2020.gada 26. maijs

Eduards, Edvards, Varis

Krustpils pamatskolas skolēns iegūst pirmo vietu konkursā “Aiviekstes lakstīgalas 2019”

Krustpils pamatskolas skolēns iegūst pirmo vietu konkursā “Aiviekstes lakstīgalas 2019”

Arī šogad, 2019.gada 27. aprīlī, Lubānas novada Meirānu Kalpaka pamatskolā tika rīkots operdziedātājam Jānim Zāberam veltītais zēnu vokālistu konkurss “Aiviekstes lakstīgalas 2019”, kurā piedalījās arī Krustpils pamatskolas skolēni. 4. klases skolēns Edmunds Maļcevs, savā vecuma grupā ieguva 1. vietu, savukārt Krustpils pamatskolas mūzikas skolotāja Maija Kīne tika nominēta par labāko jaunrades dziesmu “Dzimis Latvijā”. M. Kīne skaidro, ka Krustpils pamatskolā ļoti nopietns un pamatīgs darbs tiek veikts ar talantīgajiem skolēniem mūzikā. Ir izmantotas visas piedāvātās iespējas koncertēt skolā, pilsētā, novadā un valstī, tādējādi gūstot un bagātinot skatuvisko pieredzi, piedzīvojot muzicēšanas prieku un gandarījumu.

“Visa pamatā ir čakls darbs! Ieguldītie pūliņi nes labus rezultātus, pozitīvas emocijas, dod muzicēšanas un koncertēšanas prieku, pilnveido prasmes un iemaņas. Ir patiess prieks par Edmunda Maļceva augstajiem panākumiem!” atzīst M. Kīne, “Paldies Edmunda vecākiem Ingai un Aleksandram Maļcevam par atbalstu dēla vokālo iemaņu pilnveidošanā, par visu Edmunda koncertu un konkursu apmeklēšanu, līdzi jušanu! Paldies Krustpils pamatskolas direktorei Vijai Stiebriņai par ieinteresētību un atbalstu interešu programmas veiksmīgai darbībai skolā! Tikai kopā mēs varam paveikt daudz!”

Konkursā katrs dalībnieks bija sagatavojusi repertuāru,  kas sastāvēja no trīs dziesmām. Konkursā jāizpilda bija divas dziesmas, no kurām vienai bija jābūt latviešu tautas dziesmai bez pavadījuma, bet otrai – latviešu autora vai jaunrades dziesmai ar vai bez pavadījuma. Tikai vienāda vērtējuma gadījumā žūrija pieprasīja izpildīt, pēc brīvas izvēles, trešo dziesmu. 

Justīne Iie,
Krustpils pamatskola

Komentāri (0-1/1)

  • Es
    10.05.2019 07:27
    Super,malaçi!

Atstājiet komentāru