2024.gada 25. maijs

Anšlavs, Junora

Izsludināta Sēlijas kultūras programma 2024

Izsludināta Sēlijas kultūras programma 2024

Partnerība “Kaimiņi” izsludina Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” projektu konkursu “Sēlijas kultūras programma 2024”. Projektu pieteikumi tiek gaidīti līdz 4. aprīlim, bet to īstenošana varēs sākties no 1. maija, informē kopienu sadarbības tīkla “Sēlijas salas” sabiedrisko attiecību un tūrisma speciālists Jānis Dzimtais.

Sēlijas kultūras programmas mērķis ir veicināt kvalitatīva un daudzveidīga kultūras piedāvājuma pieejamību sabiedrībai un attīstīt jaunradi Sēlijā, kā arī veicināt Sēlijas kultūras daudzveidības saglabāšanu un attīstību. Kopējais pieejamais projektu konkursa finansējums šajā gadā ir 84 000 eiro, paredzot atbalstīt dažāda mēroga kultūras projektus, kas ģeogrāfiski pārklāj visu Sēlijas vēsturisko zemi.

Šī mērķa realizēšanai tiek finansēti projekti, kas paredz:

•    kvalitatīvas un profesionālas mākslas un kultūras pieejamības nodrošināšanu Sēlijā;
•    Sēlijas kultūras daudzveidības izzināšanu, saglabāšanu un attīstību;
•    ar Sēliju saistītu jaunradi;
•    tradicionālo zināšanu un amatu prasmju saglabāšanu, praktizēšanu, dokumentēšanu, izpēti, popularizēšanu, un pārnesi, kā arī to integrāciju tūrisma aktivitātēs;
•    bērnu un jauniešu iesaisti kultūras projektu aktivitātēs un radošajos procesos;
•    kultūras darbinieku, amatnieku kapacitātes celšanu (semināri, pieredzes apmaiņa, apmācības, u.c.);
•    Sēlijas, tās kultūrtelpu un novadu savdabību atainojošu un popularizējošu pasākumu nodrošināšanu;
•    visu Sēlijas vēsturisko zemi aptverošas kultūras akcijas;
•    pētniecību un Sēlijas kultūras mantojuma dokumentēšanu;
•    kopienu līmeņa  iniciatīvas, kas atklāj mazo apdzīvoto vietu identitāti un tradīcijas, sekmējot kultūrkopienu veidošanos un vietējā kultūras mantojuma tai skaitā dzīvā mantojuma apzināšanu un saglabāšanu; apzināšanu;  kā arī rada jaunas, mūsdienīgas kultūras realitātes, veicinot tūrismu;
•    plašu informācijas pieejamību un publicitāti par Sēlijas vēsturisko zemi, veidojot Sēlijas pozitīvo tēlu.

Kultūras programmas projektu konkursā var piedalīties juridiskas personas vai juridisko personu patstāvīgas struktūrvienības, ar tiesībām noslēgt līgumus. Kultūras projektu īstenošana paredzēta Sēlijas vēsturiskās zemes robežās, kādas tās noteiktas “Latviešu vēsturisko zemju likuma” 1. pielikuma 5. punktā. Projektu ieviešanas laiks ir no 2024. gada 1. maija līdz 2024. gada 15. decembrim.

Projektu pieteikumus var iesniegt elektroniska dokumenta formā vai papīra formā. Projektu pieteikumi elektroniska dokumenta formā (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu) jānosūta uz e-pasta adresi kultura@selija.com līdz 2024. gada 4. aprīlim pulksten 23.59. Projektu pieteikumi papīra formā pa pastu jānosūta ar pasta zīmogu ne vēlāk kā 1. aprīlī uz adresi Tirgus laukumā 20, Subatē, Augšdaugavas novadā, LV- 5471.

Projektu iesniedzējiem norisināsies informatīvi semināri, kuru laikā varēs noskaidrot atbildes uz vaicājumiem, ja tādi projekta izstrādes laikā būs radušies:
•    12. martā pulksten 14.00 Šēderes kultūras namā, Augšdaugavas novada Šēderes pagastā;
•    15. aprīlī pulksten 10.00 Staburaga saieta namā, Aizkraukles novada Staburaga pagastā;
•    15. aprīlī pulksten 14.00 Aknīstes pilsētas pārvaldē, Jēkabpils novada Aknīstē.
•    25. martā pulksten 18.00 tiešsaistes platformā ZOOM.

Individuālas konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu e-pastā: kultura@selija.com vai zvanot pa tālruni 29184640 (Inga Krekele); 22335439 (Daina Alužāne); 29548967 (Ieva Jātniece).

Kultūras programmas projektu konkursa pieteikuma veidlapa un nolikums pieejams Sēlijas tūrisma un kopienu portālā selija.com. Programmu administrē biedrība “Partnerība “Kaimiņi”” ar kopienu sadarbības tīkla “Sēlijas salas” informatīvo atbalstu.

Foto: Sēlijas salas

Komentāri (0-3/3)

 • Jānis
  06.03.2024 19:32
  Paši sludina projektu konkursus un paši iesniedz. Kā kriminālsodītām personām uztic finansējuma dalīšanu. Ja jau vienreiz atzina ka I. Jātniece krāpjas tad cik reizes jāpieķer pie negodprātīgas rīcības lai valdība saprastu ka šādām afēristēm naudu nevar uzticēt?!
 • Juzis
  06.03.2024 16:38
  Jātniece gan ir īstā,kurai var uzticēt visas Sēlijas kultūras naudas dalīšanu.:)))))Viņa taču ir krimināli sodīta par dokumentu viltošanu Uzņēmuma reģistram.Tas man,tas man, tas maniem draugiem.Tā vismaz viņa darījās iepriekš, kad bija pie LEADER naudas dalīšanas ar sev pietuvinātiem ekspertiem piem.kā tagadēja cīņu biedre Krekele.Viss rajons zina par Jātnieces izcilo projektu Zaļa zāle ziemā,kur apkuri Kaldabruņas skolā ierīkoja tāpēc,lai diedzētu graudus uz palodzes..Varētu smieties HA HAHa,bet skumīgākais tas,ka nauda tika noņemta citiem lauku cilvēkiem.
 • Kur taisnība?
  05.03.2024 13:35
  Sēlijai vajadzēja pašai savu novadu! Tagad tikai velk naudu no visa novada uz turieni. Ir arī novadā citi pagasti, kuri ir palikuši ar plikām di...ām! Bet galvenais ir Sēlija! Kā tā?

Atstājiet komentāru