2024.gada 22. jūnijs

Laimdots, Laimiņš, Ludmila

Mežārē un Ritē no jūlija būs tikai pirmsskolas izglītības programma

Mežārē un Ritē no jūlija būs tikai pirmsskolas izglītības programma

No 1.jūlija tiks pārtraukta Sūnu pamatskolas pamatizglītības izglītības programmu realizācija īstenošanas vietā "Mežāres pamatskola", kur tiks nodrošināta tikai pirmsskolas izglītības programma, paredz ceturtdien pieņemtais Jēkabpils nov ada domes lēmums. 

Tāpat arī nolemts pārtraukt Viesītes vidusskolas pamatizglītības un pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas vietu adresē: “Rites pamatskola”, Cīruļi, Rites pagasts. Vienlaikus arī turpmāk adresē “Rites pamatskola” tiks saglabāta pirmsskolas izglītības programmas apguve, bet to nodrošinās Viesītes pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte”. Attiecīgi pirmsskolas izglītības programmu iestāde “Zīlīte” realizēs divās adresēs: “Rites pamatskola”, Cīruļi, Rites pagasts un Pavasara iela 6A, Viesīte.

Jau 2022.gada 1.septembrī Mežāres pamatskola tika pievienota Sūnu pamatskolai un turpināja īstenot pamatizglītības un pirmsskolas izglītības programmas. Pašlaik programmas īstenošanas vietā Mežārē mācās 14 skolēni apvienotajās klasēs, veidojot trīs klašu komplektus. 

Pēc domē paustā, programmas īstenošanas vieta Mežārē atrodas izdevīgā ģeogrāfiskā vietā. Attālums līdz Sūnu pamatskolai ir desmit kilometri, Sūnu pamatskolas programmu īstenošanas vietām Atašienē un Vīpē - 12 kilometri. Nodrošinot tiešo skolēnu autobusu reisu Sūnas - Mežāres - Sūnas, visiem pamatizglītības programmā iesaistītajiem izglītojamiem ir iespēja mācības turpināt Kūku pagastā, Sūnu pamatskolā, vai arī programmu īstenošanas vietās Atašienē un Vīpē.

Izmaiņas Ritē bija nepieciešams veikt, jo pēc pašvaldības iedalījuma grupas DEG5 izglītojamo skaits un klašu piepildījums neatbilst modelī noteiktajiem kritērijiem, kā arī problemātisks pedagoģiskā personāla nodrošinājums nākošajā mācību gadā. Atgādinām, ka no  31.07.2018. Rites pamatskola pievienota Viesītes vidusskolai un turpina īstenot izglītības programmu.

Programmas apguves vieta “Rites pamatskola” atrodas izdevīgā ģeogrāfiskā vietā, attālumā līdz 16 km atrodas Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola un Aknīstes vidusskola. Tomēr nodrošinot tiešo skolēnu autobusa reisu Viesīte – Rite - Viesīte, visiem pamatizglītības programmā iesaistītajiem izglītojamajiem ir iespēja mācības turpināt Viesītē, Vaļņu ielā 7, pirmsskolas izglītības programmā iesaistītajiem bērniem ir iespēja mācības turpināt adresē: "Rites pamatskola”, Cīruļi, Rites pagasts un PII “Zīlīte”, Viesītē, Pavasara ielā 6 A .

Jēkabpils novada attīstības programma 2021.-2027.gadam nosaka, ka pašvaldība izvirza par prioritāti attīstīt nepieciešamos pakalpojumus, lai iedzīvotāji novadā gribētu dzīvot, mācīties, strādāt un atpūsties. Tas ietver iespējas ikvienam iegūt kvalitatīvu pirmsskolas izglītību, vispārējo izglītību, daudzveidīgu interešu izglītību, profesionālās ievirzes izglītību un mūžizglītību, norāda domē. Turklāt noteikts, ka izglītības jomā mērķis ir sekmēt izglītības pakalpojumu pieejamību un to kvalitāti.

Atstājiet komentāru