2024.gada 25. maijs

Anšlavs, Junora

Mums raksta: Kad beidzot sakārtos lietus notekūdeņu sistēmu Kļavu ielā un kurš dienests rūpējas par bērnu rotaļu laukumiem Jēkabpilī?

Mums raksta: Kad beidzot sakārtos lietus notekūdeņu sistēmu Kļavu ielā un kurš dienests rūpējas par bērnu rotaļu laukumiem Jēkabpilī?

Ar Radio1.lv sazinājās jēkabpilieši, kas interesējas, kad tiks novērstas vairākas problēmas pilsētā. Vienā gadījumā jēkabpilietis jautā, “kad beidzot tiks sakārtota lietus notekūdeņu sistēma Kļavu ielā pie tirdzniecības centra “Sēlija”, jo pēc katras intensīvākas lietusgāzes šeit pludo gan automašīnu stāvlaukums, gan Kļavu iela. Turklāt novērots, ka ilgstoša lietus laikā notekūdeņus caur savācējlūkām spiež atpakaļ uz laukuma un ielas.” 

Savukārt otrā gadījumā jēkabpiliete interesējās, kas pilsētā atbildīgs par bērnu rotaļu laukumu uzturēšanu pilsētā, konkrēti norādot, ka pie “daudzdzīvokļu mājas Viesītes iela  51 spēļu laukums nav norobežots no gājēju celiņa un celiņš visu laiku ir vienās smiltīs. Kādam taču tas būtu jāsakopj, jo smiltis nesas dzīvoklī. Jāsaka, ka ziemā celiņš arī tika tīrīts slikti.”

Radio1.lv iedzīvotāju jautājumus adresēja Jēkabpils novada pašvaldībai. Atbildi sniedza Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Ainārs Skromāns. 

Par lielo peļķu veidošanos lietus laikā Kļavu ielā: “Šis gadījums ir pašvaldības redzeslokā. Problēma ir saistīta ar izbūvētā lietus ūdens sistēmas nepietiekamo jaudu. Daļu lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūvēja degvielas uzpildes stacija un daļu tirdzniecības centrs. Tolaik izbūvējot lietus ūdens sistēmu, ietaupot un izbūvējot minimālajām prasībām atbilstoši lietus ūdens novadīšanas sistēmu, tāpēc ir izveidojusies pieminētā situācija - pie lielākiem lietus nokrišņiem, sistēma nespēj uzreiz novadīt lielo ūdens daudzumu.  Lai atrisinātu šo problēmu, būtu jāiegulda diezgan lieli līdzekļi, kas pašlaik pašvaldībai nav pieejami.”

Ainārs Skromāns informē, ka Jēkabpils novada pašvaldība ir delēģējusi SIA “Jēkabpils pils namu pārvalde” apsaimniekottās īpašumā esošos pilsētas rotaļu laukumus. Viņš arī norāda, ka pie katra rotaļu laukuma atrodas informācijas zīme, ja vien tā nav noplēsta, kurā norādīts uzņēmums, kas laukumu apsaimnieko un kontakttālrunis.

Savukārt atbildot iedzīvotājai par norādīto nekārtību rotaļu laukumā Viesītes ielā 51, Ainārs Skromāns sacīja, ka “problēma ir apzināta un tuvākajā laikā tiks sakārtots. Atbildīgie speciālisti arī sekos līdzi, lai arī ap citiem rotaļu laukumiem nerastos līdzīga situācija.”

Saskaņā ar pašvaldības speciālista solījumu, patlaban teritorijai ap rotaļu laukumu Jēkabpilī, Viesītes ielā 51 jābūt jau sakārtotai.

Atstājiet komentāru