2020.gada 4. augusts

Romāns, Romualda, Romualds

Riebiņu novads apstiprina ūdens tūrisma inventāra izmantošanas noteikumus

Riebiņu novads apstiprina ūdens tūrisma inventāra izmantošanas noteikumus

Riebiņu novada domes Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītāja A. Meluškāne Riebiņu novada domes sēdē informēja domes deputātus, ka ūdens tūrisma inventārs iegādāts projekta Nr. LLI – 349 “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus” (“Learn Eco Travel”), Interreg V – A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020. gadam ietvaro, bet projekta vadlīnijas paredz, ka aprīkojumam jābūt publiski pieejamam, tā īpašumtiesības un izmantošanas veidu nevar manīt 5 gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas no vadošās iestādes vadošajam partnerim. Tāpat par aprīkojuma lietošanu nedrīkst gūt ieņēmumus. Noteikumi nosaka Riebiņu novada domes īpašumā esošā ūdens tūrisma inventāra (katamarāni, ūdens velosipēdi, sup dēļi (no angļu val. Stand Up Paddle Board), airu laivas, ūdens bumbas un zorba bumbas, motorlaiva) nodošanu bezmaksas lietošanā individuālajiem inventāra lietotājiem Riebiņu novada teritorijā. Domes sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja ūdens tūrisma inventāra izmantošanas noteikumus.

Rolands Naglis,
Riebiņu novada domes sabiedrisko attiecību speciālists

Atstājiet komentāru