2023.gada 30. septembris

Elma, Elna, Menarda

Šogad pilnībā indeksējamās pensijas pieaugs vidēji par 6,4 procentiem

Šogad pilnībā indeksējamās pensijas pieaugs vidēji par 6,4 procentiem

Šogad visām valsts izdienas, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma pensijām un atlīdzībām no 1. oktobra tiks piemērots indekss 1,0640. Tas nozīmē, ka pilnībā indeksējamās pensijas pieaugs vidēji par 6,4%, informēja Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists Egils Zariņš.

LM norādīja, ka pensiju indeksu veido faktiskais patēriņa cenu indekss jeb inflācija par 12 mēnešu laika posmu un daļa no apdrošināšanas iemaksu algu summas, kas ir summēta visa nauda, no kuras gada laikā bijis jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas, pozitīva reālā pieauguma procentiem.

Šogad situācija ir atšķirīgāka no iepriekšējiem gadiem, skaidroja LM:

"Tā kā pagājušā gada augstās inflācijas rezultātā apdrošināšanas iemaksu algu summas reālais pieaugums 2022. gadā ir bijis mazāks par nulli jeb negatīvs, tad tas nav ietverts indeksa aprēķinā, un šogad indeksu veido tikai faktiskais patēriņa cenu indekss, kas noteikts par laikposmu no 2022. gada 1. augusta līdz 2023. gada 31. jūlijam. 

Tādējādi arī vecuma pensiju indeksācijā, neatkarīgi no cilvēka uzkrātā apdrošināšanas stāža, tiks piemērots viens indekss – faktiskais patēriņa cenu indekss."

Šogad visām valsts pensijām un atlīdzībām 1. oktobrī tiks piemērots indekss 1,0640.

LM informēja, ka šogad tiks pārskatītas pensijas un atlīdzības vai tās daļas apmērs, kas nepārsniedz 609 eiro jeb 50% no iepriekšējā kalendārā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī.

Tas nozīmē, ka tiks indeksēts viss pensijas un atlīdzības apmērs, ja tas nepārsniedz 609 eiro. Savukārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 609 eiro, indeksēs daļu no piešķirtās summas – jau pieminētos 609 eiro. Palielinājums būs atkarīgs gan no pensijas un atlīdzības apmēra, gan piemērojamā indeksa. Izņēmums ir politiski represētie, cilvēki ar I grupas invaliditāti un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem tiks indeksēts viss pensijas apmērs.

Vienādu indeksu piemēros gan personām ar apdrošināšanas stāžu līdz 29 gadiem, gan tiem, kuriem pensija piešķirta par darbu kaitīgos un smagos vai sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos, gan personām ar stāžu no 30 līdz 39 gadiem, gan personām ar stāžu – no 40 līdz 44 gadiem, gan personām ar stāžu no 45 gadiem un vairāk.

Piemēram, ja vecuma pensijas piešķirtais apmērs ir 450 eiro, tad gan senioram ar apdrošināšanas stāžu līdz 29 gadiem, gan senioram ar apdrošināšanas stāžu no 45 gadiem no oktobra pensijas apmērs būs 478,80 eiro (par 28,80 eiro lielāks).

Arī piešķirtās piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijas par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, šogad indeksēs, piemērojot tikai faktisko patēriņa cenu indeksu. Indeksējot piemaksu, attiecīgo indeksu piemēros piemaksas apmēram 1,43  eiro par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim un piemaksas apmēram 2,14  eiro par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim, ja vecuma pensija piešķirta līdz 1996. gada 31. decembrim vai arī invaliditātes pensija piešķirta un vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums sasniegts līdz 1996. gada 31. decembrim.

Tas nozīmē, ka esošais piemaksas apmērs, kas šobrīd ir 1,43 eiro un 2,14 eiro par vienu apdrošināšanas stāža gadu, tiks pārskatīts, piemērojot indeksu 1,0640.

Līdz ar to cilvēki, kas saņēma 1,43 eiro par katru stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada beigām, turpmāk saņems 1,52 eiro, bet tie, kas saņēma 2,14 eiro – turpmāk saņems 2,28 eiro.

Piemēram, senioram, kura piešķirtā vecuma pensija ir 450 eiro par kopējā apdrošināšanas stāža 45 gadiem un pie tās ir noteikta piemaksa 35,75 eiro (par 25 darba gadiem līdz 1995. gada beigām), no oktobra vecuma pensija būs 478,80 eiro un piemaksa pie pensijas – 38,00 eiro (1,52 eiro x 25 gadi).

Indeksētas tiks vecuma, izdienas, invaliditātes un apgādnieku zaudējuma pensijas un atlīdzības, kuras piešķirtas vai pārrēķinātas līdz 2023. gada 30. septembrim, skaidroja LM.

Foto: Ilustratīvs attēls/Freepik stock images

Komentāri (0-1/1)

  • Indeksācija rullē
    10.08.2023 21:38
    Šogad visām(!!!) valsts izdienas, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma pensijām un atlīdzībām no 1. oktobra tiks piemērots indekss 1,0640. Tas nozīmē, ka pilnībā indeksējamās pensijas pieaugs vidēji par 6,4%. Pietiek ar 1.kl.rēķināšanas prasmi, lai pat lielākam idiotam pielektu, - kuram bija mazās pensijas, tās arī paliks. Lielās pensijas šajos indeksācijas entajos gados jau uzkačātas tik lielas, ka dažs ministrs redzot ciparus dzīvajā až noģībis. Aizejošais prezidents gan vēsā mierā panāca savu, ministru un tml. algu lielo palielinājumu.

Atstājiet komentāru