2022.gada 10. augusts

Audris, Brencis, Inuta

Līvānu novadā pieaudzis jaundzimušo skaits

Līvānu novadā pieaudzis jaundzimušo skaits

2021. gadā Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 95 jaundzimušie, kas ir par 19 mazuļiem vairāk kā gadu iepriekš. Tas ir augstākais rādītājs kopš 2015.gada, kad tika reģistrēti 96 jaundzimušie.

Līvānu novada pašvaldības viena no galvenajām prioritātēm ir atbalsts ģimenēm, kas ir iekļauta arī pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos.

Lai atbalstītu daudzbērnu ģimenes, 2021.gadā pašvaldība ieviesa progresīvo pabalstu jaundzimušā aprūpei – pabalsta apmērs vienam bērnam ir 200,00 euro, sākot ar trešo bērnu pabalsta apmērs ir 300 euro.  Tāpat papildus tika ieviests arī Ziemassvētku pabalsts 30 euro apmērā aizgādņiem.

Ģimenēm pašvaldība nodrošina arī citus atbalsta pasākumus:

Pabalsta  daudzbērnu  ģimenēm pirms kārtējā mācību gada - 20,00 EUR vienam nepilngadīgam bērnam.

Brīvpusdienas Līvānu novada izglītības iestāžu audzēkņiem ir nodrošinātas no pirmsskolas līdz pat 12.klasei.

Bezmaksas ēdināšana nodrošināta arī novada lauku skolu internātos dzīvojošiem audzēkņiem (brokastis, launags, vakariņas).

Līvānu novadā visa interešu izglītība (pulciņi skolās un Līvānu Bērnu un jauniešu centra pulciņi) ir bezmaksas.

Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skola Līvānu novadā bērniem ir bezmaksas.

Mācību maksas atlaides Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā (maznodrošinātām ģimenēm) - ja skolā no vienas maznodrošinātas ģimenes vienlaicīgi mācās vairāki bērni: par otro bērnu maksa ir 50 % apmērā, par trešo bērnu maksa netiek noteikta.

Pašvaldība 100% apjomā apmaksā transporta izdevumus skolēnu nokļūšanai uz un no mācību iestādēm, sporta skolu un mūzikas un mākslas skolu.

Paredzētas arī atlaides Peldbaseina un Līvānu stikla un amatniecības centra apmeklēšanai.

Nodrošināts papildus atbalsts arī maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm.

Avots; jekabpils.lv

Atstājiet komentāru