2024.gada 4. marts

Alise, Auce

No šī gada Preiļu novada domes sēdes būs iespēja skatīt tiešsaistē

No šī gada Preiļu novada domes sēdes būs iespēja skatīt tiešsaistē

Ar 2023. gada 1. janvāri stājies spēkā jaunais Pašvaldību likums, kas paredz vairākas izmaiņas, galvenokārt akcentējot nepieciešamību pēc aktīvākas sabiedrības iesaistes lēmumu pieņemšanā un efektīvākiem instrumentiem, lai nodrošinātu viedokļu uzklausīšanu un izvērtēšanu sabiedrībai būtiskos, ar pašvaldību darbību saistītos jautājumos.

Jaunais likums paredz arī vairākas tehniskas izmaiņas, kas saistās tieši ar informācijas pieejamību lielākas atklātības veicināšanai. Tā, piemēram, Pašvaldību likuma 27. panta (3) punkts nosaka, ka pašvaldībai savā oficiālajā tīmekļvietnē jānodrošina domes sēdes audiovizuāla tiešraide. Tāpat 38. panta (7) punkts paredz to, ka šie sēžu audiovizuālie ieraksti tīmekļvietnē jāuzglabā 5 (piecus) gadus.

Kas attiecas uz domes komiteju sēžu ierakstīšanu, tad 41. panta (7) punkts paģēr sēdes ierakstu audio vai audiovizuālā formātā. Kā noteikts šī paša panta (8) punktā, tad komitejas sēdes protokols turpmāk arī būs jāpublicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē, savukārt komitejas audio vai audiovizuālajam ierakstam būs jābūt publiski pieejamam, glabājot institūcijas glabātavā 5 (piecus) gadus.

Preiļu novada pašvaldība izpildīs visas likumā noteiktās prasības. Tāpat informējam, ka š. g. marta beigās arī www.preili.lv tiks pievienota Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotajā platformā, kur tad attiecīgi nodrošināsim komiteju un sēžu norisi reāllaikā. Līdz pārejai uz jauno lapu, sēdes būs skatāmas sociālo tīklu Facebook vai youtube.com pašvaldības lapās, par ko pirms sēdēm tiks ziņots pašvaldības komunikācijas kanālos. Aizvadītā gada noslēdzošā sēde bija skatāma Facebook platformā, kas bija kā izmēģinājuma variants, lai pārliecinātos par tehnisko risinājumu darbību.

Avots: preili.lv

Atstājiet komentāru