2024.gada 25. maijs

Anšlavs, Junora

Mums raksta: Jēkabpils Mežaparkā novērojama kukaiņu invāzija. Vai pašvaldībai ir rīcības plāns, kā ar to tikt galā un parku atjaunot?(FOTO)

Jēkabpilieši novērojuši, ka pilsētas Mežaparkā pie Radžu ūdenskrātuves ir daudz nokaltušu koku, kas liecina par kukaiņu invāziju. Nesen arī Jēkabpils novada pašvaldība organizēja lekciju par Jēkabpils Mežaparka kokiem, kur Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” vadošais pētnieks Agnis Šmits stāstīja par skuju koku straujās atmiršanas cēloņiem Jēkabpils Mežaparkā, kā arī informēja par meža nākotnes perspektīvām. Problēma apzināta, jautājums – vai pašvaldībai ir plāns, ko darīt tālāk, kādos apjomos un kad izzāģēt slimos kokuys, kā arī, ko stādīt vietā?Šo jautājumu pašvaldībai uzdeva vietējo plašsaziņas mediju žurnālisti, tiekoties iknedēļas preses konferencē.

Atbildi sniedza Jēkabpils novada Teritorijas plānošanas un īpašumu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja Ingrīda Feldmane.

Viņa norāda, ka lekcija par mizgraužu postījumu Jēkabpils mežaparkam tika rīkota ar mērķi informēt sabiedrību par mežu stāvokli Jēkabpils novadā, ne tikai Jēkabpils Mežaparkā. Blakus esošajos mežos notiekot identiski procesi kā Jēkabpils Mežaparkā.

Ingr’da Feldmane atzīmē, ka Jēkabpils Mežaparka apsaimiekošana norit atbilstoši Meža likumam un pēc Jēkabpils Mežaparka apsaimniekošanas plāna. Viņa atgādina, ka pilsētas teritorijā kailcirtes nepieļauj likums, bet katru gadu tiek izstrādātas sanitārās un kopšanas cirtes. 

“Ir divi nogabali, kur mežs sasniedzis kritisko šķērslaukumu un veic pašatjaunošanos. Vienā nogabalā ir veikta parastās egles stādīšana. Vērojam, kā esošie apstākļi ietekmē egļu pieaugumu. Svarīgi ir saprast, ka mežam ir sava ekosistēma un strauja iejaukšanas vai hektāru plašas izmaiņas šajā teritorijā nav jāveic, jo mums tas nav saimnieciskais mežs, bet Mežaparks un Jēkabpils Pilsētas Teritorijas plānojumā norādīts, kā zaļā zona jeb Mežaparka teritorija. Izzāģējam sausos, kaitēkļu bojātos, bīstamus - iekārušos kokus un iespēju robežās likvidējam celmus,” informē Ingrīda Feldmane.

Viņa piebilst, ka ņemot vērā izveidojušos ekosistēmu un kaitēkļu klātbūtni, Jēkabpils Mežaparkā veic darbības, kas mazina kaitēkļu populāciju. Tiek izvietoti putnu būri, kas veicina putnu ligzdošanu, attiecīgi mazina kukaiņu izplatību. Tāpat arī iestādītais ķiršu dārzs pievilina putnus, kas arī attiecīgi mazina kukaiņu daudzumu.

Aculiecinieka foto

Atstājiet komentāru