2024.gada 19. maijs

Lita, Sibilla, Teika

Preiļu novada deputāti ārkārtas sēdē atbalsta iespēju iekļaut Līvānu novada Sutru pagastu Preiļu novadā

Preiļu novada deputāti ārkārtas sēdē atbalsta iespēju iekļaut Līvānu novada Sutru pagastu Preiļu novadā

9. marta Preiļu novada domes ārkārtas sēdē deputāti izskatīja jautājumu par Līvānu novada Sutru pagasta iedzīvotāju iniciatīvu – Sutru pagasta apdzīvoto vietu un ciemu teritoriju iekļaušanu Preiļu novada administratīvajā teritorijā.

Preiļu novada domes deputāti, uzklausot domes sēdē klātesošo argumentus, nolēma atbalstīt Līvānu novada Sutru pagasta iedzīvotāju iniciatīvu par šī pagasta apdzīvoto vietu un ciemu teritoriju iekļaušanu Preiļu novada administratīvajā teritorijā plānotās administratīvi teritoriālās reformas ietvaros. 

Par pieņemto lēmumu tiks informēta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Līvānu novada dome. Atbildīgā par lēmuma izpildi ir Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrais vietnieks Klavdija Zarāne.

Līvānu novada Sutru pagasta iedzīvotāju kolektīvais iesniegums Preiļu novada domē tika saņemts 2020. gada 18. februārī. Iesniegumu parakstījuši 100 Sutru pagasta iedzīvotāji. Tajā pausti vairāki argumenti, pamatojot tos ar Sutru pagasta funkcionālo un ekonomisko sasaisti ar administratīvo centru Preiļos un Sutru pagasta ģeogrāfisko atrašanos tuvāk Preiļiem nekā Līvāniem. Iesniegumā norādīts, ka jau šobrīd šajā pagastā dzīvojošie iedzīvotāji izmanto izglītības, veselības uzlabošanas, sociālos un tirdzniecības pakalpojumus Preiļu novadā, apmeklē kultūras un atpūtas pasākumus Preiļos. Iedzīvotājiem svarīgas valsts iestāžu institūcijas un uzņēmumi atrodas Preiļu pilsētā un, ņemot vērā pagasta ģeogrāfisko izvietojumu, daudzu Sutru pagasta iedzīvotāju pamatdarba vieta atrodas Preiļos, kas ir finansiāli izdevīgāk ceļa izdevumu dēļ. 

Sutru pagasta iedzīvotāji savu iniciatīvu pamato uz normatīvajos aktos paredzēto iespēju plānotās administratīvi teritoriālās reformas ietvaros sadalīt šobrīd pastāvošās pašvaldību administratīvās teritorijas.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Atstājiet komentāru