pievienošanu Ogres novadam. Pēc Satversmes tiesas lūguma šajā lietā tiks sniegts arī Latvijas pašvaldību savienības viedoklis, ko Satversmes tiesa plāno uzklausīt 20. janvārī. Savukārt lietu par Salas un Sēlpils pagasta pievienošanu Jēkabpils novadam Satversmes tiesā plānots skatīt 27. janvārī. Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un epidemioloģiskās drošības prasības saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, tiesas sēdes ar lietas dalībnieku piedalīšanos notiks attālināti videokonferences režīmā.

Atstājiet komentāru