2020.gada 14. jūlijs

Anvars, Oskars, Ritvars

Salas novada dome lemj vairs nenodrošināt pakalpojumus bāreņiem ģimenes aprūpes centrā "Saulstari"

Salas novada dome lemj vairs nenodrošināt pakalpojumus bāreņiem ģimenes aprūpes centrā "Saulstari"

Ņemot vērā Labklājības ministrijas (LM) lēmumu par ģimenes aprūpes centra "Saulstari" darbības apturēšanu, Salas novada dome, lai arī ministrijas lēmumu apstrīdējusi, likvidēs ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem. LM jūnija sākumā "Saulstarus" izslēgusi no Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra, un dome lēmumu pārsūdzējusi. Apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanas termiņš pašlaik noteikts 15.novembris.

Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe (Salas novada vēlētāju apvienība "Vienoti mūsu novadam") aģentūrai LETA pauda, ka pašvaldība vēlas no ministrijas saņemt atbildi, kāpēc apturēta "Saulstaru" darbība.

Lai arī LM lēmums apstrīdēts, augusta beigās dome pieņēmusi lēmumu likvidēt pakalpojumu, kas sniegts "Saulstaros". Sproģei neesot informācijas, kur ievietoti citu novadu bērni, taču Salas novada iedzīvotāji, kopumā astoņi, izvietoti audžuģimenēs - trīs vienā ģimenē novadā, bet pārējie audžuģimenēs citās pašvaldībās.

Septembra beigās arī tiks uzteiks darbs centra darbiniekiem. Sproģe klāstīja, ka kopumā centrā strādā aptuveni 20 darbinieki, daļa gan paliks strādāt, lai nodrošinātu telpu labo tehnisko stāvokli.

Bērnu namu "Saulstaros" atjaunot nav plānots, bet nākotnē, īstenojot deinstitucionalizācijas projektu, centrā tiks sniegts atelpas brīža pakalpojums, savukārt bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pakalpojumi tiks sniegti Biržos.

Jau ziņots, ka saistībā ar konstatētajiem pārkāpumiem LM ir apturējusi Salas novada Sēlpils pagastā esošā ģimenes atbalsta centra "Saulstari" darbību.

Ministrija konstatējusi, ka "Saulstaros" ilgstoši, kopš 2017.gada, sociālā pakalpojuma sniegšanā nav iesaistīti speciālisti, kuriem ir iegūta atbilstoša izglītība, kas ir tiesīgi sniegt sociālā darba, sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumus. Turklāt nevienam no iestādē strādājošajiem nav uzlikts par pienākumu veikt sociāla darba speciālistu uzdevumus, līdz tiktu pieņemts darbā atbilstošs speciālists.

Pārbaudēs arī secināts, ka pakalpojumu sniegšanā iesaistīto atbalsta personu skaits ir nepietiekams, netiek nodrošināta vienmērīga un racionāla darba uzdevumu sadale. Arī atsevišķu darbinieku ikdienā sniegtais atbalsts bērniem amata aprakstā noteiktajās jomās un apmērā, kā arī iesaiste problēmjautājumu risināšanā nav dokumentāli izsekojams.

Ministrijā arī norādīja, ka "Saulstaros" vairākos gadījumos netiek ievērotas Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos dokumentos minētās prasības attiecībā uz bērnu tiesību un interešu ievērošanu. Piemēram, vairāk nekā puse bērnu darba dienās mācās un dzīvo internātskolās, kas ir pretrunā ar ģimeniskai videi pietuvinātu koncepciju. Tāpat augstu risku rada savstarpējās vardarbības gadījumi, kad tiek apdraudēti gan bērni, gan arī personāls.

Pēc LM ziņotā, bērniem centrā netiek mērķtiecīgi plānotas aktivitātes sadzīves iemaņu apgūšanai, uzturēšanai atbilstoši bērnu individuālajām vajadzībām. Netiek plānota arī saturīga brīvā laika pavadīšana.

Savukārt Sproģe apgalvoja, ka jau kopš laika, kad "Saulstarus" (toreiz bērnu namu "Līkumi") vadīja tagad krimināli apsūdzētais Juris Boķis, pret centru tiek izvērsta apzināta kampaņa. Pēc Sproģes teiktā, daudzi pārmetumi, kas iepriekš izskanējuši saistībā ar Boķa darbu, nav izrādījušies taisnība. Par meliem viņa sauca arī LM paziņojumu, ka "Saulstaros" nav sociālā darbinieka, jo šāds speciālists iestādē darbojoties.

"Nepieņemami, ka bāriņtiesas tiek padarītas par pēdējiem noziedzniekiem, internātskolas - par noziedzīgām iestādēm, bet neviens neskatās, kas notiek audžuģimenēs, kā bērni tiek mētāti no vienas audžuģimenes uz citu," uzskata Sproģe, kuras vadītā pašvaldība arī piedalās deinstitucionalizācijas projektā un Biržos veido ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu bez vecāku aprūpes palikušajiem bērniem.

Atstājiet komentāru