2024.gada 21. aprīlis

Anastasija

Top Jānim Stradiņam veltīts skulpturālais ansamblis “Gaismas vārti”

Top Jānim Stradiņam veltīts skulpturālais ansamblis “Gaismas vārti”

2023. gada 13. maijā Sunākstes mācītājmuižas parkā notiks ikgadējā talka, ko organizē “Stendera biedrība” sadarbībā ar Sunākstes ev. lut. baznīcas draudzi. Parkā šobrīd top tēlnieka Ojāra Arvīda Feldberga skulpturāls ansamblis “Gaismas vārti”, kas veltīts akadēmiķim Jānim Stradiņam, Trešās atmodas idejiskajam veicinātājam un Sēlijas atdzimšanas aktīvam atbalstītājam. Talkas laikā ansambļa pamatos tiks iemūrēta laika kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Tāpat kapsulā tiks ievietoti Aizkraukles un Jēkabpils novadu laikrakstu jaunākie numuri, kā arī Latvijas Bankas kolekcijas monēta, kas veltīta Vecajam Stenderam. Pasākumu ar savu klātbūtni pagodinās Latvijas Valsts prezidents Egils Levits.

Ansamblis iecerēts kā daudzdimensionāls objekts, kura kompozīciju veido universāla zīme. Šīs zīmes horizontālo apļveida struktūru veido četrdaļīgs plānojums. Skulpturālā ansambļa “Gaismas vārti” centrā slejas gaiša pulēta granīta kolonna, kas simbolizē gaismu. No tās uz četrām pusēm tiecas granīta plākšņu gaismas stari. Šie stari izlaužas cauri laukakmenim un to sašķeļ četrās daļās, izveidojot četrus pilonus. Tos var intepretēt kā četrus izglītotas nācijas stūrakmeņus – izglītību, zinātni, kultūru un valstiskumu – vai arī kā četrus pirmelementus, debespuses, cilvēka mūža posmus u.t.t. Vienlaikus ansambļa kompozīcijā ir nolasāma krusts. “Gaismas vārtu” akmens piloni veido atvērtu telpu, kur ikviens ir aicināts ieiet un sajust sevī garīgo gaismu, kas krāta no mācītāja un tautas apgaismotāja Vecā Stendera laikiem un caurvijusies ķīmiķa un zinātņu vēsturnieka Jāņa Stradiņa mūža devumam. Apgaismība no Eiropas ir nākusi caur Sēliju līdz mūsdienām un pletusies plašumā. Un viens sākums ir bijis Sunākstes mācītājmuižā, kur apgūstot ābeces burtus, latviešu zemnieki mācījās izprast pasauli, lai vēlāk kopā dibinātu savu valsti.

Laika kapsulas vēstījumā teikts: “Ticam, ka skulpturālais ansamblis “Gaismas vārti” daudzinās atmodu un valstsgribas idejas, liks apzināties katra indivīda personīgās izaugsmes nozīmi Latvijas attīstības kontekstā, un ceram, ka šī viedvieta kļūs par īpašu garīgās enerģijas spēka avotu arī nākamajām paaudzēm.”

Vēstījumu divos eksemplāros parakstīs Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, “Gaismas vārtu” autors tēlnieks Ojārs Arvīds Feldbergs, Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Leons Līdums, Jēkabpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis, būvniecības uzņēmuma SIA “Veder” valdes priekšsēdētājs Renārs Rozentāls, “Lejnieku projektēšanas biroja” arhitekts Mikus Lejnieks, “Stendera biedrības” valdes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs un valdes loceklis Pēteris Stradiņš, Sunākstes ev. lut. baznīcas draudzes priekšniece Mirdza Caune. Viens eksemplārs turpmāk glabāsies Viesītes muzejā “Sēlija”.

Skulpturālais ansamblis „Gaismas vārti” varētu kļūt pat interesantu kultūrvēsturiskas nozīmes tūrisma pieturpunktu gan Sēlijas, gan Latvijas mērogā. Jau šodien apmeklētāji var iepazīties ar Sunākstes ev. lut. baznīcu, Stenderu kapu kalniņu un izzinošām dabas takām, kas veltītas Vecā Stendera “Bildu ābecei” un “Augstas gudrības grāmatai”.

Jo plašāk paveras gaismas vārti, jo plašāka gaismas strēle sāk ceļu tālāk, un ikviens no mums var būt garīgas gaismas nesējs, lai izplatītu to tālāk.

Atstājiet komentāru