2024.gada 22. jūnijs

Laimdots, Laimiņš, Ludmila

Preiļu novadā var saņemt pašvaldības atbalstu Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanai

Preiļu novadā var saņemt pašvaldības atbalstu Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanai

Preiļu novadā zemes īpašnieki un valdītāji var saņemt pašvaldības atbalstu Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanai, liecina pašvaldības sniegtā informācija.

Domē ir izstrādāti pašvaldības saistošie noteikumi "Preiļu novada Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu grantu programma". Minētās programmas ilgtermiņa mērķis ir palīdzēt Preiļu novadā saglabāt vērtīgās un izzūdošās dabiskās pļavas - atjaunot tās un veicināt tajās dabai draudzīgu saimniekošanu. Savukārt programmas tiešais mērķis ir motivēt zemes īpašniekus, tiesiskos vai faktiskos valdītājus veikt latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumus.

Pašvaldībā skaidro, ka

grantu programmas uzdevums ir finansiāli atbalstīt īpašniekus veikt ar latvāni invadētās teritorijas izplatības ierobežošanu, nepieļaujot to tālāku izplatību.

Grantam var pieteikties privāto tiesību fiziskas vai juridiskas personas, kuru zemes īpašumi atrodas Preiļu novada teritorijā, un uz kuru zemes īpašuma ir fiksēta latvāņa izplatība vismaz 0,1 hektāra platībā vai zemes īpašums, kurā ir fiksēta latvāņa audze, ar vismaz 20 augu kopām, un īpašniekam nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds par tā īpašumā esošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Preiļu novadā.

Pašvaldības atbalsts pirmajā gadā ir ne vairāk kā 250 eiro uz vienu invadēto hektāru zemes, ja tiek izmantotas ķīmiskās, bioloģiskās vai kombinētās ierobežošanas metodes. Ja latvāņa ierobežošanai izmanto mehānisko metodi, atbalsts pirmajā gadā ir ne vairāk kā 150 eiro uz vienu hektāru. Ar katru gadu summa, ko iespējams saņemt no pašvaldības, samazinās.

Atstājiet komentāru